hose and close

ös på och lägg på – om teknisk kund­tjänst: besvara en kund­fråga med en massa teknisk jargong som kunden inte förstår, be kunden att utföra ett antal åtgärder som kunden inte vet hur man gör – lägg sedan på.

[support] [ändrad 7 augusti 2015]

ticket

  1. arbetsorder, serviceorder, ärende – dokument om arbetsuppgift med information om vad som ska göras, vem som är uppdragsgivare och utrymme för beskrivning av vad som har gjorts och när det blev klart. Kan vara ett formulär på papper eller ett datoriserat dokument;
  2. nummer – ett nummer som slumpas fram av en server och skickas krypterat till en klient för att användas som intyg på att klienten har rätt att utföra en viss operation. Används i säkerhetssystemet Kerberos;
  3. – om inloggning: se biljett;
  4. – vanlig betydelse: biljett, som i m‑ticket;
  5. kvitto – det belopp som en kund handlar för vid ett köptillfälle. Ordet ticket i den betydelsen används ofta i e‑handel. ”The average ticket” – den genomsnittliga köpesumman.

[drift] [företag och ekonomi] [inloggning] [support] [ändrad 24 mars 2021]

warm line

som en hot line, men för mindre allvarliga problem.

[support] [ändrad 25 juni 2020]