vistelsetid

(dwell time) – i it-säkerhet: den tidsrymd då en angripare har tillgång till det angripna nätverket. – Allmänt: den tidsrymd då något befinner sig på en viss plats eller i ett visst utrymme. – Termen uppehållstid (=den tidsrymd som någon eller något uppehåller sig på en viss plats) används också, men kan misstolkas som den tid då det är uppehåll.

[attacker] [språktips] [1 februari 2018]

fungibilitet

(fungibility) – utbytbarhet – egenskapen att vara utbytbar mot en annan av samma slag. Fungibla föremål saknar särskiljande kännetecken av betydelse. Mynt och sedlar (inte samlarobjekt) är till exempel fungibla, liksom de flesta massproducerade föremål och många livsmedel. Termen är från början juridisk. – Exempel: om du lånar någons cykel förväntas du lämna tillbaka samma cykel. Men om du lånar ett kilo mjöl behöver du inte lämna tillbaka samma mjöl. Mjöl är fungibelt. – Ordet fungibel används inom it om objekt som är funktionellt utbytbara. Det används också i överförd bemärkelse om motsatsen till specialisering: en programmerare kan kallas för fungibel (på engelska: fungible) om hon kan överföra sina färdigheter från ett område till ett annat.

[programmering] [språktips] [ändrad 9 januari 2018]

gaming

  1. – att spela datorspel;
  2. – att spela sällskapsspel;
  3. – att spela hasardspel (kallas oftare för gambling);
  4. ”gaming the system””att lura systemet”, ”att kringgå systemet” – att tillämpa reglerna i ett system på ett icke avsett sätt för att nå ett resultat som visserligen är bra enligt samma regler, men som i realiteten inte är så lyckat. Förekommer i organisationer där ledningen sätter mätbara men kort­sikt­iga eller ogenomtänkta mål för verk­sam­heten. (”Ingen ska behöva stå i kö i sjukhusets akutmottagning mer än en timme” – resultat: pa­ti­ent­erna skrivs in snabbt, men sedan får de vänta i en korridor.)

[spel] [språktips] [2 augusti 2017]

retail

försäljning direkt till konsument; detaljhandel eller återförsäljning; även: distribution. Den som säljer direkt till konsument kallas för detaljist, återförsäljare eller distributör. I uttrycket ”parti och minut” står ”minut” för detaljhandel (annars är den betydelsen av ”minut” för­åld­rad och obegriplig för de flesta). – Observera att förklaringarna ”för­sälj­ning i butik” eller ”över disk” inte alltid stäm­mer. Postorder till kon­sum­ent är också detalj­handel (retail). – Den som säljer till detaljhandeln kallas för grossist, wholesale (distributor).

[handel] [språktips] [24 april 2017]

hardwired

  • – om logiska kretsar: fast kopplad – realiserad som elektroniska kom­po­nent­er och elektriska ledare, alltså inte som ett program (som lagras i ett minne);
  • – i överförd bemärkelse: inbyggd, medfödd: ”the human brain is hard-wired for altruism””altruism är inbyggt i människans hjärna”. Bildligen även: etsad, förutbestämd.

[elektronik] [hårdvara] [språktips] [17 april 2017]

digitisering

(digitizing) – konvertering av information från analog till digital form. Till exempel att skanna in text och bilder och att överföra musik från band och LP‑skivor till digitalt format som CD och mp3. Det kallas också för digi­fi­e­ring. – Jämför med termen di­gi­tal­i­se­ring, som står för en process i sam­hället eller omvandling av företags affärsmodell baserad på att (nästan) all in­for­ma­tion i företaget är digital och kan behandlas av datorer. – Skill­naden mellan de två termerna iakttas ofta inte, men kan vara bra att känna till.

[informationshantering] [språktips] [ändrad 7 augusti 2017]