Apache Wave

ett sedan dess avvecklat avancerat socialt nätverk som Apache software foundation 2010 tog över från Google. Det hette först Google Wave. – Apache Wave var en kombi­na­tion av e‑post, snabb­med­de­landen, bloggar och wikier. Ett meddelande kallades för en våg (wave). – Google Wave visades upp i maj 2009, och blev allmänt till­gäng­ligt senare samma år. Men i augusti 2010 med­delade Google att tjänsten skulle av­vecklas, efter­som den inte hade fått så många användare som Google önskade. Se Googles blogg (länk). – 2011 lanserade Google ett annat socialt nät­verk, Google Plus. I december 2010 blev det känt att Apache soft­ware foundation tog över ut­veck­lingen av Google Wave. Utvecklingen av det som därefter hette Apache Wave upphörde i januari 2018, se Apaches webbsidor. – Apache Wave hade likheter med Alan Kays platt­form Croquet (som i praktiken är avvecklad).

[nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 28 juni 2018]

Mycube

nerlagt socialt nätverk som skulle ge användarna full kontroll över sin egen information. – Mycube grundades 2010 av Johan Staël von Holstein, som ville skapa ett alternativ till Face­book. Han ansåg att Face­book och andra vanliga sociala nätverk tog ifrån användarna makten över deras egen information. – Staël von Holstein tvingades 2011 sluta som vd när ett risk­kapital­bolag tog över företaget. I augusti 2012 meddelades att Mycube läggs ner. –– Se också Diaspora, Freedom Box, Syme† och Tent.io.

[nerlagt] [personlig integritet] [sociala nätverk] [ändrad 11 september 2017]

Tent.io

teknisk plattform för ett decentraliserat socialt nätverk. Varje användare i Tent.io installerar en egen server som kom­muni­cerar med andra över inter­net. Man äger sin egen infor­ma­tion, och kan ta bort och ändra den. (Om andra har kopierat informationen kommer man däremot inte åt deras kopior). – Se tent.io. – Läs också om Diaspora, Freedom Box, Mycube† och Syme†.

Diaspora

  1. – diaspora* – program för sociala nätverk, skrivet i öppen käll­kod. Syftet med diaspora* är att an­vänd­arna ska kunna vara med i ett Facebook‑liknande nät­verk utan att behöva lämna ifrån sig per­son­liga uppgifter till en central server. – Proj­ektet dia­spora* startades 2010 av en grupp studenter i New York. –Arbetet bakom diaspora* beskrevs i boken More awesome than money (länk) av Jim Dwyer. – Läs mer på diasporafoundation.org. – Jäm­­för med Free­dom box, Mycube†, Syme och Tent.io;
  2. – ett internetbaserat dator­spel som var populärt runt år 2000, numera nerlagt. – Se Wikipedia.–

– Ordet: Diaspora är grekiska och betyder unge­fär ’det utspridda’ eller det skingrade. Det an­vänds främst om judar ””i för­­sking­ringen”” – i diasporan –, men också om andra folk­­­ som inte bor i sina ursprungliga hemländer.

[nerlagt] [personlig integritet] [sociala nätverk] [spel] [ändrad 27 mars 2018]

antisociala nätverk

(anti-social networks) –– omvändning av sociala nätverk: i stället för att ha en lista över vänner, som man utbyter in­for­ma­tion med, gör man upp en lista med fiender. Man kan sedan bli ”vän” med fien­der­nas fiender. Antisociala nätverk bör främst (men inte alltid) ses som skämt. – Kända antisociala nät­verk är (var) Enemy­book, Hatebook och Snubster, alla nerlagda (2016), men 2016 kom den antisociala dejtingappen Hater (haterdater.com). – Läs också om det antisociala bloggverktyget txt.fyi.

[kuriosa] [sociala nätverk] [ändrad 17 januari 2018]

LinkedIn

socialt nätverk inriktat på arbete och karriär. – LinkedIn har en mer seriös prägel än Face­book och Myspace. Det är anpassat för den som vill bygga upp ett pro­fessionellt kontakt­nät, presentera sig för tänk­bara arbets­givare (man kan lägga upp sin merit­för­teck­ning på sajten) och utbyta tips och råd med kollegor. – LinkedIn har ett forum för frågor och svar där man kan betyg­sätta svaren. Personer som svarar ofta och bra acku­mu­lerar höga betyg och får status som experter. – LinkedIn öppnades 2003 i USA, och hade 2016 ungefär 105 miljoner aktiva användare. – Finns på linkedin.com. – I juni 2016 blev det klart att Microsoft köper LinkedIn för 26 miljarder dollar.

socialbot

social robot –– datorprogram som skapar kontonsociala nätverk och presenterar sig som människa. Syftet är ofta att komma åt privat information eller att kartlägga medlemmar av nätverket. – En socialbot som har skaffat ett konto (robotkonto)Face­book eller annat socialt nätverk skickar vänförfråg­ningar till andra med­lemmar, och om det lyckas samlar den in personlig information om de personerna. Informationen används sedan i kommersiella eller suspekta syften, och den kan också användas för att bygga upp andra social­botar med mer tro­värdig bak­grund. – Ut­talas ”socialbått”. – Stavas på engelska också social bot. – Läs mer i denna studie.

[bluff och båg] [bot] [mjukvarurobotar] [sociala nätverk] [ändrad 10 september 2018]