XiaoIce

en kinesiskspråkig dialogrobot från Microsoft. – XiaoIce körs sedan hösten 2014 bland annat på den kinesiska mikrobloggen Weibo. Den körs också i Japan under namnet Rinna. – XiaoIce lär sig dialog genom att analysera vad som skrivs på mikrobloggarna. Den har hittills inte råkat ut för samma politiska missöden som den nyare, engelskspråkiga varianten Tay. – Namnet: Xiao betyder liten och uttalas ”tjiao”; ice är det engelska ordet. – Se inlägg på Bings blogg: länk. – Se xiaoice.com (på kinesiska).

[bloggar] [dialogrobotar] [språkteknik] [ändrad 5 september 2019]

webblogg

(engelska weblog eller web log) –

  1. – se blogg;
  2. – program som sparar data om besök på en webbplats. Data från webbloggen kan användas för analys av trafiken på webbplatsen och för att framställa statistik (logganalys eller webbanalys).

[bloggar] [marknadsföring] [webben] [ändrad 19 september 2019]

trackback

returlänkning – automatiskt sätt för bloggare att visa vad andra bloggare skriver om dem. En funktion i bloggningsverktygen informerar (”pingar”) bloggen när en annan blogg kommenterar den. En länk till kommentaren och ofta också ett utdrag ur texten läggs då automatiskt in på den omnämnda bloggen. Förutsättningen är att båda parter använder trackback‑protokollet. – Trackback utvecklades av före­taget Six Apart för bloggverktyget Movable Type, och det har sedan spritts. Specifikationen finns här. – Track­back, även kallat pingback, var från början ett varumärke, men används ofta som ett vanligt ord. – Om missbruk av trackback, se sping.

[bloggar] [webbpublicering] [ändrad 25 maj 2017]

thin media

enkel och billig publicering av material på webben, ofta i form av en blogg. Kallas även för nanopublishing.

[bloggar] [ändrad 26 november 2017]

Technorati

  1. tidigare: en sökmotor för bloggar, utvecklad av David Sifry (sifry.com), lanserad 2008. – Tech­no­rati indexerade många miljoner bloggar och presenterade resultaten med de färskaste inläggen överst. Första året indexerade Technorati bloggar på många språk, men från 2009 bara engelskspråkiga bloggar. 2014 slutade Technorati att indexera även engelskspråkiga bloggar och gick då över till att mäkla annonser till bloggar. David Sifrys Technorati köptes 2016 av Synacor (länk) för tre miljoner dollar;
  2. – tidigare också: namn på en annonseringsplattform för bloggar, använt 2014–2016. Den hjälper bloggare att hitta annonsörer. – Se technorati.com (nu: synacor.com);

– Ordet: ett av flera ord som slutar på -rati som i literati.

[bloggar] [namnbyte] [ord på -rati] [uppköpt] [ändrad 4 februari 2023]