smart penna

(smartpen, smart pen, digital pen) – penna eller pennliknande föremål som kan överföra det man skriver eller tecknar till en dator eller smart mobil och integrera det med applikationer i datorn eller mobilen. – Skillnaden mot läspennor är att läspennor läser något som redan är skrivet, men en smart penna använder man för att skriva och rita. Det man skriver och ritar kan sedan sparas och bearbetas i olika program, vanligtvis efter att man har överfört informationen till en dator eller mobil. – En del smarta pennor kan användas som vanliga pennor, det vill säga att de har något slags bläck så att man vid behov kan skriva på papper. Andra är enbart avsedda att användas kopplade till dator eller mobil: man ser på bildskärmen vad man skriver eller ritar. – Smarta pennor har något slags teknik för att uppfatta pennspetsens rörelse i förhållande till under­laget. Smarta pennor fungerar mer självständigt än elektroniska pennor (stylusar) som används för att skriva på bildskärmar, till exempel på smarta mobiler och, förr, på penndatorer. Smarta pennar upp­fattar själva sin rörelse och skickar informationen till en dator eller mobil, medan stylusarnas rörelser uppfångas av den bildskärm som de är avsedda för. En av de första smarta pennorna var Anoto, som fungerar ihop med ett speciellt mönstrat papper.

[användargränssnitt] [pennor] [styrdon] [ändrad 8 januari 2018]

styrplatta

(touchpad) – berörings­känslig yta som på bärbara datorer används i stället för mus. Brukar finnas nedanför tangentbordet. Den kan också finnas som en separat del. An­vän­da­ren styr pekaren på bildskärmen genom att dra fingret på styrplattan. – Kallas även för pekplatta, ett ord som också används om surfplattor, och för musplatta. – Läs också om NailO, en styrplatta på tumnageln.

[pek] [styrdon] [ändrad 27 mars 2018]

vänsterklicka

(left click)klickavänster mus­knapp eller mot­svarande. – Vänster­klick används för att markera text, bilder, delar av bilder eller symboler på bildskärmen och för att öppna eller köra en markerad fil. – Macintosh har bara en mus­knapp, så där är ordet onödigt det räcker med bara klicka. – Vänsterhänta (och andra) kan, om de önskar, ändra in­ställ­ningarna så att höger och vänster mus­knapp byter funktion. I så fall får man tänka sig för, eftersom de flesta instruk­tioner är skrivna med tanke på höger­hänta. En neutral term för vänster­klicka är primär­klicka. – Ordet klicka ensamt betyder i regel vänster­klicka. – Se också högerklicka.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 30 januari 2018]

styrkors

styrdon för fyra riktningar: upp, ner, höger och vänster. De låtar användaren styra en pekare eller navigera i ett menysystem. – Styrkors är vanliga på spelkonsoler och fjärrkontroller. De har ofta formen av ett kors, men kan ha annan form, till exempel bestå av fyra separata knappar. (Kallas då även för riktningsknappar.) Det väsentliga är att de bara har fyra riktningar. – På engelska: directional pad, d‑pad eller directional buttons.

[styrdon] [ändrad 16 oktober 2019]

mus

(mouse) – det vanligaste pekdonet för stationära persondatorer. – Musen är en liten dosa som användaren kan flytta runt på bordsytan, ofta på en speciell musmatta: musens rörelse styr en pekare på datorns bildskärm. En mus har en, två eller tre knappar, musknappar, som man klickar på för att markera objekt på bildskärmen eller för att markera att något ska hända. För vissa ändamål finns möss med ännu fler knappar. – Den första musen visades upp av Douglas Engelbart† (1925—2013) på en legendarisk uppvisning – The mother of all demos – den 9 december 1968 (se NLS). På 1970-talet utvecklade Håkan Lans också en mus. De första mössen hade på undersidan en inbyggd kula som rörde sig när musen rördes över bordsytan eller musmattan. Kulans rörelser mättes och användes för att beräkna musens rörelse. Nyare möss, optiska möss, avläser i stället rörelsen med ljus. – Den första datorn som hade mus som standardutrustning var Xerox Alto, utvecklad 1973Xerox PARC. Musens kommersiella genombrott kom 1984 med Macintosh. – Namnet mus kommer av den uppenbara likheten med en mus: sladden som ansluter musen till datorn påminner om en svans. – Musen är opraktisk på bärbara och handhållna datorer. De har i stället styrplatta eller pekskärm som styrdon.

[styrdon] [ändrad 20 januari 2021]

styrkula

(trackball eller rollerball) – ett styrdon som består av en fritt rörlig kula i en hållare. – Användaren använder kulan för att styra en pekare på bildskärmen. Det fungerar som en upp-och-nervänd mus av den ursprungliga typen med en rullande kula på undersidan. Sensorer i hållaren känner av kulans rörelser och ett program omvandlar dem till pekarrörelser. Styr­kulor har mer eller mindre försvunnit och ersatts av styrplattor. – Styr­kulor användes i Sverige av flygledare långt innan musen uppfanns.

[styrdon] [ändrad 19 september 2019]

pekdator

(touch screen computer) – dator som kan styras genom att man vidrör skärmen med en eller flera fingrar. Fingertoppen ersätter musen. (Pekdatorn kan, men behöver inte, också ha ett vanligt tangentbord eller virtuellt tangentbord.) – Ordet pekdator används främst om större stationära datorer som är tillgängliga för allmänheten för, till exempel, turistinformation. De är vanliga datorer med pekskärm. – Dåvarande Hewlett‑Packard† sålde pekdatorer för kontor redan på 1980‑talet, men utan större framgång. – Ordet peka ska tolkas som att man sätter fingret direkt på det utpekade, inte som att man pekar på långt håll. (Möjligen, beroende på teknik, kan det räcka med att man håller fingertoppen mycket nära bildskärmen.) – Surfplattor är datorer som bara består av en tunn handhållen bildskärm som fungerar som pekskärm. – Läs också om gorillaarm.

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [pek] [styrdon] [ändrad 27 september 2020]

Neonode

Neonodes nerlagda mobiltelefon med stor pekskärm – alltför långt före sin tid?

ett svenskt företag som utvecklar och licensierar ut teknik för pekskärmar. – Neonode kom 2012 i rampljuset på grund av den juridiska tvisten mellan Apple och Samsung (se Wikipedia). Apple hävdade då att Samsung hade inkräktat på Apples pekskärmsteknik, men Samsung kontrade med att påstå att Apple hade gjort intrång på Neonodes patent. – Neonode grundades 2001 av Magnus Goertz och Thomas Eriksson för att utveckla en mobiltelefon med pekskärm, men utan knappar. Företaget släppte telefonerna N1, N1m och N2. En nyemission 2008 misslyckades, och företaget försattes i konkurs. Thomas Eriksson startade då företaget på nytt med inriktning på att licensiera ut företagets pekskärmsteknik, Zforce. Verksamheten är numera framgångsrik. – 2017 började Neonode sälja Airbar†, ett senare avvecklat tillbehör som gjorde att man kunde använda en dators bild­skärm som pekskärm. – Se neonode.com.

[bildskärmar] [styrdon] [ändrad 17 januari 2023]