CAN bus

Controller area network bus – en buss för sammankoppling av datortekniken i bilar. Den gör att de datoriserade styrenheter (mikrokontrollrar) som finns i nästan alla moderna bilar kan utbyta information utan att gå genom en central dator. Den ger också information till det datoriserade diagnossystemet för bilar, OBD – se diagnosuttag. – CAN bus utvecklades på 1980‑talet av Bosch, som ett sätt att minska behovet av elektriska ledningar kors och tvärs i bilarna. Den första bilen med CAN bus var en Mercedes som visades upp 1991. CAN bus används numera i nästan alla bilar, men börjar (2018) anses föråldrad, även om det har kommit nya versioner. Elbilsföretaget Tesla använder till exempel inte CAN bus. Å andra sidan används CAN bus bland annat i robotar och maskineri. – Skrivs ofta Canbus. – En utförlig beskrivning finns i Wikipedia.

[bilar] [förkortningar på C] [14 september 2018]

COMPAS

Correctional offender management profiling for alternative sanctions – ett kontroversiellt program för bedömning av en brottslings risk för återfall. Programmet används ibland i USA som underlag för straffsättning. Forskarna Julia Dressel (juliadressel.com) och Hany Farid (farid.berkeley.edu) publicerade i januari 2018 en artikel med rön som tyder på att programmet inte kan bedöma risken för återfall bättre än mänskliga bedömare (länk). – COMPAS utvecklas av det amerikanska företaget Equivant (equivant.com) och bygger på en skyddad algoritm. Riskbedömningen baseras på ett frågeformulär – se denna länk

[förkortningar på C] [juridik] [ändrad 4 juli 2019]