Graffiti

det system för att skriva med penna direkt på bildskärmen som användes i Palms† hand­datorer. – Graf­fiti förut­satte att an­vändaren lärde sig att skriva alla tecken på ett enhetligt och ibland för­enklat sätt (A skrevs till exempel som ∧.) Det utvecklades för Palm OS enligt re­sone­manget att det är lättare att lära människor att skriva så att en dator förstår än att lära datorn för­stå hur olika män­niskor skriver. Det var en re­aktion mot de mindre lyckade försöken med själv­inlärande teckenigenkänning i hand­datorer som Apples Newton. Graffitis enkel­het bidrog till Palms fram­gång. – 2003 tvingades Palm att byta ut Graf­fiti mot ett annat, liknande system, Graffiti 2. Det berodde på att Palm förlorade en rätte­gång mot Xerox, som be­skyllde Palm för att ha stulit idén till Graffiti. Graffiti 2 skilde sig från Graffiti i ett antal detaljer.

[grafiskt användargränssnitt] [språkteknik] [ändrad 12 februari 2018]

NMT

  1. – Nordisk mobiltelefoni – det första mobil­telefon­nätet av modern typ. Det var cellbaserat, och det var i drift från 1981 till 2007. NMT var ett analogt mobil­telefon­nät som byggdes upp gemen­samt i de nordiska länderna. Det räknas i efter­hand som generation ett (se mobiltelefon). – Det första NMT-nätet togs i bruk i Saudi­arabien 1981. Kort där­efter togs NMT 450 i drift i Norden. Det sände på 450 mega­hertz. Ett andra nät in­vigdes 1986. Det an­vände frekvensen 900 mega­hertz, och kallades följ­aktligen för NMT 900. Under 1990-talet över­flyglades NMT av gsm (generation två). Det ledde till att NMT 900 togs ur drift den 31 december 2000. Det äldre nätet, NMT 450, fanns kvar till 2007;
  2. – företaget Nordisk Mobiltelefon Sverige, se Net 1;
  3. – Nordic Medtest – svenskt företag som testar digital utrustning för hälsa, se nordicmedtest.se;
  4. – se neural maskinöversättning.

[företag] [förkortningar] [mobilt] [språkteknik]

pronomenresolution

(pronoun resolution) – att räkna ut vilket ord eller namn i en text som ett pronomen syftar på. Exempel: ”Lisas syster Ida var gift med Robert, men hon hade inga barn.” Vem syftar hon på – Lisa eller Ida? Program för auto­ma­tisk över­sättning och text­samman­fatt­ning bör kunna räkna ut det. – En artikel om pro­nomen­resolution av Johnne Adermark och Fredrik Landes på KTH finns här. Pronomen­resolution används också i den automatiska textsammanfattaren SweSum, klicka här.

Recaptcha

ett program som låter människor tolka inskannad text i form av så kallade captcha, ett slags robotfilter. – En captcha består av deformerade, svårlästa bokstäver och siffror som besökare på en webbsida måste tolka och skriva in i ett fält vid inloggning. Syftet är att hindra automatiserade program från att logga in. Recaptcha använder i stället text från inskannade sidor från böcker, tidningar eller handskrifter. Metoden förutsätter att om flera användare tolkar samma inskannade text på samma sätt är tolkningen förmodligen korrekt. Syftet är att göra inlästa texter maskinläsbara, så att de blir sökbara på internet. Bland annat ska alla nummer av New York Times sedan starten läggas ut på internet och göras sökbara med hjälp av Recaptcha. Metoden utvecklades av professor Luis von Ahn (länk).  Företaget bakom Recaptcha köptes i september 2009 av Google. I december 2014 lanserade Google No captcha recaptcha, ett robot­filter som bland annat kräver att användaren identifierar bilder på djur. –Se Googles webb­sidor.

[språkteknik] [ändrad 15 oktober 2018]