iterativ

(iterative) – i omgångar, upprepande, med successiva förbättringar eller omarbetningar:

  1. – i systemutveckling: iterativ system­utveckling – system­­utveck­lings­metod där man snabbt bygger ett kör­bart system som sedan omarbetas till förbätt­rade versioner (itera­tioner) tills det fungerar som man vill. – Se också top-down. – Iterativ ska inte för­­växlas med inkre­men­tell;
  2. – i programmering: se iteration.

[programmering] [systemutveckling] [ändrad 27 april 2020]

repository

ofta: datakatalog eller utvecklingskatalog, förkortat repo; även, om sammanhanget är uppenbart: förvar – databas för information som används och skapas i systemutvecklingsprojekt. Kortformen repo används också om kompletta uppsättningar programkod som publiceras på internet. – I systemutveckling kan repositories vara definitioner och beskrivningar av objekt och datatyper, avsedd att underlätta systemutveckling på ett enhetligt sätt. Även för sparande av programkod som är under arbete. – Huruvida det är någon principiell skillnad mellan engelska repository och data dictionary, som båda brukar översättas med datakatalog, är omstritt. Om det är någon skillnad består den i att ett repository är mer omfattande till innehållet. – Ordet repository skulle kunna översättas med repositorium, ett gammalt svenskt ord som betyder förråd, bokhylla, bokskåp. – Se också vad Datatermgruppen skriver: länk.

[systemutveckling] [ändrad 27 oktober 2020]

Goto

en årlig konferens om programutveckling, anordnad av det danska programföretaget Eos, numera Trifork (länk). Har anordnats varje år sedan 1997, oftast i Århus. Numera anordnas Goto-konferenser i flera andra städer, bland annat i Amsterdam, London och Stockholm. – Goto hette fram till oktober 2010 JAOO, vilket stod för Java and object oriented. Goto har dock alltid också tagit upp andra program­utveck­lings­miljöer, som DotNet. – Läs mer på gotopia.tech.

[konferenser] [ändrad 24 november 2020]

koreografi

(choreography) – i systemutveckling: beskrivning av samspelet mellan olika program och system, till exempel utbytet av meddelanden. – Jämför med orkestrering. (Grundbetydelsen av koreografi är regi av dans.)

[systemutveckling] [ändrad 29 januari 2018]

schema

  1. – engelska schema betyder diagram, schema, uppställning, figur. – När det gäller it syftar engelska schema ofta på en schematisk beskrivning av sambanden mellan delarna av ett system eller ordningsföljden i en process. Det kan då översättas med diagram eller schema.
  2. database schema – databasschema, databasdiagram – en beskrivning av hur en databas ska vara uppbyggd, vad som ska finnas i den och hur delarna hänger ihop. Schemat realiseras av en databashanterare;
  3. – på svenska: schema i betydelsen tidplan heter schedule på engelska.

– Det svenska ordet schema böjs så här: det schemat, flera scheman; de schemana. Plural av engelska schema är schemas eller schemata. – Engelska schema ska inte förväxlas med det besläktade ordet scheme, som betyder plan, intrig.

[databaser] [språktips] [systemutveckling] [ändrad 22 januari 2019]