webRTC

(web real-time communication) – system för kommunikation mellan användare genom webbläsare, till exempel röst­­samtal och videosamtal. WebRTC är ett programmeringsgränssnitt (API), alltså en standard för hur man för vissa funktioner skriver kod för vissa ändamål som fungerar oberoende av till exempel operativsystem. – WebRTC har varit under arbete sedan 2011, och ses som ett rullande projekt. Bakom pro­jektet står inter­­nets tekniska ledningsgrupp IETF och webbens lednings­­grupp W3C. Projektet drivs av Google, Mozilla och Opera. WebRTC har integrerats i de företagens webbläsare. Apple och Microsoft har också anammat webRTC. – Se webrtc.org.

[förkortningar på W] [telefoni] [webben] [ändrad 22 november 2017]

WITCH

en brittisk dator från 1949. Den räknas som Storbritanniens äldsta dator för lagrade program (jämför med Colossus†). – WITCH byggdes för Storbritanniens kärnforsknings­­program, på­­bör­jades 1949 i Harwell nära Oxford, därav namnet, och användes där från 1951 till 1957 under namnet Harwell Dekatron. (Dekatroner är ett slags radiorör, se Wikipedia.) 1957 ansågs den föråldrad, och flytt­a­des då till Wolverhampton and Staffordshire technical college, där den an­vändes i undervisningen till 1973. Det var där den fick namnet Wolverhampton instrument for teaching computation from Harwell, vilket förkortades WITCH. Brit­tiska National museum of computing, TNMOC, restaurerade den 2009—2012. – Se TNMOC:s webbplats och denna video.

[förkortningar på W] [historiska datorer] [it-historia] [ändrad 22 juli 2018]

wimp

  1. WIMP – windows, icon, mouse, pointer – se FIMP. (Det engelska ordet wimp betyder annars fegis, lipsill);
  2. – Wimp, numera Tidal – en från början norsk internettjänst för uppspelning av musik, grundad 2010. Tjänsten är laglig och liknar Spotify. Först fanns bara betalda abonne­mang, men i slutet av 2012 infördes gratisabonnemang. Amerikanska Tidal köpte Wimp 2015. – Se tidal.com (brukar fungera, trots eventuell överstrykning).

[förkortningar på W] [grafiskt användargränssnitt] [musik] [webbtjänster] [ändrad 7 mars 2023]

WFQ

förkortning för weighted fair queueing – metod för att reglera dataflödet i paket­förmedlande nätverk. WFQ är gjort för att utrymmes­krävande kom­mu­ni­ka­tion (till exempel video- och musik­filer) inte ska tränga ut den mindre utrymmes­krävande trafiken (till exempel vanlig e‑post med bara text). WFQ sorterar paketen så att den mindre utrymmes­krävande trafiken får gå först. Det inne­bär att vid hög belastning märks ingen för­dröjning för den mindre lätta trafiken. Den utrymmes­krävande trafiken får vänta. Exakt hur det ska fungera kan ställas in av nät­verks­admin­ist­ra­tören. – Läs mer i Wiki­pedia.

[förkortningar på W] [nätverk] [ändrad 23 juni 2017]

WinFS

(”Windows Future Storage”) – ett numera upplöst projekt för lagring och hantering av data från Microsoft. Målet var att all information som lagras skulle vara sökbar med ledning av beskrivningar av innehållet (metadata), oavsett var den fanns i ett nätverk. WinFS skulle kunna hantera både traditionella databaser och ostrukturerade textdokument, liksom bilder, film och musik i digital form. WinFS skulle inte bara kunna söka information, användaren ska också kunna be det att sortera filer enligt olika kriterier. – WinFS var tänkt att ingå i Windows Vista†, men 2004 meddelade Microsoft att WinFS skulle utvecklas oberoende av Vista. 2006 meddelade Microsoft att WinFS inte skulle levereras som en separat produkt, utan att den utvecklade tekniken skulle integreras i andra produkter.

[databaser] [förkortningar på W] [nerlagt] [windows] [ändrad 11 maj 2018]