Hello Barbie

en talande Barbiedocka som kan föra samtal med människor. Dockan har ett system för taligenkänning som har utvecklats av företaget Toytalk, som 2016 bytte namn till Pullstring och som 2019 köptes av Apple. För att kunna föra dialog måste dockan vara ansluten till internet med wi‑fi. – Hello Barbie har fått hård kritik, bland annat för att den gör intrång på barns och familjers rätt till privatliv. Alla dialoger mellan barnet och dockan sparas på Toytalks servrar. Kritiker anser att dockans samtal med barnen kan locka ur barnet uppgifter om familj och vänner som en vuxen troligen inte skulle lämna ut. Barnets föräldrar kan också begära ut inspelningar av barnets dialog med dockan. – Se tillverkaren Mattels webbsidor.

[leksaker] [personlig integritet] [språkteknik] [ändrad 2 augusti 2019]

flerstegssökning

sökning i flera steg där varje nytt steg utgår från resultatet av det förra. Exempel: Fråga ett: Var ligger Ulan Bator? Svar: I Mongoliet. Fråga två: Hur många invånare har det? Svar: 884 000. Sökfunktionen förstår alltså att ”det” i fråga två syftar på svaret på fråga ett, alltså på Ulan Bator. – Flerstegssökning ingår i den version av Siri som ingår i versionen Sierra av macOS. – På engelska: multi-step search, multistep search. – Se också förfinad sökning.

[språkteknik] [sökningar] [ändrad 5 augusti 2019]

XiaoIce

kinesiskspråkig dialogrobot från Microsoft. – XiaoIce körs sedan hösten 2014 bland annat på den kinesiska mikrobloggen Weibo. Den körs också i Japan under namnet Rinna. – XiaoIce lär sig dialog genom att analysera vad som skrivs på mikrobloggarna. Den har hittills inte råkat ut för samma politiska missöden som den nyare, engelskspråkiga varianten Tay. – Namnet: Xiao betyder ’liten’ och uttalas ”tjiao”; ice är det engelska ordet. – Se inlägg på Bings blogg (länk).

[bloggar] [robotar] [språkteknik] [ändrad 19 april 2017]

Swe-Clarin

en svensk forskningsdatabas för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. – Swe‑Clarin ska innehålla text, foton, ljudinspelningar, film och annat som kan vara underlag för forskning. Materialet ska analyseras och systematiseras med hjälp av språkteknologi. Man ska till exempel kunna göra sökningar i ljudinspelningar. Verksamheten inleddes 2015. – Clarin står för Common language resources and technology infrastructure. Swe‑Clarin är den svenska grenen av ett europeiskt projekt med namnet Clarin. – Se sweclarin.se.

[arkiv och bibliotek] [språkteknik] [forskning] [ändrad 16 oktober 2018]

Jolly Roger Telephone Co.

ett datorprogram som kan föra en innehållslös dialog med telefonförsäljare. Programmet besvarar telefonförsäljarens frågor med ovidkommande kommentarer. – Jolly Roger Telephone Co. utvecklades 2015 av amerikanen Roger Anderson, som kallar det för en robot. Mer precist är det en dialogrobot. – I början av 2016 samlade Anderson in pengar på Kickstarter (länk) för att göra Jolly Roger Telephone Co. till en produkt, men det misslyckades. – Se jollyrogertelephone.com. – Jolly Roger är den klassiska sjörövarflaggan. – Läs också om Elbot och Eliza. – I Sverige har Ralf Selfjord utvecklat ett liknande program, se artikel i Dagens Nyheter (länk).

[kuriosa] [marknadsföring] [mjukvarurobotar] [språkteknik] [ändrad 6 augusti 2019]