gemen

  1. gemena bokstäver: små bokstäver som abc… (i motsats till versaler som ABC…). – På engelska: lowercase, lower case;
  2. – gemena siffror är vanliga siffror i en form som passar ihop med gemena bok­stäver: kroken på gemena 9 har till exempel ett underhäng som bokstaven g. Alltså så här: 1234567890. – Gemena siffror, som också kallas för medievalsiffror, används ofta i löpande text. De flesta typsnitt har både gemena och versala siffror, men i vanlig ordbehandling och på webbsidor kan det vara svårt eller omöjligt att välja gemena siffror (här gick det). I layoutprogram brukar det gå. Ett problem är att den univer­sella koden för skrivtecken, Unicode, inte räknar gemena siffror som särskilda tecken, utan bara som en grafisk variant av siffertecknen. Det finns inte heller någon HTML‑kod för gemena siffror, utan det som visas i webbläsaren är vad som är förinställt. – På engelska heter det text figures. – Se också Wikipedia.

– Ordet: Gemen kommer av tyska gemein, som betyder vanlig, enkel, menig. På svenska har det fått bibetydelser som nedrig, simpel. Men i typografi används det helt enkelt om de ”små” bokstäverna till skillnad från versalerna.

[typografi] [ändrad 17 oktober 2019]

whack

  1. – hackarjargong för sned­streck (/), på mer formell engelska slash;
  2. – dataintrång på ett tråd­löst dator­nät. Ordet är en samman­­­dragning av wire­­­­less och hack. Ordet kan vara både sub­­stan­tiv och verb.

– I vanlig engelska betyder to whack att klappa till.

[attacker] [jargong] [tecken] [ändrad 29 maj 2020]

trema

tecknet ¨ (två prickar) när det står över en vokal. – Trema används normalt inte på svenska. Prickarna över ä och ö är inte trema. På franska och andra språk markerar trema att den andra av två vokaler intill varandra ska uttalas för sig: noël (’jul’) uttalas alltså ”no-el”, inte nöl som det skulle bli (ungefär) utan trema. – Trema kan också markera att en vokal ska uttalas, inte ska vara stum, som i det engelska namnet Brontë (uttalas ”bron-té”). Trema kallas också för dieresis – det är ett annat namn för samma tecken. – Språk­ligt är prickarna över ä, ö och ü något annat än trema/dieresis, efter­som de är delar av bok­­stäver, inte tillägg. – På engelska kallas prickarna ofta för umlaut, oavsett vilken sort det är. – Se också död­tangent. – Mer typografi.

sidfot

text och annan information nedtill på en sida, skild från huvuddelen av texten. – Sidfoten (på engelska footer) innehåller ofta sidnummer men kan också innehålla annan information, till exempel adress och telefonnummer på brevpapper och i e‑post. I ordbehandlingsprogram och i e‑postprogram brukar man kunna utforma sidfoten i en särskild mall. – Se också sidhuvud.

[e-post] [ordbehandling] [typografi] [ändrad 14 november 2018]

akut accent

accenten över e i kafé och i andra ord. – Akut accent är den enda accent som används på svenska (förutom den grava accenten i à), och akut accent förekom­mer på svenska bara över e. – Akut betyder här skarp, spetsig, och syftar på att akut accent på franska markerar en uppgång i intona­tionen. – På engelska an­vänds akut accent ibland för att ange att bokstaven e ska uttalas: pokémon (=pocket monster) ska ut­talas så att e:et hörs, men utan betoning på e. – Skilj mellan akut accent och apostrof (’). – Observera att vi skriver kafé – kaféerna, men museum – museerna. Det ska inte vara accent i muse­erna därför att det inte finns någon accent i museum. – Se också dödtangent.

[tecken] [ändrad 19 april 2020]

sidhuvud

text och annan information överst på en sida, skild från huvuddelen av texten. Sidhuvudet (på engelska header) kan innehålla sidnummer, avsändarens namn och adress, skriftens namn eller kapitelrubrik. I ordbehandling brukar man kunna utforma sidhuvudet i en särskild mall. – Se också sidfot.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 14 november 2018]