toothing

tillfälliga sexuella förbindelser med personer som man tar kontakt med på stan genom Blue­tooth. Ordet spreds 2004—2005. – Bloggen Triforce (länk) påstod först att toothing inte fanns i verkligheten: det skulle ha varit ett skämt, iscen­satt av Ste Curran (se Wikipedia) och Simon Byron, men bloggen tog senare tillbaka tillbakavisandet (länk). (Förväxla inte toothing med engelska teething, ’tandsprickning’.)

[it-liv] [trådlöst] [ändrad 25 augusti 2017]

spektrum

(spectrum) – inom it: alla radiofrekvenser som används för informationsöverföring. Det omfattar radiofrekvenser som används för radio, tv, kommunikationsradio, mobiltelefoni och trådlösa datanät. – Se också spektrumförvaltning. – I allmän bemärkelse är spektrum en ordnad serie frekvenser: regnbågen är ett spektrum av ljus. – I ännu mer allmän betydelse används det om något som förekommer i större eller mindre grad, till exempel autismspektrum.

spektrumförvaltning

reglering av användningen av radio-­spektrum. – Till radiospektrum räknas radio­frekvenser som kan användas för radio, tv, mobil­telefoni, kommunikations­radio och tråd­lös data­över­föring. Syftet med spektrumförvaltning är att uppnå effektiv användning av radiofrekvenserna (frekvenstilldelning), förebygga störningar och andra tekniska problem samt att sam­arbeta med andra länder för att förebygga störningar och skapa inter­nationella tekniska standarder. – Spektrumförvaltning i Sverige sköts av PTS. – På engelska: spectrum management.

[mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 7 oktober 2019]

AirPlay

system från Apple för trådlös överföring av ljud och bild på nära håll. – Air­­Play är en sluten teknik som bara används i Apples egen ut­rust­ning och av företag som har köpt licens av Apple. Släpptes 2004 som AirTunes och klarade då bara musik. 2010 bytte det namn till AirPlay och klarade då även video. – Air­Play konkurrerar med Mira­cast från Wi‑Fi Alliance och tidigare också med WiDi† från Intel. – Se Apples webb­sidor (länk).

[ljud och bild] [trådlöst] [ändrad 30 mars 2017-2]

Contactless

  1. contactless, se kontaktlös;
  2. – kontaktlöst betalsystem från Mastercard. Finns för plastkort och för mobil­tele­foner med NFC. Man behöver bara hålla kortet eller tele­fonen intill kort­läsaren för att be­talningen ska genom­föras. Contact­less kallades ti­digare för Paypass. – Master­pass (tidigare Master­card Pay­pass Wallet) är en betal­tjänst som kan samla många konton i ett gemen­samt gräns­snitt. – Se Mastercards webbsidor.

[betalningar] [kontaktlöst] [ändrad 12 januari 2018]

wi-fi offloading

wi-fi-avlastning – överföring av mobiltelefontrafik till wi‑fi‑nät. Syftet är att avlasta mobilnäten där det är möjligt. De flesta mobiltelefoner har wi‑fi, och mobiloperatören erbjuder ofta anslutning till ett wi‑fi‑nät som del av abonnemanget.

[mobilt] [trådlöst] [ändrad 12 november 2018]

Byzantium

utförande av Linux utvecklat för användning och kommunikation som inte ska kunna övervakas. – Byzantium kan köras från CD eller på en USB‑dator och sätter automatiskt (om det finns teknisk möjlighet) upp ett trådlöst nätverk som kan kommunicera direkt med andra datorer i när­heten. (Se mesh.) – Läs också om projektet Meshnet, appen Firechat och om USB-datorn Cotton Candy† samt om Haven, Anonym OS, live CD och Tails. – Se project-byzantium.org (senast uppdaterad 2013).

[linux] [trådlöst] [övervakning] [ändrad 4 september 2017]

Meshnet

ett avsomnat projekt för att skapa ett kommu­nika­tions­­nätverk som är fritt från över­vakning och censur, och omöjligt att blockera. – Grund­idén var att del­tagarna kommunicerar direkt och indirekt med varandra med trådlös teknik (se mesh). Nätverkets plattform är CJDNS. – Mesh­net kallades ibland för darknet, ett namn som projektet ville slippa: Meshnet är nämligen privat snarare än hemligt. – Webb­sajten projectmeshnet.org är nerlagd (2016), men kopplar vidare till Hyperboria (hyperboria.net), ett projekt med liknande inriktning. – Läs också om bit (be­tydelse 2), community network, Feed over email, Free network foundation, Greatfire, Haystack, internetridån, svartkast och Telex (betydelse 2).

[nerlagt] [personlig integritet] [trådlöst] [ändrad 19 juni 2019]

EPC

  1. – electronic product code – även EPC Network – ett system för varumärkning med RFID. – EPC Network lanserades 2003 av dåvarande Auto‑ID Center† som en tänkt ersättare till de vanliga streckkoderna. Eftersom EPC‑märkningen använder nummer som består av 96 ettor och nollor – det blir (nästan) 30‑siffriga tal med decimala siffror (se kvintiljon) – kan varje exemplar av en vara, inte bara varuslaget, få ett eget nummer. EPC beskrivs som ett sätt att minska snatteri och försvåra förfalskning av märkesvaror. – Se bransch­organisationen GS1:s webbsidor;
  2. – se evolved packet core;
  3. engineering, procurement and construction – planering, projektering, upphandling och uppförande – ett slags totalentreprenad där entreprenören ansvarar för hela processen från att konstruera produkten enligt beställarens kravspecifikation till att leverera en nyckelfärdig produkt. EPC används främst i vissa slag av tung industri.

[förkortningar på E] [handel] [kontaktlöst] [mobilt] [ändrad 20 december 2018]