CCD

förkortning för charge coupled device, på svenska laddningskopplad krets, anordning eller mekanism – en typ av bildsensor som används i digitalkameror i stället för film. En CCD omvandlar det ljus som träffar den till elektriska impulser. – CCD-tekniken utvecklades 1969 av Willard Boyle och George Smith (länk)Bell Labs. De belönades 2009 med Nobelpriset i fysik (länk). – Termen charge coupled, på svenska laddnings­kopplad, syftar på att ljuset som faller på kretsen skapar elektriska laddningar som förflyttas genom kretsen som om de vore sammankopp­lade i en kedja. Till sist kommer laddning­ar­na till en förstärkare som skapar en signal som kan bearbetas för att skapa en bild. – Som alterna­tiv till CCD i digital­kameror används CMOS. – Läs mer om CCD i Wikipedia.

[elektronik] [förkortningar på C] [kameror] [ändrad 28 maj 2018]

CRT

cathode ray tubekatodstrålerör eller helt enkelt bild­rör, alltså den viktigaste komponenten i ”tjocka” tv‑apparater och bild­skärmar. Numera säll­synta.

[bildskärmar] [förkortningar på C] [ändrad 26 september 2018]

cjdns

ett protokoll för datornätverk, utvecklat för att vara enkelt och säkert och för att kunna fungera ihop med internetprotokollet IP. Adressinformationen är krypterad för att försvåra spårning. cjdns (skrivs med små bokstäver) har utvecklats för att fungera oberoende av central ledning. cjdns används bland annat i Meshnet. – Se bland annat denna artikel och se GitHub (länk). – Namnet: Sammandragning av utvecklaren och livstidsdiktatorn Caleb James DeLisles initialer och DNS.

[förkortningar på C] [internet] [kryptering] [ändrad 2 januari 2020]

CISC

(complex instruction set computer) – beteckning på ett slags processorer som kunde behandla en omfattande uppsättning instruktioner, inklusive en del som var ganska invecklade. – Benämningen CISC skapades i efterhand (är en retronym) och anknöt till alternativet RISC, en senare utveckling som inleddes på 1970‑talet. (Trots att computer ingår i det fullständiga namnet står CISC alltså för ett slags processor, inte för en hel dator.) – Varken CISC eller RISC är numera aktuella termer.

[förkortningar på C] [processorer] [ändrad 19 december 2019]

Can-Spam

Controlling the assault of non-solicited pornography and marketing act of 2003 – amerikansk lag mot spam. Det är den första lag mot spam som gäller i hela USA. – Lagen förbjuder inte spam (massutskick av e‑post­reklam) som sådan, men den förbjuder ett antal knep som spammare brukar använda. Can‑Spam ställer krav på alla som skickar reklam med e-post:

 1. – det ska tydligt framgå att det är reklam;
 2. – det ska finnas en sann och relevant ärenderad;
 3. – det ska finnas en användbar avsändar­adress;
 4. – och en fysisk postadress;
 5. – mottagaren ska kunna tacka nej till framtida utskick (opt‑out, se nej‑krav), och:
 6. – avanmälningar ska registreras inom tio arbetsdagar.

– Lagen kritiserades från början som tandlös. Hela lagtexten finns här.

[förkortningar på C] [lagar] [spam] [ändrad 17 december 2018]

CGI

 1. – ett kanadensiskt konsultföretag med huvud­kontor i Quebec. – CGI köpte i maj 2012 brittiska Logica, som i sin tur 2006 hade köpt svenska WM‑data. Logica hette LogicaCMG 2002—2008 efter att ha gått samman med ett annat brittiskt företag, CMG, sedan bara Logica. Men numera används bara namnet CGI. – Se cgi.se;
 2. – se common gateway interface;
 3. – se computer-generated images.

[datoranimering] [företag] [förkortningar på C] [webbpublicering] [ändrad 10 december 2019]

CD

 1. – compact disc – digital optisk disk, från början avsedd för musik. Det var den första optiska disken som fick stor spridning, och den kom före DVD. Standarden för CD presenterades 1979. CD används för musik, data och fotografier, men på grund av begränsat utrymme inte för filmer. – CD som används för datalagring kallas för CD‑ROM, men oftast räcker det med att kalla dem för bara CD. – Undvik att skriva CD‑skiva, skriv bara till exempel ”en CD”. För stavningen (disc eller disk), se disk. – Se också vad Datatermgruppen skriver: länk. – För CD som man för eget bruk kan lagra data eller musik på (”bränna”), se CD‑R, CD‑RW, CD+R och CD+RW;
 2. collision detection – se kollision;
 3. continuous delivery – se kontinuerlig leverans.

[cd] [förkortningar på C] [nätverk] [optiska diskar] [ändrad 2 juni 2020]

CPRM

content protection for recordable media – ett kopieringsskydd som fungerar direkt på lagringsmediet. – Utan lösenord kan man varken kopiera, flytta eller radera CPRM‑skyddade filer på lagringsmediet. Materialet lagras också på ett speciellt sätt som gör att automatisk backup, defragmentering och användning av RAID‑teknik blir omöjlig. Ett förslag om att göra CPRM till del av ATA‑specifikationen för gränssnittet mellan dator och hårddisk blev känt i slutet av år 2000 och ledde till högljudda protester. Däremot används CPRM fortfarande (2018) för lagringsmedier som minneskort. – CPRM utvecklades av företaget 4C Entity. 4C Entitys beskrivning av CPRM finns här.

[datalagring] [förkortningar på C] [datalagring] [ändrad 3 mars 2020]