Ello

ett socialt nätverk inriktat på kreativt skapande. Marknadsfördes först som ett alter­nativ till Facebook, men har nischat in sig. Före­taget har lovat att inte sälja information om användarna till utom­stående. Ello finansieras enligt freemium-modellen, det vill säga att medlem­skap är gratis, men det erbjuds extra­tjänster som kostar. – Ello lanse­rades i början av 2014 av Paul Budnitz (budnitz.com) och hans med­arbetare. Ello fick en skjuts i sep­tember 2014 när Face­book fick kritik från LGBT-kretsar för att det uteslöt medlemmar som inte an­vände sitt riktiga namn, vilket bland annat drabbade dragshowartister. Ello tillåter däremot att medlemmarna inte använder sina riktiga namn. För att bli medlem av Ello måste man be om en inbjudan. – Se ello.co.

[sociala nätverk] [ändrad 12 november 2018]

datalagring

  1. – data storage – lagring av data för fram­tida användning. Med data menas här allt som kan lagras på hård­disk eller andra digitala medier. Alltså siffror, text, ljud, foton, video, ritningar och annat. Man brukar skilja mellan lagring och arkivering: lagring görs på hård­diskar eller andra lagrings­minnen på ett sådant sätt att lagrade data är till­gängliga utan nämn­värd vänte­tid. Arkivering görs däremot ofta på billiga men lång­samma medier (magnet­band, cd, dvd) och innebär längre vänte­tid;
  2. – svensk term för data retention: lagring av data under en förut­bestämd tid. Detta kan göras på grund av lag­stadgade krav eller som en överens­kommelse med kunder eller användare. Se Datalagringsdirek­tivet. – Man talar också om retention på diskussions­forum och liknande: då menar man att inlägg ligger kvar en bestämd tid innan de tas bort.

[datalagring] [lagar] [övervakning]

avvänna

(unfriend eller defriend) – stryka någon som vän (kontakt) i ett socialt nätverk som Face­book. Kallas också skämt­samt på engelska för deface. Svenska Face­book kallar det för ta bort som vän. Det kallas ibland även för att ovänna, men man behöver inte vara ovän med den som man tar bort som vän. – Engelska unfriend utsågs 2009 till årets ord av New Oxford American Dictionary (länk). – Se också Whopper sacrifice. – Läs också om sluta gilla (unlike) och Reactions.

[sociala nätverk] [ändrad 4 juli 2019]

DIGG

  1. – kortnamn för Myndigheten för digital förvaltning – den myndighet som leder digitaliseringen av den offentliga sektorn i Sverige. Den började arbeta den 1 september 2018 och absorberade då bland annat E‑legitimationsnämnden. – Se digg.se;
  2. – en webbplats med nyheter som läggs in och utvärderas av besökarna. – Alla som vill kan föreslå nyheter till Digg i form av länkar. Föreslagna nyheter sätts i en kö där alla besökare kan poängsätta dem. Nyheter med många poäng flyttas till förstasidan. – Digg räknas till webb 2.0. – Se digg.com.

[förkortningar på D] [it-politik] [myndigheter] [sociala medier] [ändrad 29 augusti 2018]

Sweden social web camp

Märke för Sweden social webcamp. Orange och blå text på vit botten i ett runt märke mot svart bakgrund.(SSWC) – en nerlagd årlig samman­komst för personer som var aktivt intresse­rade av sociala medier. – Anordnades 2009—2013, och har inte återkommit sedan dess. – SSWC ägde rum i mitten av augusti på ön Tjärö i Blekinge (karta). SSWC var en så kallad okonferens, det vill säga att dagordningen improviserades till stor del. – SSWC gjorde uppe­håll 2014, men skulle an­ordnas som vanligt 2015. Men i början av 2015 fick arrangörerna veta att Tjärö inte var tillgängligt längre, och blev därför tvungna att ställa in. – Sajten swedensocialwebcamp.com från 2015 stängdes 2020.

[konferenser] [nerlagt] [sociala medier] [ändrad 29 maj 2020]

impostering

identitetsbedrägeri – användande av någon annans identitet i sociala nätverk. Särskilt när det sker i kriminellt syfte. – Be­drag­aren, im­postören, kan till exempel registrera in ett konto på ett socialt nät­verk och då använda namnet på en chef på ett företag. Bedrag­aren ber sedan att få bli vän med andra anställda på samma före­tag och lockar dem att lämna ifrån sig konfidenti­ell information. – Av engelska impostor (ob­ser­vera stavningen), en bedragare som utger sig för att vara någon annan. På svenska impostör. – På engelska talar man också om impersonation (impersonation fraud) i samma betydelse (att utge sig för att vara någon annan). Men svenska impersonering är en programmerarterm med en speciell betydelse. – Jämför med olaga identitetsanvändning och spoof.

[bluff och båg] [identitet] [it-relaterad brottslighet] [sociala nätverk] [ändrad 15 maj 2019]

Orkut

nerlagt socialt nätverk som drevs av Google 2004—2014. Det var särskilt populärt i Brasilien och Indien, och ad­mini­stre­rades från 2008 från Brasilien. – Orkut stängdes de­fini­tivt den 30 september 2014. Skälet var att Googles andra sociala tjänster, som Google Plus, växte mycket snabbare än Orkut. – Namnet Orkut kommer från nät­verkets skapare, Orkut Büyükkökten, ur­sprung­ligen från Turkiet. Han startade 2016 ett nytt socialt nätverk, Hello.

Godwins lag

(Godwin’s law)”Ju längre en diskussion på nätet fortsätter, desto mer ökar sannolikheten för att någon drar in en jämförelse med Hitler eller nazisterna.” – Lagen är uppkallad efter juristen Mike Godwin (blogg), som retade sig på sådan ar­gu­­men­ta­­tion. Det är tradition på Usenet att när någon gör en sådan jäm­­för­else anses dis­­kus­s­ionen av­slutad, och den som gjorde jäm­­för­elsen har för­lorat. (Godwin själv har senare påpekat att det kan vara lovligt att dra in Hitler i diskussionen, förutsatt att det är sakligt motiverat.)

 [diskussioner] [lagar] [ändrad 13 november 2017]