memoji

konfigurerbar emoji. – Användaren kan sätta samman ett ansikte i emojistil från ett sortiment av hårfärg, hudfärg, frisyr, ögonfärg, glasögon med mera. Tanken är att memojin ska kunna bli lik användaren (memoji=me+emoji). Memojin kan sedan sparas och användas som en vanlig emoji. Memojier infördes 2018 av Apple med version 12 av operativsystemet iOS. – Se Apples webbsidor. – Läs också om animoji.

[tecken] [ändrad 10 januari 2020]

xn--

i namn på domäner: markering av att domänens namn är ett internationaliserat domännamn. Det som följer efter xn-- är ett namn på en domän, skrivet enbart med bokstäver som ingår i det engelska alfabetet samt med siffror och bindestreck. Det kan vara rätt svårläst. Det är ett omkodat namn som innehåller bokstäver som inte finns i det engelska alfabetet (som åäö, ü och é) eller som är skrivet med andra skriftsystem, som arabiska eller hebreiska. xn–– anger att namnet ska kodas tillbaka till rätt skriftsystem. xn--domn-noa.se står till exempel för domän.se. – Läs mer under ACE.

[domäner] [tecken] [18 januari 2018]

Punycode

ett program som kodar om bokstäver och andra skrivtecken från andra skriftsystem än det engelska alfabetet till en form som enbart innehåller engelska tecken (sju‑bits ASCII). Punycode kan koda om alla tecken som beskrivs i Unicode. Punycode används i Internationaliserade domännamn, se ACE. – Punycode är en standard som specificeras i denna RFC, se länk.

[tecken] [18 januari 2018]

undernummer

(subnumber) – nummer som står för en underavdelning i en numrerad uppräkning. Undernummer brukar separeras med en punkt (men andra avskiljare förekommer). Exempel: i 8.1 är ettan ett undernummer. Undernummer kan användas i flera led – som 8.1.6. Undernummer kan också vara flersiffriga, som i 8.11.6.

[typografi] [ändrad 23 april 2020]

char

i programmering: en datatyp, vars namn är kort för character – tecken. – Char infördes med programspråket C. Det stod där för tecken som kodas på en byte, alltså med åtta ettor och/eller nollor. (Det kan bli högst 255 tecken.) Många andra programspråk använder numera char som datatyp och / eller instruktion. Ibland syftar char på tecken ur teckenuppsättningar med fler än 255 tecken, till exempel UTF. Sådana tecken kan uppenbarligen inte kodas på en byte. Denna dubbeltydighet hos datatypen char leder ibland till missförstånd.

[programmering] [tecken] [ändrad 23 januari 2017]