IPv6

IP (Internet protocol), ver­sion 6. – IPv6 är den version av internetprotokollet IP som gradvis har införts sedan 00-talet. Den ersätter IP version 4 (IPv4): någon version 5 finns inte. – Version 6 är ett annat protokoll än version 4, inte bara en förbätt­rad version, men det finns betydande likheter i stort. Den viktigaste nyheten i ver­sion 6 är att längden på IP‑adresserna ökar från 32 bitar till 128 bitar. Det innebär att antalet möjliga adresser ökar från 4,3 miljarder till 340 sextiljoner adresser – ett tal med 39 decimala siffror – så antalet IP‑adresser blir tillräckligt för alla tänkbara ändamål inom överskåd­lig framtid. Adresserna i IPv4 i Nordamerika tog slut i september 2015 och i Europa i november 2019. – Enligt Googles undersökningar har mindre än hälften av alla sajter infört IPv6 i april 2022 – se denna länk. – IPv6 kan också hantera mobila enheter som bärbara datorer och mobiltelefoner: de kan behålla samma IP‑adress var de än befinner sig i världen (Mobile IPv6.). – Läs också om Moonv6† och 6Net samt om v6ops.

[förkortningar på I] [ip] [versioner] [ändrad 10 april 2022]

Windows Vista

en version av Windows, släppt i januari 2007. – Microsofts support för Windows Vista upphörde den 11 april 2017 – se pressmeddelande. – Windows Vista hade ett nytt grafiskt användargränssnitt, Windows Aero, och ett antal nya funktioner, men var framför allt gjort för att vara säkrare än tidigare versioner av Windows. Försäljningen av Windows Vista gick ändå långsamt, och många användare höll kvar vid den tidigare versionen av Windows, Windows XP†. – Windows Vista gick länge under arbetsnamnet Longhorn. Namnet Windows Vista tillkännagavs den 22 juli 2005. – Microsoft började officiellt arbeta på det som skulle bli Vista är 2001. Det skulle bli en grundlig omarbetning av Windows, gjord under ledning av Bill Gates själv. Den ursprungliga planen var att det nya operativsystemet skulle bli klart 2004. Men lanseringen sköts upp till slutet av 2006 (då levererades systemet till datortillverkarna), och hela systemet skrevs om från grunden under åren 2004–2006. Det avancerade datalagringssystemet WinFS†, som från början skulle bli en viktig del av Vista, utvecklades separat. – På grund av kunders missnöje med Windows Vista snabbade Microsoft på utvecklingen av efterföljaren, Windows 7, som släpptes i oktober 2009 och blev så uppskattat att många företag fortfarande använde det tio år senare.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 6 november 2019]