.int

toppdomän för internationella organisationer. – Som internationella organisationer räknas organisationer som har bildats genom avtal mellan två eller flera stater. – .int är en sponsrad toppdomän: alla som vill registrera en domän under .int måste godkännas av IANA – se här.

[toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]

dotcom

allmänt ord för sådant som har att göra med webben och i synnerhet för alla nystartade företag i slutet av 1990-talet. – Dotcombubblan står för den övervärdering av it‑företag som slutade med en ekonomisk krasch i början av 00‑talet. – Namnet kommer av toppdomänen com och den föregående punkten dot, alltså .com – dot com. – Fler ord på dot, klicka här.

[it-historia] [toppdomäner] [ändrad 14 september 2018]

.coop

toppdomän på internet för kooperativa organisationer. – .coop är en sponsrad toppdomän: alla som vill registrera en domän under .coop måste först godkännas av organisationen DotCooperation LLC (identity.coop). Enbart kooperativa organisationer och företag samt deras helägda dotterbolag får registrera .coop-domäner.

[toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]

.xxx

toppdomän på internet för pornografi. – ICANN god­kände först införandet av toppdomänen .xxx i juni 2005, men i maj 2006 röstade ICANN:s styrelse för att säga nej. I januari 2007 beslöt ICANN:s styrelse att pröva för­slaget på nytt, och i mars 2007 blev det nej igen. I mars 2011 beslöt ICANN slutligen att införa .xxx‑toppdomänen. – Se här (brukar fungera, trots överstrykning). – För­slaget om en topp­domän för pornografi motiverades med att det är bäst för alla, vare sig de letar efter pornografi eller vill undvika det, om pornografiska sajter är lätta att känna igen. Men .xxx‑toppdomänen har mött starkt motstånd från grupper i USA, och även från delar av pornografibranschen. Den har också beskyllts för att inskränka yttrandefriheten. – .xxx är en sponsrad toppdomän. Det inne­bär att alla som vill ha en domän under .xxx måste god­kännas av organisationen IFFOR (länk). IFFOR är en organisation för ”ansvarskännande pornografi”, och motarbetar bland annat bilder på sexu­ella övergrepp mot barn. Domänen .xxx administreras tekniskt av ICM Registry (länk), ett före­tag som bildades enbart för att för­verk­liga planerna på .xxx‑toppdomänen. – Det uppges att många företag som inte har något med pornografi att göra har registrerat sina företagsnamn som .xxx‑domäner, och sedan låtit domänen vila, bara för att ingen annan ska kunna ta namnet. I några fall har företag skaffat en aktiv men pornografifri .xxx‑domän i förhoppning om att locka besökare.

[toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]