elektronisk penna

pennliknande redskap som används för att skriva och rita direkt på bild­skärmen på dator, surf­platta eller smart mobil. Det finns flera olika tekniker för att registrera pennans rörelser och tryck­ningar. Vissa elek­troniska pennor är passiva, det vill säga att alla funk­tioner för att upp­fatta pennans rörelser finns i bild­skärmen; pennan är då bara en pinne och kan er­sättas av en vanlig penna eller kanske av ett finger. Annars fungerar elek­troniska pennor vanligen bara till­sammans med bild­skärmar från samma till­verkare. Kallas också för pek­penna och stylus. – Jäm­för med smart penna, datoriserad penna som kan användas på val­fritt under­lag, och med ljuspenna.

[grafiskt användargränssnitt] [pennor] [styrdon] [ändrad 20 december 2017]

högerklicka

(right click) – även sekundär­klickaklickahöger mus­knapp. – Högerklick används oftast för att öppna en samman­hangs­beroende meny. Termen sekundär­klicka används ibland, eftersom den är neutral i förhållande till höger- och vänster­hänta. Om mus­knapparna är om­kastade så att höger och vänster mus­knapp har bytt plats, till exempel för vänsterhänta användare, bör ”höger­klicka” normalt tolkas om­kastat, det vill säga att det betyder att man ska klicka på den vänstra mus­knappen. – På Mac­intosh finns det som regel bara en mus­knapp, så där är ordet högerklicka menings­löst. Motsvarande handling på Mac är att klicka på den enda mus­knappen samtidigt som man håller ctrl-knappen nertryckt. Detta kallas för att sekundärklicka eller ”ctrl-klicka”. – Se också vänster­klicka.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 30 januari 2018]

smart penna

(smartpen, smart pen, digital pen) – penna eller penn­liknande föremål som överför det man skriver eller tecknar till en dator eller smart mobil och integrerar det med applikationer i datorn eller mobilen. Skillnaden mot läspennor är att läspennor läser något som redan är skrivet, men en smart penna använder man för att skriva och rita. Det man skriver och ritar kan sedan sparas och bearbetas i olika program, vanligtvis efter att man har överfört informationen till en dator eller mobil. – En del smarta pennor kan användas som vanliga pennor, det vill säga att de har något slags bläck så att man vid behov kan skriva på papper. Andra är enbart avsedda att användas kopplade till dator eller mobil: man ser på bild­skärmen vad man skriver eller ritar. – Smarta pennor har något slags teknik för att uppfatta penn­spetsens rörelse i förhållande till under­laget. Smarta pennor fungerar mer själv­ständigt än elektroniska pennor (stylusar) som används för att skriva på bild­skärmar, till exempel på smarta mobiler och, förr, på penn­datorer. Smarta pennar upp­fattar själva sin rörelse och skickar informa­tionen till en dator eller mobil, medan stylusarnas rörelser uppfångas av den bild­skärm som de är avsedda för. En av de första smarta pennorna var Anoto, som fungerar ihop med ett speciellt mönstrat papper.

[användargränssnitt] [pennor] [styrdon] [ändrad 8 januari 2018]

styrplatta

(touchpad) – berörings­känslig yta som på bärbara datorer används i stället för mus. Brukar finnas nedanför tangentbordet. Den kan också finnas som en separat del. An­vän­da­ren styr pekaren på bild­skärmen genom att dra fingret på styrplattan. – Kallas även för pekplatta, ett ord som också används om surf­plattor, och för musplatta. – Läs också om NailO, en styrplatta på tumnageln.

[pek] [styrdon] [ändrad 27 mars 2018]

vänsterklicka

(left click)klickavänster mus­knapp eller mot­svarande. – Vänster­klick används för att markera text, bilder, delar av bilder eller symboler på bildskärmen och för att öppna eller köra en markerad fil. – Macintosh har bara en mus­knapp, så där är ordet onödigt det räcker med bara klicka. – Vänsterhänta (och andra) kan, om de önskar, ändra in­ställ­ningarna så att höger och vänster mus­knapp byter funktion. I så fall får man tänka sig för, eftersom de flesta instruk­tioner är skrivna med tanke på höger­hänta. En neutral term för vänster­klicka är primär­klicka. – Ordet klicka ensamt betyder i regel vänster­klicka. – Se också högerklicka.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 30 januari 2018]

styrkors

styrdon för fyra riktningar: upp, ner, höger och vänster. De låtar användaren styra en pekare eller navigera i ett menysystem. – Styrkors är vanliga på spelkonsoler och fjärrkontroller. De har ofta formen av ett kors, men kan ha annan form, till exempel bestå av fyra separata knappar. (Kallas då även för riktningsknappar.) Det väsentliga är att de bara har fyra riktningar. – På engelska: directional pad, d‑pad eller directional buttons.

[styrdon] [ändrad 16 oktober 2019]