stiftelse

(foundation) – en inrättning som förvaltar pengar för att avkastningen ska delas ut till bestämda, vanligtvis allmännyttiga, ändamål. – Det grundläggande med stiftelser är att de så att säga ”äger sig själva”: de förvaltas enligt regler som fastställdes när stiftelsen grundades, och som bara får ändras i sällsynta fall. En stiftelse har inga ägare, delägare eller medlemmar – däremot en styrelse eller en förvaltare, som till exempel kan vara en bank – och får inte vara vinstdrivande. Stiftelser bildas genom att en eller flera personer eller ett företag avsätter pengar och anger stiftelsens ändamål genom en så kallad stiftelseurkund. Därefter är stiftaren inte längre ägare till stiftelsen och dess tillgångar. Stiftelsens arbete leds av en förvaltare. Tillsyn över stiftelser sköts av länsstyrelserna i sju län. – Se stiftelselagen från 1994. – Motsvarande institution, på engelska foundation, finns i många länder i något olika former. Ibland används ordet stiftelse / foundation om organisationer som juridiskt sett inte kan räknas som stiftelser. Amerikanska non‑profit organizations och not‑for‑profit organizations kallar sig ibland för foundations, vilket de inte nödvändigtvis är. – Se också den privata toppdomänen .foundation.

[stiftelser] [ändrad 9 mars 2023]

Internetstiftelsen

den orga­nis­ation som an­svarar för inter­nets svenska toppdomän .se. – Internetstiftelsen ansvarar för registrering av domäner under .se, och ska också bidra till internets utveckling i Sverige. Vid tvister om rätten till domäner använder Internetstiftelsen alternativt tvistlösningsförfarande. – Internetstiftelsen ger också ut information om hur internet fungerar och om it‑säkerhet samt den årliga rapporten Svenskarna och internet. 2014 öppnade Internetstiftelsen ett svenskt internetmuseum. De årliga Internetdagarna anordnas av Internetstiftelsen. Internetstiftelsen har också det internationella ansvaret för pre‑delegation testing på uppdrag av ICANN. – Se internetstiftelsen.se. – Internetstiftelsen grundades 1997 och hette då Stiftelsen för internetinfrastruktur. Fram till juni 2015 använde Internetstiftelsen som varu­märke .SE (Punkt SE); därefter förkortningen IIS (Internetstiftelsen i Sverige) till februari 2019.

[internet] [stiftelser] [ändrad 16 maj 2020]

Internet watch foundation

IWF – en brittisk orga­nisa­tion som mot­arbetar bilder på sexuella övergrepp mot barn och annat olagligt på inter­net. – Organisationen tar emot anmälningar om miss­tänkta webbsidor, och försöker sedan övertala internetoperatörerna att ta bort sådant material. IWF har också en lista över webbsidor som organisationen anser bör spärrlistas. – IWF blev uppmärksammat i december 2008, då organisationen spärrlistade en sida i Wikipedia därför att den visade ett omstritt skivomslag med en bild på ett naket barn. – Se iwf.org.uk.

[aktivism] [it-relaterad brottslighet] [organisationer] [ändrad 30 maj 2021]

Linux Foundation

en stiftelse som vill sprida, standardisera och vidareutveckla Linux. – Linux Foundation grundades 2007 med aktivt stöd från företag som dåvarande Hewlett‑Packard†, IBM, Intel och Oracle. Stiftelsens mål sägs ibland ironiskt vara att hålla Linus Torvalds anställd. – Stiftelsen har inga rättigheter till namnet Linux – det tillhör Linus Torvalds personligen genom Linux Mark, som samarbetar nära med stiftelsen. – Se linuxfoundation.org.

[linux] [stiftelser] [ändrad 12 oktober 2020]