Ubuntu

ett av de vanligaste utförandena av GNU/Linux. – Ubuntu är baserat på Debian. I grundutförande har Ubuntu det grafiska användargränssnittet Gnome. Operativ­systemet kan laddas ner gratis från ubuntu.com/download. – Ubuntu utvecklas av företaget Canonical, se också stiftelsen Ubuntu Foundation (länk). – Ubuntuversionerna har namn efter djur eller fantasidjur, se denna länk. – Ubuntu är ett ord på de sydafrikanska språken zulu och xhosa. Det betyder medmänsklighet, solidaritet, allmän hygglighet. Eftersom de ofta har namn som slutar på -buntu kallas Ubuntuvarianterna ibland för *buntu. – Det finns många utföranden av GNU/Linux som är baserade på Ubuntu. För en lista, klicka här. – Se också Ubuntu Phone OS†, Ubuntu on tablets† och Ubuntu for Android†.

[linux] [ubuntu] [ändrad 22 september 2020]

Canonical

företaget som utvecklar operativ­systemet Ubuntu. I själva verket flera företag med namnet Canonical plus tillägg (se lista). – Ubuntu är ett utförande av Linux, och sprids som fri och öppen källkod. Operativsystemet sprids gratis, men före­taget tjänar pengar på tjänster. – Canonical Limited ägs av sydafrikanen Mark Shuttle­worth, är registrerat på Isle of Man och har huvud­kontor i London. – Se canonical.com.

[fri och öppen källkod] [företag] [ubuntu] [ändrad 6 september 2018]

Ubuntu Edge

en aldrig realiserad smart mobil som skulle gräsrotsfinansieras, vilket miss­lyckades. – Ubuntu Edge skulle till­verkas i be­gränsad upplaga, 40 000 exemplar, för att demon­strera att en ny typ av smart mobil är möjlig. Ubuntu Edge skulle nämligen kunna användas både som smart mobil och, om man anslöt bild­skärm och tangentbord, som persondator. Den skulle ha två operativsystem: Ubuntu Touch och Android. Finansieringskampanjen pågick 22 juli—21 augusti 2013. Målet var att få in 32 miljoner dollar, men det kom bara in 12,8 miljoner dollar, vilket betalades till­baka. –Bakom projektet stod företaget bakom Ubuntu, Canonical.

[aldrig realiserad] [android] [mobilt] [ubuntu] [ändrad 28 november 2020]

Ubuntu Touch

ett grafiskt användargränssnitt för Ubuntu, avsett för smarta mobiler och plattor med pekskärm. – Ubuntu Touch utvecklades först, med början 2011, av Ubuntus moderföretag Canonical, som har lagt ner projektet, men Ubuntu Touch utvecklas sedan 2017 av den tyska stiftelsen UBPorts (ubports.com). – Ubuntu Touch fungerar ihop med Ubuntu för persondatorer. När det står ”Ubuntu Touch” menas därför ofta Ubuntu med Ubuntu Touch som grafiskt användargränssnitt. Ubuntu Touch kan dock också anpassas till Android. – Ett syfte är att en smart mobil med Ubuntu och Ubuntu Touch också ska kunna användas som persondator genom att man ansluter bildskärm och tangentbord, se Ubuntu Edge. – Läs mer på ubuntu-touch.io.

[grafiskt användargränssnitt] [pek] [ubuntu] [ändrad 11 oktober 2018]

Haven

  1. – ett operativsystem avsett för ospårbar datakommunikation. – Haven installe­ras på ett USB‑minne som man sedan startar en värddator från. Alltså som en USB‑dator. Inga filer sparas på värddatorn, så när kommunikationspasset är avslutat finns det inga spår av det på värddatorn. – Haven använder Tor för datakommunikation på internet, vilket gör både avsändare och mottagare nästan omöjliga att spåra. – Haven bygger på Ubuntu (ett utförande av Linux), och utvecklades 2011 av Anders Sundman i The Haven Project (läs mer här). – Läs också om Byzantium, Cotton Candy†, Anonym OS, live cd och Tails. – Fler sorters Ubuntu;
  2. – se Microsoft Haven.

[it-säkerhet] [personlig integritet] [ubuntu] [ändrad 12 juni 2020]

Ubuntu for Android

en nerlagd version av Ubuntu, utformad för att en smart mobil skulle kunna användas som persondator. Den visades upp 2012, men utvecklingen lades ner 2014. – Systemet fungerade så att ett komplett operativ­system med program installerades på mobilen som en app. Mobilen kunde sedan anslutas till bildskärm, tangent­bord och mus. Man skulle då, genom att köra appen, kunna använda det hela som en vanlig person­dator med Ubuntu. Om man bytte arbets­plats skulle man bara behöva ta med sig mobiltelefonen. Det krävdes att mobil­tele­fonen hade operativ­systemet Android.

[nerlagt] [mobilt] [ubuntu] [ändrad 15 april 2017]