iPad Pro

kraftfull variant av iPad, upp­visad av Apple i september 2015. Den är som namnet antyder avsedd för yrkes­mässig an­vänd­ning. iPad Pro har en 12,9-tums bild­skärm med högt pixel­mått och teknik som har ut­veck­lats för att reagera snabbt på in­mat­ningar och bild­rörelser. Som till­behör finns tangent­bordet Smart key­board och den elekt­ro­niska pennan (stylusen) Apple Pencil. – Se apple.com/ipad-pro.

[surfplattor] [ändrad 15 juni 2017]

Cordless web screen

Ericsson cordless web screen – en tidig surf­platta som Ericsson sålde en kort tid år 2000. Det var en pek­skärm i färg med inbyggd dator och virtuellt tangent­bord. Med den kunde man surfa på webben och hantera e‑post. Den anslöts till en bas­station med Blue­tooth. – Cord­­less web screen visades upp på CeBit-mässan i början av år 2000. Den fick då rätt stor uppmärksam­het. Men den såldes bara i ett fåtal exemplar innan Ericsson råkade i kris och la ner produkten. – Läs mer i Svenska Dag­bladet: länk.

[it-historia] [surfplattor] [ändrad 12 april 2019]

Infinity:One

Vanlig bärbar dator med styrplatta. Samma färgskala som One Laptop per Childs XO-datorer: vit med gröna detaljer.
Infinity:One

billig skoldator från det australiensiska företaget One Education (länk). Det är andra generationen av One Educations utförande av ”hundra­dollars­datorn” (se One laptop per child, OLPC). – Den nya ge­ne­ra­tionen har Windows 10 som ope­ra­tiv­system och Intel-processor, och den saknar den modulära upp­byggnaden som den första generationen hade. Bild­skärmen kan tas loss och användas separat som surfplatta. Den kostar 348 australiensiska dollar (cirka 2 500 kronor). – Se One Edu­ca­tions webbsidor. – Den första generationen från One Education hette XO-Infinity och bestod nästan helt av utbytbara modulära kom­po­nent­er. Me­ningen var att en elev skulle kunna ha samma dator under alla skolår: alla delar kunde bytas ut om de krånglade, eller om det behövdes mer ka­pa­ci­tet. XO-Infinity kunde sättas samman som vanlig bärbar dator eller som surf­platta. Den hade OLPC:s Linux-baserade operativsystem (se Sugar), alternativt Android. – One Education är fri­stå­ende från projektet OLPC. När XO-Infinity lanserades underströk företaget att det tillämpade OLPC:s standarder för XO-datorerna, men efter det har företaget tonat ner den kopplingen. Datorerna har dock fortfarande XO-datorernas ka­rak­te­rist­iska vita och gröna färger.

[olpc]

penndator

(pen computer) – dator som ger användaren möjlighet att mata in text och andra in­­struk­tioner direkt på bild­­skärmen med en elek­tro­nisk penna eller med ett finger. – Penn­datorer brukar vara små för att man ska kunna hålla dem i en hand och skriva med den andra. Dator­­typen har mer eller mindre för­svunnit som särskild genre, efter­­som smarta mobiler erbjuder samma eller lik­­värdiga funk­tioner. – En penn­­dator har en bild­­skärm som uppfångar pennans rörelser. Om man ska kunna skriva maskin­­läs­­bar text behövs också ett pro­gram för tecken­­igen­­känning. – Den första penn­­datorn som slog igenom stort var den numera ner­­lagda Palm, men ti­dig­are fanns Apples Newton†, Eo† och det kort­­livade Windows for pen computing†. Datortypen Tablet PC kan också fungera som penn­dator. – När det gäller smarta mobiler används penn­­dator­­teknik ibland: en del har ingen penna, utan man an­vänder i stället ett finger. I så fall används fingret för att peka och klicka och svepa, medan text­­in­matning oftast görs med ett virtuellt tangent­­bord. Andra smarta mobiler och surf­­plattor ger an­vändaren möjlighet att rita och skriva direkt på skärmen, men de har inte textigenkänning. – Penn­­dator eller pek­­dator? Termen penn­­dator har i praktiken kommit ur bruk, även om en del smarta mobiler har samma funktion och säljs med elektronisk penna. Där­emot har praktiskt taget alla smarta mobiler och surf­­plattor pek­­skärm, och kan alltså ses som penndatorer. Men just därför att pek­skärm mer eller mindre tas för givet på smarta mobiler och surf­­plattor så nämns den inte. När man numera talar om pek­datorer menar man i stället oftast stora bild­­skärmar som är uppställda på all­män plats med kartor och annan information för allmänheten, och som har pekskärm.

[persondatorer] [ändrad 5 februari 2018]

Kindle Fire

surfplatta från Amazon, lanserad i september 2011. – Kindle Fire har sjutumsskärm och ett Android-baserat operativsystem. Den har trådlös datakommunikation med wi-fi och i nyare versioner även över 4g-nätet. Den kommer med webbläsaren Silk. – Se också Kindle och mobiltelefonen Fire. – Läs mer på Amazon.

iPad

handhållen pekdator utan tangent­bord (surf­platta) från Apple, först uppvisad i januari 2010. – iPad består av en platt pek­skärm med all elektronik inbyggd, och med tråd­lös kommu­nika­tion genom wi‑fi och, i dyrare modeller, med 3g. En mindre variant, iPad Mini med 7,9‑tums bildskärm, kom i november 2012. Och i september 2015 kom iPad Pro. – iPad har ett virtuellt tangent­bord, men ett materiellt tangent­bord kan också an­slutas. Operativsystemet, iOS, är en variant av macOS. Pro­gram (appar) som kan köras på iPhone kan i princip också köras på iPad, men efter­som det är stor skillnad mellan bild­skärmarna är detta inte alltid menings­fullt. Många appar finns därför i olika versioner för iPad och iPhone. – iPad lanse­ra­des sam­tidigt som Apple startade en tjänst för e‑böcker, iBooks, numera Apple Books. iPad är alltså ut­formad för att kunna användas som läsplatta. – Se apple.com/ipad. – Se också pad. Kallas på svenska ibland för padda. – Förväxla inte iPad med musik­spelaren iPod.

[ios] [surfplattor] [ändrad den 18 september 2018]