JEOS

förkortning för Just enough operating system – operativ­system som har anpassats för ett speciellt ändamål genom att allt som inte behövs för just det ända­målet har tagits bort. Det är en allmän beteckning, inte någon specifik produkt. – Men se också Ubuntu JeOS.

[förkortningar på J] [operativsystem] [ändrad 9 augusti 2017]

JDBC

(Java database connectivity) – ett programmeringsgränssnitt som hjälper program som är skrivna i Java att samverka med databaser. – JDBC fungerar med de flesta vanliga databashanterare och oavsett operativsystem och dator­typ. JDBC är nära släkt med ODBC, en generell standard för sam­verkan mellan program och databaser. – Läs mer här.

[databaser] [förkortningar på J] [java] [ändrad 29 augusti 2017]

JPEG

  1. – namn på flera vanliga format för komprimering av digitala bilder. Filnamnsändelsen är .jpg. – JPEG är en hel uppsättning av algoritmer. Den som komprimerar en bild kan välja mellan olika komprimeringsnivåer, beroende på vilken bildkvalitet hon önskar och hur stor bildfilen får vara. – JPEG i den ursprungliga formen är inexakt komprimering, det vill säga att när man packar upp en komprimerad bild blir den inte riktigt lika bra som originalet. Med filformatet JPEG 2000, som lanserades 2001, slapp man den nackdelen. – Det finns flera varianter av JPEG-komprimering, och varje variant finns i sin tur i flera utföranden. En lista över de olika formerna av JPEG finns i Wikipedia;
  2. – Joint photographic expert group, JPEG, den branschorganisation som fastställer specifikation­erna för JPEG‑formatet. – Se jpeg.org.

[bildbehandling] [branschorganisationer] [filformat] [förkortningar på J] [ändrad 9 augusti 2017]