SysRq

(system request) – en tangent som finns på tangent­bord för persondatorer enligt IBM‑standard, men som inte längre har någon förutbe­stämd funktion. – Program­utveck­lare kan dock tilldela SysRq‑tangenten en funktion i specifika program. På persondatorer användes SysRq tidigare ofta som ”nödbroms”. – Tangenten fanns från början på stordator‑terminaler, och de kom med på persondatorerna för att man skulle kunna använda dem för teminalemulering. Tangenten gav bland annat användaren möjlighet att med­dela stordatorn att ”jag är kvar”, så att stordatorn inte skulle släcka ned terminalen vid inaktivitet.

[tangentbord] [ändrad 9 juli 2017]

tangentloggare

program eller apparat som (oftast i smyg) registrerar alla knapptryckningar på en dator. – Tangentloggare används för att samla in lösenord och användaruppgifter, eller för att kartlägga vilka webbsidor användaren besöker. Det kan vara ett rent datorprogram som rapporterar via internet eller via det lokala nätverket. Det kan också vara en liten dosa som kopplas in på tangentbordets sladd och som smälter in i röran på skriv­bordet. Trådlöst anslutna tangent­bord är ännu enklare att avlyssna – se keysweeper. – I vissa fall är det arbetsgivaren som installerar tangentloggare öppet eller i hemlig­het för att över­vaka de anställdas arbete. – På engelska: keylogger, keystroke logger.

[tangentbord] [övervakning av personal] [ändrad 7 mars 2023]

C

 1. – se C (programspråk);
 2. – beteckning (enhetsbokstav) på inbyggd hårddisk i persondator med DOS eller Windows. Skrivs ofta C: eftersom det alltid måste stå ett kolon mellan enhetsbokstaven och den följande filspecifikationen (alltså beteckningen på den fil på disketten som man ville öppna). – Bokstäverna A och B användes för inbyggda diskettstationer när det fanns sådana, men förekommer numera inte alls i den betydelsen. Om det finns fler än en inbyggd hårddisk betecknas den andra med D;
 3. – för copy (kopiera) – se ctrl-c;
 4. – se cyan.

[c] [grafiskt användargränssnitt] [lagringsmedier] [tangentbord] [ändrad 5 juli 2021]

versallås

(caps lock) – knapp som gör att alla bok­stäver skrivs som versaler (”stora bokstäver”). Knappen brukar sitta till vänster om A på vanliga tangent­bord. När man har tryckt på versal­låset fungerar det tills man stänger av det, till skill­nad från skift­tangenten, som bara på­verkar ett tecken. Att man har tryckt ner versal­låset av misstag är en vanlig orsak till problem med lösen­ord, som brukar vara skift­käns­liga. – Ver­sal­låset på­verkar bara bok­stäver, inte andra tecken, och är alltså inte riktigt samma sak som det skift­lås som fanns på skriv­maskiner. – Se också Inter­national caps lock day.

[tangentbord] [tecken] [ändrad 16 september 2017]

firmkey

programmerbar knapp eller tangent – en materiell knapp som användaren kan programmera för en bestämd funktion. Knappen har sedan den funktionen tills användaren programmerar om den. Förekommer oftare på digitala apparater än på datorer. – Jämför med soft key – programstyrd tangent, som har olika funktioner beroende på vilket program som är aktivt.

[tangentbord] [ändrad 20 maj 2013]

tröga tangenter

(sticky keys) – beteckning på möjlighet att ersätta en samtidig nertryckning av flera tangenter med flera nertryckningar i följd. Alltså att man i stället för att till exempel trycka ner de tre tangenterna ctrl‑alt‑delete samtidigt, vilket man normalt måste göra, trycker ner dem en i taget: ctrl; alt; delete. Datorn kan ställas in så att den hanterar detta som en samtidig nertryckning. Funktionen är till för att underlätta för användare med rörelsehinder. – Tröga tangenter infördes av Apple, som på svenska kallar det för flertangent­­lås. Det finns också i Windows, där det på svenska heter tröga tangenter.

[tangentbord] [tillgängligt] [ändrad 14 maj 2018]

sticky

– som fastnar, klistrig, kvardröjande, trög:

 1. – om webbsidor: som får besökarna att stanna kvar. Sticky webb – klistrig webb – beteckning på postorderwebbsajter som är gjorda för att hålla besökarna kvar så länge som möjligt. De lockar med spel, frågesporter, enkäter, poängbelöningar och annat. Detta i kontrast till de postorderwebbsajter som är gjorda för att besökaren ska kunna bestämma sig och beställa så snabbt som möjligt;
 2. – mer allmänt: som får kunder att förbli trogna;
 3. – om inställningar, tangenttryckningar och instruktioner: som fortsätter att gälla tills man ändrar;
 4. – sticky keys – se tröga tangenter;
 5. sticky ad – fastklistrad annons – webbannons som alltid visas på bildskärmen så länge man är kvar på samma webbsida, även om man rullar.

[marknadsföring] [tangentbord] [tillgängligt] [webbpublicering] [ändrad 18 mars 2019]

option

 1. – på engelska: alternativ, tillval, möjlighet – beroende på sammanhanget. – På svenska är en option eller aktieoption (på engelska [stock] option) ett värdepapper som ger innehavaren rätt att, om hon vill, vid en viss tid­punkt köpa ett antal aktier till det pris som bestämdes när hon köpte optionen. – Se också optional;
 2. – option key – på Mac: alt-tangenten, placerad mellan ctrl och cmd (⌘). Den brukar ha symbolen och texten alt. Den har samma funktion som alt‑tangenten på tangentbord för Windows.

[aktiehandel] [språktips] [tangentbord] [ändrad 6 december 2019]