iPhone

en smart mobil från Apple, lanserad 2007. – iPhone har blivit mönsterbildande för smarta mobiler. Kännetecknande från början var bland annat att bildskärmen täcker nästan hela fram­­sidan: knapp­sats och tangent­­bord är virtuella och visas på bild­­skärmen bara när de behövs. Bildskärmen är tryck­­känslig och svarar också på fingergester. – Med iPhone lanserades App Store, en internet­­baserad butik för appar för iPhone. Det går bara att installera pro­gram från App Store i en iPhone (men se uppbrytning). – iPhone är en komplett dator med operativ­­systemet iOS, en variant av macOS. iPhone har bara två knappar plus volym­kontroll och ljudavstängnings­knapp, där­emot en pekskärm som byter ut­seende efter behov. Pek­­skärmen kan styras med två fingrar samtidigt: man kan förminska en bild på bild­skärmen genom att knipa med fingrarna (zooma). iPhone har också in­byggda rörelse­­detek­torer som gör att den auto­ma­tiskt kan ställa om en bild från stående till liggande, och den märker när man håller upp telefonen till örat: då släcks bildskärmen. – Nya modeller av iPhone har numrerats med början vid iPhone 3G från 2008. Den kom efter den första modellen. I september 2017 presenterades modell 8 och 8 Plus. Samtidigt visades lyx­mo­dellen iPhone X upp. X ska utläsas ”ten” eller ”tio” och står för iPhones tio­års­jubi­leum. iPhone X har en OLED-skärm som täcker hela framsidan, utom en tunn ram. Den saknar hemknappen som har funnits på alla tidigare modeller, och den saknar också fingeravtrycksigenkänning (Touch ID). Man aktiverar iPhone X genom att trycka på bildskärmen, och för identifiering används ansiktsigenkänning. Priset är över tusen dollar. iPhone 11 visades upp i september 2019. – Namnet iPhone tillhör Cisco, som dagen efter uppvisningen 2007 stämde Apple. Före­­tagen för­­likades. – Se också Dropout Jeep. – Läs mer om iPhone på Apples webb­sidor. – IDG:s artiklar om iPhone: länk.

[ios] [mobiltelefoner] [ändrad 7 februari 2020]

Joltid

det företag som äger rättigheterna till den teknik som används i Skype. I synnerhet Global index. – Joltid ägs av Niklas Zenn­ström och Janus Friis. – Rättig­heterna till Global index ingick inte när eBay köpte Skype 2005, utan Skype an­vände tekniken på licens av Joltid. När eBay i september 2009 kom överens med en grupp investerare om att sälja Skype stämde Joltid eBay för otillåten an­vändning av Global index teknik. Det ledde till en upp­rörelse där Joltid blev del­ägare i Skype. När Micro­soft köpte Skype 2011 köpte företaget även Joltids andel. – Sajten joltid.com är nere sedan länge (februari 2017 – arkiverad).

[företag] [telefoni] [ändrad 5 augusti 2019]

Skype

Skypes logotyp.det mest kända programmet för gratis internettelefoni. Ett omarbetat utförande lanserades den 1 juni 2017. – Skype lanserades 2003 av Niklas Zennström och Janus Friis. Sedan maj 2011 tillhör företaget Microsoft. – Skype är baserat på ett program som användaren installerar på sin dator, mobil­tele­fon eller surfplatta. Datorn måste vara ansluten till internet för att tjänsten ska fungera. Det finns inga centrala servrar som hanterar telefon­samtalen, utan samtalen slussas från användare till användare på internet. Microsoft har flyttat en stor del av kommunikationen till molnet. – Skype är inget teleföretag och har inga telefonledningar eller växlar. Tjänsten bygger på att samtalen slussas mellan användarna över internet. – Sam­tal mellan Skype‑användare är gratis. Skype tjänar pengar på att sälja tilläggstjänster. – Tekniken i Skype bygger på ett nätverk som heter Global index. Det är en nyare generation av nät­verket Fast­track i fil­delnings­nätet Kazaa. Även det är konstruerat av Zennström och Friis, och det tillhör fortfarande deras företag Joltid, som hyr ut det till Skype. – Under 2004 och 2005 fick Skype miljoner an­vändare och blev ett alternativ till traditionell telefoni. Zenn­ström och Friis sålde i september 2005 Skype till eBay, men eBay sålde Skype igen hösten 2009 till en grupp investerare. I samband med det blev eBay stämt av Joltid, vilket slutade med att Joltid blev del­ägare i Skype. – I maj 2011 köpte Micro­soft före­taget. –Skype ersatte under 2013 Messenger som Micro­softs snabbmeddelandetjänst. Det kompletterades också med videosamtal. Skypes chattfunktion inte­gre­rades i december 2014 med Word och Powerpoint. Samtidigt som man använder de programmen kan man Skype‑chatta med andra användare som man samarbetar med. Skype kan laddas ned gratis från skype.com. – I juni 2017 lanserade Microsoft en omfattande omgörning av Skype, ibland kallad för ”New Skype”. Den är gjord för attrahera yngre användare som är mer vana vid att kommunicera med textmeddelanden än med röst.

