Anonymous-OS

Linux-baserat operativ­system som uppgavs komma från hackar­kollektivet Anonymous. – Anony­mous‑OS var närmast baserat på Ubuntu. Det be­skrevs som till­kommet för under­visnings­ända­mål och för att testa hur säkra webb­sidor är. Det levererades med bland annat pro­­grammen DDOSIM och John the Ripper. – Anony­mous‑OS släpptes i mars 2012, men efter bara ett par dagar slutade den re­spek­te­rade program­­ner­­laddnings­­sajten Source­­Forge att erbjuda det, eftersom det bedömdes som en säker­hets­­risk – läs mer här. – Kopp­lingen till Anonymous är svår att bevisa eller mot­bevisa, efter­som Anonymous saknar officiella tales­personer. – Anony­mous‑OS ska inte för­växlas med Anonym OS.

[försvunnet] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Ubuntu JeOS

en tidigare variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) för servrar, avsett för körning av server­­baserade ap­pli­ka­tioner. Sedan 2008 ingår det i Ubuntu Server. – Namnet: För­kort­ning för just enough operating system. Det ut­ta­la­des som engelska juice. – Se Ubuntus webb­­sidor (länk) och se också förkortningen JEOS.

[namnbyte] [servrar] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Gobuntu

en avvecklad variant av operativsystemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux), ut­veck­lad strikt i enlig­het med FSF:s principer för fri mjuk­vara. Hette först Gnubuntu, senare Ubuntu-libre, sedan juli 2007 Gobuntu, men av­veck­la­des 2009. Ut­veck­lingen slogs då ihop med huvud­ver­sionen av Ubuntu. – Gobuntu ska inte för­väx­las med Goobuntu.

[fri mjukvara] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Goobuntu

variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) som används internt på Google. – Goo­buntu är en mindre mo­di­fi­ering av huvud­ver­sionen av Ubuntu, och den sprids inte utanför Google. En be­skriv­ning från 2012 av Goo­buntu finns här. – Goo­buntu ska inte för­väx­las med operativ­systemet gOS†, som också bygger på Ubuntu, och inte heller med det av­veck­lade Gobuntu† med ett O. – Google har två andra Linux-bas­e­rade operativ­system, nämligen Android och Chrome OS.

[ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Xubuntu

variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) med det grafiska användargränssnittet Xfce. – Xubuntu är mindre re­surs­krävande än standard‑Ubuntu och Ku­bunto, främst på grund av Xfce. Det kan därför köras på äldre datorer som inte klarar de andra Ubuntu‑varianterna. – Namnet uttalas ”zzubuntu”. – Se xubuntu.org.

[ubuntu] [ändrad 7 september 2017]