ctrl-g

tangentkombination för ”finn nästa”. – Om man först har sökt i en text på bildskärm med ctrl‑f, men inte är nöjd med första träffen, brukar man kunna gå vidare till de följande träffarna, en i taget, med ctrl‑g. – På Mac: ‑g. – Bok­staven g har ingen särskild betydelse, förutom att den kommer direkt efter f i alfa­betet.

[ctrl] [grafiskt användargränssnitt] [sökningar] [tangentbord] [ändrad 1 juli 2017]

ctrl-i

tangentkombination som anger att markerad text ska stå i kursiv stil (italics). – På Mac: ‑i. (De svenska versionerna av vissa ordbehandlare använder ibland i stället ctrl‑k för kursiv.)

[ctrl] [tangentbord] [typografi] [ändrad 16 januari 2018]

access key

  1. kortkommando – tangenttryckning som ersätter menyval, som ctrl‑s för Spara;
  2. åtkomstnyckel – specialiserat lösenord som ger tillgång till specifik information (till skillnad från ett vanligt lösenord som ger tillgång till all information som användaren har rätt att se);
  3. söknyckel eller åtkomstnyckel – ord, fras eller andra tecken som gör det lätt att hitta viss information i ett system;
  4. åtkomstknapp – i formgivning av användargränssnitt: knapp eller annat grafiskt element som ger användaren tillgång till viss information (text, bild, ljud).

[användargränssnitt] [lösenord] [tangentbord] [åtkomst] [ändrad 13 februari 2020]

skiftläge

om tangentbord: läget när skift­tangenten är ner­tryckt. Alla bok­stäver blir då versaler och i stället för siffror blir det det andra tecknet på re­spek­tive tangent (!, ”, #, ¤…). – Läs också om skill­naden mellan versal­lås (på datorer) och skift­lås (på skriv­maskiner).

[tangentbord] [ändrad 14 oktober 2018]

skifttangent

(shift key) – den tangent som aktiverar skift­läge för det tecken som skrivs direkt efter att skift­tangenten har tryckts ner. Bok­stäver skrivs då som versaler, och i stället för 1, 2, 3, 4… blir det !, ”, #, € … Skift­tangenten på­verkar bara ett tecken i taget. Den finns längst till vänster på samma rad som Z, oftast också nertill till höger. – Läs också om dödtangent, versal­lås och skift­lås. – På datorer brukar det finnas flera skiftlägen som aktiveras med olika tangentkombinationer, ofta med Ctrl. – Låstangenter är skift­tan­genter som låser ett skiftläge eller annat läge tills låstangenten trycks ner igen.

[tangentbord] [ändrad 11 juni 2017]

skiftlås

på skriv­maskiner: en tangent som låser alla tecken i skift­läge: alla bokstäver skrivs som versaler (stora bok­stäver), och siffer­tangent­erna ger inte siffror utan !, ”, # och så vidare. Skift­låset är aktivt tills man stänger av det. – På engelska: shift lock. – På datorer mot­svaras skiftlås av versal­lås, som inte fungerar riktigt likadant. Versal­låset på­verkar nämligen bara bokstavstangent­erna. Det gör inget om man kallar da­tor­ernas versal­lås för skift­lås, men det är alltså inte riktigt samma funk­tion.

[tangentbord] [ändrad 14 oktober 2018]