tofu

(tom fyrkant, alternativt tom kvadrat, eller tom rektangel) – benämning på tecknet □ eller ▯, som brukar sättas in automatiskt när datorn inte kan visa ett visst tecken i en text. – Namnet syftar på att tecknet påminner om en bit tofu.

[tecken]

på tangentbord: tecken för skift.

Latin-9

informellt namn en teckenkodning avsedd för västeuropeiska språk. I praktiken för språken i EU och några till. Latin‑9 skiljer sig från Latin‑1 främst genom att det innehåller eurotecknet € och några andra tecken som förekommer i Västeuropa. Latin‑9 lanserades 1999 och var på tal som standard för 8‑bits­kom­mu­nikation, men det genomdrevs aldrig. Ett tag kallades Latin‑9 för Latin‑0, så att det skulle komma före Latin‑1 i num­mer­ordning, men det slog inte heller igenom. Numera (2016) används Latin‑9 mycket sällan. Det officiella namnet är ISO/IEC 8859‑15. – Mer i Wikipedia.

Latin-8

informellt namn på teckenkodning för de keltiska språken. Alltså bretonska, skotsk och irländsk gaeliska (iriska), korniska, manx och walesiska. Den kallas ibland för Celtic. Det officiella namnet är ISO/IEC 8859‑14. – Läs mer i Wikipedia.

[standarder] [tecken] [ändrad 3 oktober 2018]