ITIL

IT Infrastructure Library – inofficiell internationell standard för hur man sköter it‑system och it‑tjänster. – ITIL ges ut som böcker eller filer av det brittiska före­taget Axelos (länk). Det finns också kurser och examinationer som gäller ITIL. – ITIL kom från början från en brit­tisk myn­dig­het, dåvarande OGC, Office of govern­ment commerce, numera del av Crown commercial service (länk). Men sedan 2013 till­hör ITIL före­­taget Axelos, som ägs gemen­­samt av brittiska Cabinet office (mot­svarar ungefär statsrådsberedningen i Sverige) och det brittiska företaget Axelos (se axelos.com). – Läs mer på axelos.com/itil. – Se också ITSM.

[förkortningar på I] [it-system] [standarder] [ändrad 6 april 2017]

Advanced encryption standard

(AES) – den officiella amerikanska standarden för kryptering. – Stan­darden ska användas av ameri­kan­ska myndig­heter. Den används också av organisa­tioner i många andra länder. – AES är en sym­met­risk al­go­ritm med nyckel­längder på 128, 192 och 256 bitar. (Notera att asym­met­riska kryptosystem också behöver använda sym­met­risk kryptering.) – AES valdes ut efter en världs­omfat­tande tävling som avslutades den 2 okto­ber 2000. Segrare blev en algo­ritm vid namn Rijndael. – AES ersatte DES som officiell ame­ri­kansk standard för kryptering. – Se detta tillkännagivande: länk.

[kryptering] [standarder] [ändrad 19 december 2018]

H.323

standard för överföring av ljud, bild och video i realtid över internet och liknande nät, fastställd av Internationella teleunionen, ITU. Målet är att man till exempel ska kunna anordna videokonferenser utan att deltagarna behöver ha utrustning från samma leverantör. Standarden omfattar specifikationer av komponenter, protokoll och procedurer. – Se ITU:s webbsidor (från 2008).

[standarder] [videoteknik] [ändrad 7 juni 2017]