chefstitlar på C

amerikanska chefer med titlar som, förkortade, börjar på C för chief och ofta slutar på O för officer. Chefer med sådana titlar ingår i företagsledningen, även kallad C level management. Några vanliga sådana titlar är:

CAO chief analytics officer analysdirektör ansvarar för en kombination av marknadsföring, marknadsanalys och datateknik (jämför med CDO)
CBO chief behavioral officer beteendedirektör ansvarar för att företaget tar hänsyn till beteende­vetenskaplig kunskap när det fattar beslut
CCO chief communications officer informationsdirektör, kommunikations­direktör ansvarig för information till kunder, anställda och allmänhet (jämför med CIO)
CDO chief data officer eller chief digital officer datadirektör, digitalchef ansvarig för analys av stora datamängder (jämför med CAO); ansvarig för di­gi­tal­i­se­ringen av verksamheten
CEO chief executive officer verkställande direktör, vd; se också president företagets högsta chef. I Storbritannien: general manager
CFO chief financial officer ekonomidirektör ansvarig för företagets ekonomi
CHRO chief human resources officer personaldirektör ansvarig för personal
CIO chief information officer it-direktör ansvarig för it (jämför med CCO)
CISO chief information security officer informations­säkerhets­direktör ansvarig för it‑säker­heten när det gäller information (jämför med CSO) och säkerheten för information i andra former
CMT chief marketing technologist teknisk marknadsföringschef tekniskt kunnig chef med ansvar för marknadsföring genom digitala medier
COO chief operative officer operativ chef, operativ direktör ansvarig för den löpande verksamheten om inte vd:n leder den. Tituleras ibland president
CSO chief security officer säkerhetsdirektör (jämför med ciso) ansvarig för säkerheten
CTO chief technical officer eller chief technology officer teknisk direktör ansvarig för tekniken. I it-företag talar man oftare om CIO, chief information officer.
CXO chief change officer förändringsdirektör ansvarig för att leda företaget genom förändringar
CXO chief xxx officer x-direktör allmän beteckning på chef på C-nivån.

[företag och ekonomi] [förkortningar på C] [ändrad 8 januari 2018]

CCD

förkortning för charge coupled device, på svenska laddningskopplad krets, anordning eller mekanism – en typ av bildsensor som används i digitalkameror i stället för film. En CCD omvandlar det ljus som träffar den till elektriska impulser. – CCD-tekniken utvecklades 1969 av Willard Boyle och George Smith (länk)Bell Labs. De belönades 2009 med Nobelpriset i fysik (länk). – Termen charge coupled, på svenska laddnings­kopplad, syftar på att ljuset som faller på kretsen skapar elektriska laddningar som förflyttas genom kretsen som om de vore sammankopp­lade i en kedja. Till sist kommer laddning­ar­na till en förstärkare som skapar en signal som kan bearbetas för att skapa en bild. – Som alterna­tiv till CCD i digital­kameror används CMOS. – Läs mer om CCD i Wikipedia.

[elektronik] [förkortningar på C] [kameror] [ändrad 28 maj 2018]

CRT

cathode ray tubekatodstrålerör eller helt enkelt bild­rör, alltså den viktigaste komponenten i ”tjocka” tv‑apparater och bild­skärmar. Numera säll­synta.

[bildskärmar] [förkortningar på C] [ändrad 26 september 2018]

cjdns

protokoll för datornätverk, utvecklat för att vara enkelt och säkert och för att kunna fungera ihop med internetprotokollet IP. Adressinformationen är krypterad för att försvåra spårning. cjdns har utvecklats för att fungera oberoende av central ledning. cjdns används bland annat i Meshnet. – Se bland annat denna artikel och se GitHub (länk). – Namnet: Sammandragning av utvecklaren och livstidsdiktatorn Caleb James DeLisles initialer och DNS.

[förkortningar på C] [internet] [kryptering] [ändrad 6 februari 2018]

Can-Spam

Controlling the assault of non-solicited pornography and marketing act of 2003 – amerikansk lag mot spam. Det är den första lag mot spam som gäller i hela USA. – Lagen förbjuder inte spam (massutskick av e‑post­reklam) som sådan, men den förbjuder ett antal knep som spammare brukar använda. Can‑Spam ställer krav på alla som skickar reklam med e-post:

  1. – det ska tydligt framgå att det är reklam;
  2. – det ska finnas en sann och relevant ärenderad;
  3. – det ska finnas en användbar avsändar­adress;
  4. – och en fysisk postadress;
  5. – mottagaren ska kunna tacka nej till framtida utskick (opt‑out, se nej‑krav), och:
  6. – avanmälningar ska registreras inom tio arbetsdagar.

– Lagen kritiserades från början som tandlös. Hela lagtexten finns här.

[förkortningar på C] [lagar] [spam] [ändrad 17 december 2018]

CD

  1. – compact disc – digital optisk disk, från början avsedd för musik. Det var den första optiska disken som fick stor spridning, och den kom före DVD. Standarden för CD presenterades 1979. CD används för musik, data och fotografier, men på grund av begränsat utrymme inte för filmer. – CD som används för datalagring kallas för CD‑ROM, men oftast räcker det med att kalla dem för bara CD. – Undvik att skriva CD‑skiva, skriv bara till exempel ”en CD”. För stavningen (disc eller disk), se disk. – Se också vad Datatermgruppen (se länk) skriver. – För CD som man för eget bruk kan lagra data eller musik på (”bränna”), se CD‑R, CD‑RW, CD+R och CD+RW;
  2. collision detection – se kollision.

[förkortningar på C] [lagringsmedier] [nätverk] [ändrad 29 januari 2019]

CPRM

content protection for recordable media – ett kopierings­skydd som fungerar direkt på lagrings­mediet. – Utan lösen­ord kan man varken kopiera, flytta eller radera CPRM-skyddade filer på lagringsmediet. Materialet lagras också på ett speciellt sätt som gör att automatisk backup, de­fragmentering och användning av RAID‑teknik blir omöjlig. Ett för­slag om att göra CPRM till del av ATA‑specifikationen för gräns­snittet mellan dator och hård­disk blev känt i slutet av år 2000 och ledde till hög­ljudda pro­tester. Däremot används CPRM fortfarande (2018) för lagringsmedier som minneskort. – CPRM utvecklades av före­taget 4C Entity. 4C Entitys be­skrivning av CPRM finns här.

[datalagring] [förkortningar på C] [datalagring] [ändrad 10 december 2018]

CALEA

Communications assistance for law enforcement act – amerikansk lag från 1994 om avlyssning av tele- och datakommunikation. – Lagen ger staten rätt att avlyssna telefon­samtal och data­kommunikation under vissa om­ständ­ig­heter, som vid hot mot landets säkerhet. Tele­operatörer är enligt lagen skyldiga att göra avlyssning möjlig. – Läs om CALEA på FCC:s sajt, klicka här.

[förkortningar på C] [juridiska lagar] [ändrad 12 maj 2017]