U2F

Universal 2nd factor – ett system för inloggning från valfri dator med tvåfaktorsautentisering. Det har följts av FIDO2. – U2F utvecklades först av Google och Yubico (se YubiKey), men förvaltas numera av FIDO Alliance. Det presenterades 2017. – För att använda U2F måste man ha ett USB‑minne med U2F:s program för autentisering. När man ska logga in på en tjänst som använder U2F måste man sätta in USB‑minnet i datorn. För att aktivera USB‑minnet måste man sedan slå in ett PIN. Man måste också logga in på tjänsten på vanligt sätt med användarnamn och lösenord. Det krävs att användaren först registrerar sig hos Fido Alliance. – Läs mer på FIDO Alliances webbsidor (länk). – Se också UAF.

[förkortningar på U] [inloggning] [ändrad 3 maj 2023]

UAF

Universal authentication framework – ett system för inloggning utan lösenord. – UAF har utvecklats av FIDO Alliance. Det presenterades 2014 och kom i en andra version 2017. – UAF är knutet till användarens dator och gör att hon kan logga in på ett av flera sätt, till exempel biometriskt eller med PIN. Vilket sätt som ska användas kan bestämmas av användaren eller av den organisation som tillhandahåller datorn. Användaren kan använda UAF för att logga in på alla tjänster som är anpassade för UAF. Det krävs att användaren först registrerar sig hos Fido Alliance. – Läs mer på FIDO Alliances webbsidor (länk). – Se också U2F.

[förkortningar på U] [inloggning] [ändrad 16 maj 2022]

UNII

unlicensed national information infrastructure – de radiofrekvenser mellan fem och sex gigahertz som bland annat används av wi‑fi. Frekvensområdet får användas fritt: tillstånd eller anmälan krävs inte. Namnet och användningsområdet fastställdes först i USA, men har spritts till andra länder. – UNII 1 är 5,15—5,25 gigahertz (UNII Indoor) och 5,25—5,35 gigahertz (UNII Low); UNII 2 är 5,47–5,725 gigahertz och UNII 3 är 5,75—5,85 gigahertz.

[förkortningar på U] [trådlöst] [ändrad 19 januari 2018]

UUID

Universal unique identifierunikt id‑nummer för programfiler och andra filer, bestående av ett 128‑siffrigt binärt tal (motsvarar ungefär ett 38‑siffrigt decimalt tal). UUID har funnits i flera former (se Wikipedia), men är i senaste versionen rena slumptal. En variant av UUID är GUID.

[filer] [förkortningar på U] [ändrad 18 juli 2017]

UTP

  1. unshielded twisted pair – oskärmad partvinnad [kabel] – ett slags kopparkabel som används för fast telefoni och lokala nätverk. Att kabeln är partvinnad innebär att de elektriskt ledande trådarna är tvinnade runt varandra för att elektriska störningar ska ta ut varandra. Kabeln är däremot inte skärmad – det finns ingen separat metallfolie inbakad i isoleringen, vilket skulle ge bättre skydd mot elektromagnetiska störningar (jämför med koaxialkabel). Men eftersom kabeln inte är skärmad kan den göras tunn;
  2. – egentligen μTP – se micro transport protocol.

[fildelning] [förkortningar på U] [internet] [kablage] [webbpublicering] [ändrad 3 augusti 2019]