ctrl-c

”kopiera” – tangentkombination som kopierar markerad text eller bild och sparar det i minnet, så att det senare kan klistras in någon annan stans med ctrl‑v. – Skillnaden mot att ”klippa ur” (ctrl‑x) är att den markerade texten eller bilden inte tas bort. Man markerar först med musen den text eller den bild som ska kopieras, sedan trycker man samtidigt på tangent­erna ctrl och c. På Mac blir det ‑c. – Kopian klistras in någon annan­stans med ctrl‑v.

[ctrl] [grafiskt användargränssnitt] [tangentbord] [ändrad 30 juni 2017]

ctrl-g

tangentkombination för ”finn nästa”. – Om man först har sökt i en text på bildskärm med ctrl‑f, men inte är nöjd med första träffen, brukar man kunna gå vidare till de följande träffarna, en i taget, med ctrl‑g. – På Mac: ‑g. – Bok­staven g har ingen särskild betydelse, förutom att den kommer direkt efter f i alfa­betet.

[ctrl] [grafiskt användargränssnitt] [sökningar] [tangentbord] [ändrad 1 juli 2017]

ctrl-i

tangentkombination som anger att markerad text ska stå i kursiv stil (italics). – På Mac: ‑i. (De svenska versionerna av vissa ordbehandlare använder ibland i stället ctrl‑k för kursiv.)

[ctrl] [tangentbord] [typografi] [ändrad 16 januari 2018]

access key

  1. kortkommando – tangenttryckning som ersätter menyval, som ctrl‑s för Spara;
  2. åtkomstnyckel – specialiserat lösenord som ger tillgång till specifik information (till skillnad från ett vanligt lösenord som ger tillgång till all information som användaren har rätt att se);
  3. söknyckel eller åtkomstnyckel – ord, fras eller andra tecken som gör det lätt att hitta viss information i ett system;
  4. åtkomstknapp – i formgivning av användargränssnitt: knapp eller annat grafiskt element som ger användaren tillgång till viss information (text, bild, ljud).

[användargränssnitt] [lösenord] [tangentbord] [åtkomst] [ändrad 13 februari 2020]