Twitter

ett socialt medium för mikro­bloggar. Varje användare kan lägga in korta meddelanden på, tidigare, högst 140 tecken – samma max­längd som för sms. Hösten 2017 kör Twitter försök med en maxlängd på 280 tecken (se Twitters blogg). Med­de­lan­dena kallas för tweetar, och att skriva med­del­an­den kallas för to tweet, på svenska att tweeta (Twitters term på svenska) eller att twittra. Dessa meddelanden kan användarens kontakter (följare) i Twitter läsa och kommentera. – Twitter öppnades för allmänheten i ok­to­ber 2006, och hade över två miljoner användare i juli 2008. I november 2013 börsintroducerades Twitter. – Twitter har fått med­tävlare, men den mest kända, numera av­veck­lade Jaiku†, var faktiskt i gång före Twitter. – Se twitter.com.

[bloggar] [sociala medier] [ändrad 28 september 2017]

smurfing

– smurfning – allmänt för ord fusk, fiffel och annat fult. Exempel:

  1. – se smurf;
  2. – i datorspel på nätet: att spela under falskt namn (alltså ett annat namn än det som spelaren brukar använda). Görs ibland av skickliga spelare som vill spela mot svagare spelare och vinna, eller för att ex­pe­ri­men­t­era;
  3. – att göra inlägg på diskussionsforum under falskt namn, till exempel därför att man skriver sådant som gör att man riskerar att bli av­stängd. – Jämför med strawman;
  4. – se vote smurfing. – Jäm­för med spoof;
  5. – i finanser: att kringgå reglerna för rapport­e­ring av finansiella transaktioner. Kallas också för structuring.

[bluff och båg] [diskussioner] [företag och ekonomi] [jargong] [spel] [ändrad 11 december 2018]

Facebook

det mest kända sociala nät­verket. – Face­book är mer vuxet (eller studentartat) än Myspace, men det har en mer lekfull prägel än LinkedIn. Det beror bland annat på att Facebook tillåter att man lägger in program, som spel och tester, som har utvecklats externt. – Face­­book hade enligt egna uppgifter över 2,4 miljarder aktiva användare i början av 2019. Medlemskap är gratis. – Face­­book grundades 2004 som ett kontaktnät för studenter på Harvard. I september 2006 öppnades det för alla över 13. – Face­­book har kritiserats för att infor­ma­tionen som medlemmarna publicerar möjlig­gör kart­lägg­ning av enskilda personers intressen och kontaktnät. Det var länge omöjligt för före detta medlemmar att radera sin information på Face­book, men detta ändrades i början av 2008. (Se också Facebook suicide.) – Face­book finns på facebook.com. – I augusti 2014 kriti­serades Facebook bland annat från LGBT-håll efter att ett antal medlemmar hade ute­slutits för att de inte an­vände sina riktiga namn. Uteslutningarna drabbade bland annat dragshowartister. – Facebook kallas ibland för FB eller Fejan. – Se också facerape. – Läs också om Graph Search. – Från 2011 ryktades det om en mobil­tele­fon från Facebook. I april 2013 visade Facebook i stället upp Facebook Home†, en Facebookbaserad användar­miljö för mobiltelefoner. – Se också Facebook Autofill. – Facebook anordnar utvecklar­konfe­rensen F8. – Läs också om skandalen med Cambridge Analytica och om organisationen Freedom from Facebook and Google. – I december 2018 avslöjades att Facebook har låtit minst 150 företag, däribland Microsoft med sökmotorn Bing, ta del av information om Facebooks medlemmar, bland annat deras kontaktlistor. Se artikel i New York Times. – I juni 2019 bekräftade Facebook att företaget i samarbete med andra företag tänker lansera en kryptovaluta, Libra.

[sociala nätverk] [ändrad 18 juni 2019]

Facebook Autofill

avvecklad tjänst som skulle underlätta betalningar vid köp på smart mobil. När användaren beställde något från en app på mobilen fylldes an­vänd­a­rens kontokortsinformation i automatiskt. Det förutsatte att in­for­ma­tionen har lagrats på Facebook. Det krävdes också att företaget som tar emot be­tal­ningen har anpassat appen för tjänsten. – Autofill with Face­book in­tro­du­ce­rades i USA hösten 2013, men lades senare ner. I stället började Face­book under 2015 testa en funktion som fyller i användarnas per­son­upp­gifter automatiskt när hon klickar på en annons: annonsören får då till­gång till uppgifterna.

[betalningar] [nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 24 september 2017]

Flock

  1. – nerlagd webbläsare, anpassad till sociala nätverk. Den första versionen av Flock kom 2005. I april 2011 med­delades att pro­dukten avvecklas och att de server­­baserade tjänster som var knutna till webb­­läsaren läggs ner. Flock hade inbyggda funktioner för sociala nät­verk, mikro­bloggar, vanlig blogg­ning samt delning av bilder och bok­­märken med andra an­vändare. Läs mer i Wikipedia. – Fler webb­läsare;
  2. – app för kryp­te­rad syn­­kro­ni­­se­ring av kon­tak­ter och ka­lend­rar. Lan­se­ra­des i sep­tem­ber 2014 av Open Whisper Systems (länk).

[kryptering] [nerlagt] [personliga data] [webbläsare] [ändrad 11 april 2017]

AnonX

  1. – en försvunnen amerikansk tjänst för anonym webbsurfning och fildelning, startad 2004, borta 2005. – Användarna laddade ner ett program som dirigerade all deras trafik via AnonX servrar. Försökte någon spåra trafiken kom de inte längre än till AnonX. Kommunikationen mellan AnonX och användaren gick genom ett virtuellt privat nätverk, vilket innebär att allt var krypterat. Tjänsten blev 2005 helt inriktad på pornografi, varpå den försvann;
  2. – AnonX – en vanlig signatur på diskussions­forum.

[diskussioner] [dold identitet] [försvunnet] [ändrad 5 juni 2020]

Snapchat

en app och en tjänst för att skicka bilder som förstörs efter några sekunder. Bilderna tas med mobil­telefonens inbyggda kamera. Den kan förses med text och enkla teckningar. Bilden kan sedan skickas till en eller flera andra användare av Snap­chat. Efter att mottagaren har öppnat bilden förstörs den efter några sekunder. Den lämnar inga spår på mottagarens mobil­telefon, såvida inte mottagaren lyckas ta en skärmdump (vilket är besvärligt). Bilden raderas också från Snapchats servrar. (Där­emot kan den finnas kvar hos av­sändaren.) – Snap­chat är ett socialt nätverk. Man kan bara skicka bilder till andra användare av Snapchat. An­vändarna kan ställa in appen så att den bara tar emot bilder från god­kända vänner. – En tanke bakom utvecklingen av Snapchat var att minska risken för att an­vändarna skulle lägga ut bilder som de sedan ångrade att de spritt. 2013 lanserades en kortlivad version för barn, SnapKidz, som bara gav möjlig­het att rita på bilderna, men inte att skicka dem till andra. – Se snapchat.com.

[foto] [sociala nätverk] [ändrad 1 juli 2020]