search risk

sökmotorrisk – den fara som sökmotorer kan utgöra för företag. Ett företag (eller annan organisation) som inte har en hög placering i en sökmotors rankning riskerar att få färre besökare, färre kunder och därmed lägre intäkter. Sökmotorer förväntas ranka webbsidor med hjälp av opartiska algoritmer, men det går naturligtvis inte att utesluta att de är pro­gram­me­rade för att avsiktligt miss­gynna vissa före­tag, personer eller orga­ni­sa­tioner. – Uttrycket search risk myntades av e‑posttjänsten Protonmail.

flerstegssökning

(multi-step search)sökning i flera steg där varje nytt steg utgår från resultatet av det förra. Exempel: Fråga ett: Var ligger Ulan Bator? Svar: I Mongoliet. Fråga två: Hur många invånare har det? Svar: 884 000. Sök­funktionen förstår alltså att ”det” i fråga två syftar på svaret på fråga ett, alltså Ulan Bator. – Flerstegssökning ingår i den version av Siri som ingår i versionen Sierra av macOS.

Costeja-domen

eller Costeja-målet – ett viktigt utslag i EU‑domstolen om rätten att bli bortglömd. – EU‑domstolen bestämde att Google måste ta bort länken från målsäganden Costejas namn till vissa inaktuella och besvärande tidningssidor i Googles databaser. Men tid­nings­sid­orna får finnas kvar i Googles databaser, och de får fortfarande vara åtkomliga om man använder andra sökord än Costejas namn. – Domen gällde en spansk medborgare som runt 1990 tvingades sälja sitt hus på auktion för att betala skulder. En tidningsartikel om detta blev senare tillgänglig på Google, och Costeja gick till domstol för att få in­for­ma­tionen borttagen. Ärendet gick hela vägen till EU‑domstolen, som fällde utslag 2014. – Se EU-domstolens webbsidor. – På engelska: the Costeja verdict, the Costeja case.

[eu] [personlig integritet] [rättsfall och skandaler] [sökmotorer] [ändrad 5 september 2018]

baklänk

(backlink) – även: ingående länk, inlänklänk till en given webbsida från en annan webbsida. Hur många andra sidor som länkar till en given webbsida brukar tas som ett mått på den sidans anseende och relevans. Baklänkar har därför stor betydelse när sökmotorer rangordnar webbsidor.

LibGen

kort för Library Genesis – en sökmotor för vetenskapliga och lärda artiklar. – Sådana brukar finnas bakom en betalvägg, men LibGen tillhandahåller dem gratis. Det har lett till att de förlag som ursprungligen publicerade artiklarna, främst Elsevier (länk), har stämt LibGen för piratkopiering. Vissa internet­operatörer blockerar LibGen, och en amerikansk domstol har förbjudit domänen libgen.org. – LibGen finns (maj 2019) på libgen.io. – Läs också om Sci-Hub.

[forskning] [gratis] [sökmotorer] [utbildning] [upphovsrätt] [ändrad 21 maj 2019]

webbindex

vanligaste typen av sökmotor – användaren matar in ord och får sedan upp en lista över webbsidor som innehåller samma ord. Typexemplet är Google. – Ett webbindex bygger på en förteckning över alla ord som finns på de webbsidor som sökmotorn har kartlagt. Det är samma princip som för indexet i slutet på en bok. För varje ord finns länkar till de sidor som ordet finns på. Det står också exakt var på sidorna som ordet finns. Därför kan man söka efter fraser och meningar. Webbindex brukar också ha metoder för att bedöma sökresultatens relevans, se rankning. – De flesta webbindex är för text, men det finns också index för bilder och musik. De utgår då från ljud- och bildfilernas namn och annan information som följer med. – Alternativet till webbindex i sökmotorernas värld är webbkataloger.

[sökmotorer] [ändrad 18 januari 2018]