RTWT

”read the whole thing” – vanlig uppmaning på bloggar som länkar till information på andra webb­sidor.

[nät- och sms-språk] [ändrad 5 december 2017]

RPL

IPv6 routing protocol for low power and lossy networksprotokoll för dirigering av datakommunikation i nätverk med krav på låg strömförbrukning och tålighet mot störningar. Uttalas ofta ”ripple”. Specifikationen utvecklas av internets tekniska ledningsgrupp IETF, se här.

[förkortningar på R] [internet] [ändrad 6 juni 2017]

RÖS

röjande av strålning – beteckning på metoder för att uppsnappa information genom att mäta och analysera strålningen från elektronisk kommunikationsutrustning. Man kan till exempel mäta strålningen från en bildskärm på tiotals meters håll och sedan rekonstruera informationen som visas på bildskärmen. Sådana metoder har använts för signalspaning sedan 1918. I USA är sådana metoder kända som Tempest.

[förkortningar på R] [it-säkerhet] [ändrad 1 november 2019]