  • – Skype för företag / Skype for business – program för dator­stött sam­arbete för personer som använder program från Micro­soft, främst Micro­soft Office. Skype för företag avvecklas helt den 31 juli 2019. Då rekommenderas företagen att gå över till Microsoft Teams. – Skype för företag ger möjlighet till chatt, röstsamtal och video­samtal mellan en eller flera personer. Flera personer kan samarbeta om ett dokument eller kalkylark som de samtidigt ser på sina respektive bild­skärmar. Skype for business ersatte Microsofts kommunikationsplattform Lync, och tillförde funktioner från Skype. Skype for business infördes under 2015, men ska successivt avvecklas och ersättas med Microsoft Teams (länk). Den molnbaserade versionen av Skype för företag heter Skype for business online och ska också vara helt avvecklad den 31 juli 2021. – Se skype.com/business;
  • Skypeout hette tidigare en tilläggstjänst som gjorde att Skype‑­användare kunde ringa till vanliga telefon­nummer mot avgift. Tjänsten finns kvar, men varumärket används inte längre;
  • – Skype-nummer / Online number (tidigare Skypein) är en tilläggs­tjänst som ger Skype‑abonnenter vanliga telefon­nummer, så att man kan ringa till dem (till deras datorer, mobiltelefoner eller surfplattor) från vanliga telefoner. – Se Skypes webbsidor.

– Läs också om Gizmo Project.

[telefoni] [ändrad 11 december 2019]

COO

  1. – se chief operating officer och chefstitlar på C;
  2. förkortning för cell of origin – den basstation som ett mobil­telefon­samtal kommer från. – Ut­trycket betecknar också en teknik för att lokalisera den som ringer. Den används av rädd­nings­tjänst i USA, men också för kom­mersi­ella ända­mål, som att fast­ställa varifrån någon ringer efter taxi. Metoden är enkel, men ger inte särskilt exakt resultat, särskilt om om den upp­ringande är flera kilo­meter från bas­sta­tionen. (I Europa används i stället metoder som med ledning av tids­diffe­rensen räknar ut den upp­ringandes avstånd från minst tre bas­stationer (så kallad tri­­late­re­ring), vilket gör att posi­tionen kan räknas fram med hög träff­säker­het.)

[företag och ekonomi] [förkortningar på C] [geo] [mobilt] [ändrad 8 januari 2018]

VHE

Virtual home environment – principen att användare av mobil data­kom­mu­ni­ka­tion ska ha tillgång till samma datortjänster i hemmet som på arbets­platsen. UMTS-standarden innehöll specifikationer för förverkligandet av VHE. – Se detta dokument (från 1999).

[förkortningar på V] [mobilt] [ändrad 21 juli 2017]

kontantkort

  1. – mobiltelefonabonnemang som betalas i förskott. Abonnenten kan ringa tills pengarna är slut, sedan måste hon betala igen. Att betala kallas för ”att tanka” telefonen. Kontantkortsabonnemang kan användas av den som vill vara anonym och ospårbar, men man brukar kunna registrera abonnemanget om man vill. Då får man service av operatören och man kan få sitt nummer i telefonkatalogen;
  2. – kontokort som inte är kreditkort. Vid betalning dras pengarna från ett konto som kunden har satt in pengar på i förväg;
  3. – numera ovanligt: betalkort som inte är knutet till ett konto, utan pengarna ”finns på kortet”. De representeras av sifferserier i ett minne på kortet. Om man tappar kortet tappar man pengarna. –Se Cashkort.

[betalningar] [mobilt] [ändrad 4 oktober 2018]

USSD

unstructured supplementary service data – ett protokoll som mobiltelefoner använder för kommunikation med abonnentens tjänsteleverantör. USSD används bland annat för kontroll av kontoställning, för inbetalning av pengar och för hämtning av information. – Se denna länk.

[förkortningar på U] [mobilt] [ändrad 19 november 2018]

Jolla

finskt företag som ut­vecklar Sail­fish, ett operativ­­system för smarta mobiler. Det är baserat på Meego. – Jolla började sälja egen­­ut­veck­lade tele­foner med Sail­fish i november 2013. Jolla­­tele­­foner kunde också köra pro­gram för Android. I november 2014 visade Jolla upp en surf­­­platta, Jolla Tablet, men till­verk­ningen upphörde i början av 2016. – I november 2015 ansökte Jolla om skuld­sane­ring. Företaget har sedan dess slutat att ut­veck­la och sälja hårdvara och koncentrerat sig på mjukvara. – Se jolla.com. – Namnet: Jolla är finska för ’jolle’.

[företag] [linux] [mobilt] [ändrad 7 september 2017]