ljuspenna

(light pen) – äldre pekdon som liknar en penna. – Ljuspennor fungerade till­sammans med tjocka bild­skärmar, alltså bildskärmar med katodstrålerör. Man höll ljuspennan direkt mot skärmen när man ville rita eller markera något. Ljuspennan hette så för att den hade en ljuskänslig sensor i spetsen. Genom att mäta exakt när bildskärmens katodstråle passerade ljuspennan kunde den, eller rättare sagt dess drivrutiner, avgöra exakt var på bildskärmen den var. Det var alltså inte bildskärmen som läste pennan, utan det var pennan som läste av bildskärmen. (Bilden på en tjock bildskärm skapas av en enda stråle som sveper över skärmen 60 gånger per sekund eller mer.) – Ljuspennan upp­fanns 1955 och användes till slutet av 1980‑talet. Den användes bland annat 1963 i Ivan Sutherlands demonstration Sketchpad. Ljuspennan kom senare ur bruk, dels därför att man kunde göra samma sak med musen, dels därför att användarna fick belastningsskador av att hålla pennan intill bildskärmen (se gorilla­arm). Ljuspennor fungerar inte heller särskilt bra med LCD-skärmar (platta bildskärmar).

[användargränssnitt] [belastningsskador] [pennor] [ändrad 8 januari 2018]

elektronisk penna

pennliknande redskap som används för att skriva och rita direkt på bildskärmen på dator, surf­platta eller smart mobil. – Det finns flera olika tekniker för att registrera pennans rörelser och tryckningar. Vissa elektroniska pennor är passiva, det vill säga att alla funk­tioner för att uppfatta pennans rörelser finns i bildskärmen; pennan är då bara en pinne och kan ersättas av en vanlig penna eller kanske av ett finger. Annars fungerar elektroniska pennor vanligen bara tillsammans med bild­skärmar från samma tillverkare. Kallas också för pek­penna och stylus. – Jäm­för med smart penna, datoriserad penna som kan användas på valfritt under­lag, och med ljuspenna.

[grafiskt användargränssnitt] [pennor] [styrdon] [ändrad 20 december 2017]

högerklicka

(right click) – även: sekundärklickaklickahöger musknapp. – Högerklick används oftast för att öppna en samman­hangs­beroende meny. Termen sekundärklicka används ibland, eftersom den är neutral i förhållande till höger- och vänsterhänta. Om mus­knapparna är omkastade så att höger och vänster musknapp har bytt plats, till exempel för vänsterhänta användare, bör ”högerklicka” normalt tolkas omkastat, det vill säga att det betyder att man ska klicka på den vänstra musknappen. – På Macintosh finns det som regel bara en musknapp, så där är ordet högerklicka meningslöst. Motsvarande handling på Mac är att klicka på den enda musknappen samtidigt som man håller ctrl‑knappen nertryckt. Detta kallas för att sekundärklicka eller ”ctrl‑klicka”. – Se också vänster­klicka.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 30 januari 2018]