vistelsetid

  1. – i it-säkerhet: den tidsrymd då ett skadeprogram finns kvar i det angripna nätverket utan att bli upptäckt. Det är ofta flera månader;
  2. – om sökningar: den tid då besökaren stannar kvar på sökresultatet innan hon går vidare till en annan sida. Även: kvardröjningstid.

– På engelska: dwell time.

– Allmänt: den tidsrymd då någon eller något befinner sig på en viss plats eller i ett visst utrymme eller är upptagen med ett förfarande. – Termen uppehållstid (=den tidsrymd som någon eller något uppehåller sig på en viss plats) används också, men kan misstolkas som den tid då det är uppehåll. Även dröja förekommer för dwell i dessa betydelser, men dröja kan tolkas som vara försenad.

[attacker] [språktips] [sökmotorer] [ändrad 18 januari 2021]

Curlie

en webbkatalog som skrivs av frivilliga redaktörer. Det är en fortsättning på Open directory project†, ODP. Curlie startades hösten 2017 när Aol slutade stödja ODP. Curlie är ingen wiki: den som vill bli medarbetare måste först ansöka och bli antagen av Curlies seniorredaktörer. Blir man antagen får man ansvara för ett ämnesområde. – Se curlie.org.

[sökmotorer] [27 januari 2018]

Dragonfly

  1. – Dragonfly 2.0 – en hackar-grupp som påstås ha skaffat sig åtkomst till styrsys­temen för el­kraft­nät i USA och Europa. Gruppen skulle därför när som helst kunna stänga av elkraftförsörjningen helt eller delvis i de berörda länderna, men detta har hittills inte skett (mars 2020). Detta enligt en rapport från Symantec (numera del av Broadcom), publicerad i september 2017‚
  2. – om Google: se Project Dragonfly.

[censur] [elektricitet] [hackare] [samhällsskydd] [sökmotorer] [ändrad 3 mars 2020]

Google faktakontroll

Google fact check – tjänst som uppger ifall omstridda påståenden i Googles sökresultat är sanna eller falska. Den infördes i april 2017. Ordet Fakta­kon­troll eller Fact check visas som en länk vid en del sökresultat. – Det är inte Google som bedömer ifall påståenden är sanna eller falska, utan det görs av webbpublikationer som Google, efter ansökan, har bedömt som tro­värd­i­ga. Det är de publikationerna som lägger till länken Faktakontroll. Inget utesluter att två sådana publikationer kan ha motsatt upp­fatt­ning om ett påståendes riktighet. Antalet sidor med faktakontroll är in­led­nings­vis av na­tur­liga skäl mycket litet. – Läs mer i Googles blogg och på Googles hjälpsidor.

[källkritik] [sökmotorer] [ändrad 29 augusti 2017]

search risk

sökmotorrisk – den risk som sökmotorer kan utgöra för företag. – Ett företag (eller annan organisation) som inte har hög placering i en sökmotors rankning riskerar att få färre besökare, färre kunder och därmed mindre uppmärksamhet och lägre inkomster. Sökmotorer förväntas ranka webbsidor med hjälp av opartiska algoritmer, men det går naturligtvis inte att utesluta att de är programmerade för att avsiktligt miss­gynna en del företag, personer eller organisationer. – Uttrycket search risk myntades av e‑posttjänsten ProtonMail.

[marknadsföring] [rankning] [sökmotorer] [ändrad 21 juni 2o2o]