Ubuntu

ett av de vanligaste utförandena av GNU/Linux. – Ubuntu är baserat på Debian. I grund­utförande har Ubuntu det grafiska användar­gräns­snittet Gnome. Operativ­systemet kan laddas ner gratis från ubuntu.com/download. – Ubuntu utvecklas av företaget Canonical, se också stiftelsen Ubuntu Foundation (länk). – Ubuntu är ett ord på de syd­afri­kanska språken zulu och xhosa. Det betyder medmänsklighet, solidaritet, allmän hygg­lig­het. Eftersom de ofta har namn som slutar på -buntu kallas Ubuntu­varianterna ibland för *buntu. – Det finns många utföranden av GNU/Linux som är baserade på Ubuntu. För en lista, klicka här. – Se också Ubuntu Phone OS†, Ubunto on tablets† och Ubuntu for Android†.

[linux] [ubuntu] [ändrad 12 juni 2019]

Canonical

företaget som utvecklar operativ­systemet Ubuntu. I själva verket flera företag med namnet Canonical plus tillägg (se lista). – Ubuntu är ett utförande av Linux, och sprids som fri och öppen källkod. Operativsystemet sprids gratis, men före­taget tjänar pengar på tjänster. – Canonical Limited ägs av sydafrikanen Mark Shuttle­worth, är registrerat på Isle of Man och har huvud­kontor i London. – Se canonical.com.

[fri och öppen källkod] [företag] [ubuntu] [ändrad 6 september 2018]

Ubuntu Edge

planerad smart mobil som skulle gräsrotsfinansieras, vilket miss­lyckades. – Ubuntu Edge skulle till­verkas i be­gränsad upp­laga, 40 000 exemplar, för att de­mon­strera att en ny typ av smart mobil är möjlig. Ubuntu Edge skulle nämligen kunna användas både som smart mobil och, om man anslöt bild­skärm och tangent­bord, som person­dator. Den skulle ha två operativ­system: Ubuntu Touch och Android. Fi­nansi­­e­rings­kam­pan­jen pågick 22 juli—21 augusti 2013. Målet var att få in 32 mil­joner dollar, men det kom bara in 12,8 mil­joner dollar, vilket be­talades till­baka. – Bakom pro­jektet stod före­taget bakom Ubuntu, Cano­nical.

[android] [mobilt] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Ubuntu Touch

ett grafiskt användargränssnitt för Ubuntu, avsett för smarta mobiler och plattor med pekskärm. – Ubuntu Touch utvecklades först, med början 2011, av Ubuntus moderföretag Canonical, som har lagt ner projektet, men Ubuntu Touch utvecklas sedan 2017 av den tyska stiftelsen UBPorts (ubports.com). – Ubuntu Touch fungerar ihop med Ubuntu för persondatorer. När det står ”Ubuntu Touch” menas därför ofta Ubuntu med Ubuntu Touch som grafiskt användargränssnitt. Ubuntu Touch kan dock också anpassas till Android. – Ett syfte är att en smart mobil med Ubuntu och Ubuntu Touch också ska kunna användas som persondator genom att man ansluter bildskärm och tangentbord, se Ubuntu Edge. – Läs mer på ubuntu-touch.io.

[grafiskt användargränssnitt] [pek] [ubuntu] [ändrad 11 oktober 2018]

Haven

  1. – ett operativsystem avsett för ospårbar datakommunikation. – Haven installe­ras på ett USB‑minne som man sedan startar en värddator från. Alltså som en USB‑dator. Inga filer sparas på värddatorn, så när kommunikationspasset är avslutat finns det inga spår av det på värddatorn. – Haven använder Tor för datakommunikation på internet, vilket gör både avsändare och mottagare nästan omöjliga att spåra. – Haven bygger på Ubuntu (ett utförande av Linux), och utvecklades 2011 av Anders Sundman i The Haven Project (läs mer här). – Läs också om Byzantium, Cotton Candy†, Anonym OS, live cd och Tails. – Fler sorters Ubuntu;
  2. – se Microsoft Haven.

[it-säkerhet] [personlig integritet] [ubuntu] [ändrad 12 juni 2020]

Ubuntu for Android

nerlagd version av Ubuntu, utformad för att en smart mobil skulle kunna användas som person­dator. Den visades upp 2012, men utvecklingen lades ner 2014. – Systemet fungerade så att ett komplett operativ­system med program installerades på mobilen som en app. Mobilen kunde sedan anslutas till bildskärm, tangent­bord och mus. Man skulle då, genom att köra appen, kunna använda det hela som en vanlig person­dator med Ubuntu. Om man bytte arbets­plats skulle man bara behöva ta med sig mobil­tele­fonen. Det krävdes att mobil­tele­fonen hade operativ­systemet Android.

[nerlagt] [mobilt] [ubuntu] [ändrad 15 april 2017]