likewall

”gilla-vägg” eller ”gilla-mur” – om Face­book: krav på att man först klickar på gilla (like) för att man ska få se visst material. Förekommer när det gäller artisters Facebooksidor. – Ordet: An­spelar på ord som pay­wall – se betalvägg.

[sociala nätverk] [ändrad 11 december 2019]

Delicious

uppköpt och nerlagd webbplats som hanterade bokmärken (favoriter) åt användarna. Köptes i juni 2017 av företaget Pinboard (pinboard.in). Delicious användare kunde ha kvar sina bokmärken ett tag, men inte lägga till nya, eller välja att flytta sina bokmärken till Pinboard (som är en avgiftsbelagd liknande tjänst). –Delicious fungerade så att dels kunde  varje användare komma åt sina egna bokmärken oavsett vilken dator och webbläsare hon använde, dels kunde man publicera ”sociala bokmärken”, som man ville dela med andra. – Delicious grundades 2003 av Joshua Schachter (länk), såldes 2005 till Yahoo, som i april 2011 sålde det vidare till Chad Hurley och Steve Chen, grundare av YouTube. – Se del.icio.us (nere sedan sommaren 2018). – Namnet: Sajten hette från början del.icio.us, men 2007—2016 hette den Delicious, vilket också var huvudord i webbadressen. I januari 2016 återgick sajten till del.icio.us som huvudord. Sommaren 2018 tycks varumärket ha avvecklats.

[sociala medier] [uppköpt] [webbtjänster] [ändrad 18 mars 2019]

Ushahidi

ett program för insamling, sammanställning och publicering av information från frivilliga för publicering på kartor. (Se crowdmapping.) – Ushahidi publicerar information om händelser på kartor på webben, och bygger på nyhets­tips som kan skickas med mobiltelefon. Pro­grammet utvecklades i Kenya 2008 som ett sätt att kartlägga utbrott av våld efter valet. Det har sedan dess tagits i bruk i många länder för olika ändamål. Pro­grammet kan laddas ner gratis för testning, se denna länk, annars är användningen avgiftsbelagd . –Ordet: Ushahidi är swahili och betyder vittnes­börd. – Läs mer på ushahidi.com.

[geo] [gräsrotsbaserat] [informationsinsamling] [ändrad 3 mars 2020]

dooce

to dooce – att ge någon sparken för att hon skriver kritiskt om jobbet på sin blogg. Ordet dooce kommer från bloggen dooce.com, som skrivs av amerikanskan Heather Armstrong. Hon förlorade jobbet 2002 på grund av den bloggen. Ordet dooce är en felskrivning av dude.

[arbetsmarknad] [bloggar] [jargong] [ändrad 19 september 2019]

4chan

amerikanskt diskussions­forum, känt för att flera virala fenomen (”mem”) har börjat där. Bland annat rick­rolling, lolcats, sprid­ningen av sången Chocolate rain och de groteskt enkla teck­ningarna Rage comics (se länk). Rörelsen Anonymous började också på 4chan (se artikel på IDG, länk). Sajten är också känd för det anonyma forumet /b/. – 4chan grundades 2003 av den då 15‑årige Christopher Poole, som drog sig tillbaka som chef för 4chan i januari 2015. 4chan finns på 4chan.org. – Namnet: Uttalas som engelska fortune. –4chan har fått en efterföljare som heter 8chan.

[diskussioner] [mem] [ändrad 30 oktober 2019]

Poes lag

(Poe’s law) – ”Utan en blinkande smilis eller annan uppen­bar humor­­markering är det omöjligt att göra en parodi på en kreationist på ett sådant sätt att inte någon för­­växlar det med äkta vara.” – Med andra ord: det är praktiskt taget omöjligt att skilja parodier på religiös fundamentalism från all­­var­ligt menad fundamentalism. Att åberopa Poes lag inne­bär alltså att säga att det här inlägget (om religion) måste vara skrivet på skämt. – Lagen har namn efter en Nathan Poe, för övrigt okänd, som formulerade lagen i ett debattinlägg på Christian­­forums (länk). – En reviderad version av Poes lag lyder: ”På internet går det inte att avgöra ifall någon skämtar.”

[diskussioner] [lagar] [ändrad 15 juni 2017]

Whopper sacrifice

en reklamkampanj från 2009 där ham­burgar­kedjan Burger King gav en gratis ham­burgare till alla som strök tio kontakter på Face­book (se avvänna). Kampanjen kördes som en applikation på Face­book, men Facebook stängde av den efter tio dagar. Under de dagarna hade över 230 000 kontakter strukits och 23 000 ham­burgare delats ut. Sajten whoppersacrifice.com är ner­lagd.

[kuriosa] [sociala nätverk] [ändrad 10 januari 2019]

ficktwittring

oavsiktlig publicering av ett inlägg på Twitter med en mobiltelefon som man har i fickan. (Jäm­för med fickringning.) Fick­­twitt­ring blev känt sommaren 2011 när då­­varande utrikes­­ministern Carl Bildt la upp ett meddelande på Twitter. Det började laqaqlqqaqqqqaQ….

[sociala medier] [ändrad 6 maj 2020]

Cohens lag

(Cohen’s law) – ”Den som tar till argumentet att den som tar till argumentet att [sätt in valfritt argument här] har därmed förlorat dis­kus­sionen har därmed förlorat diskussionen.” Lagen finns också i en ut­vidgad variant: ”Den som tar till argu­mentet att den som tar till argumentet att den som tar till argumentet att […] har därmed förlorat dis­kus­sionen har därmed förlorat diskussionen har därmed förlorat diskussionen.” – Lagen formulerades 2007 av en Brian Cohen.

[diskussioner] [lagar] [ändrad 23 december 2017]

Reddit

en webbplats med nyheter som rankas av besökarna. Reddit marknadsför sig som ”internets för­sta­sida”. Re­gi­stre­rade an­vänd­are kan bidra med nyheter i form av länkar eller text. Bidragen presenteras i en enkel lista. Andra registrerade användare kan sedan värdera nyheten genom att klicka på ”upp” eller ”ner”. Nyheten flyttas upp och ner i listan beroende på klicken. Me­toden för att skaffa och värdera nyheter kallas ibland för sociala nyheter. – Reddit har forum för speciella ämnen och intressen. De kallas för subreddits. – Reddit grund­ades 2005, köptes 2006 av för­laget Condé Nast och övergick 2011 till Condé Nasts moderbolag, Advance Publi­cations. Sedan 2012 är det ett fristående företag med Advance Pub­li­ca­tions som största enskilda aktieägare. – Se reddit.com.

[sociala medier] [ändrad 15 augusti 2017]