AliOS

ett Linux-baserat operativsystem för tv och annan hemelektronik samt smarta mobiler. Det har ut­veck­lats av det kinesiska före­taget Alibaba, närmare bestämt av dotter­bolaget Alicloud, och släpptes 2011. 2012 påstod Google att AliOS (som då hette Yun OS) var en inkompa­ti­bel om­ar­bet­­ning av Android. Det ledde till att Acer i sep­tem­ber 2012 stoppade lan­se­r­ingen i Kina av en ny mobil­tele­fon med AliOS. Men sedan dess har AliOS blivit det mest spridda operativsystemet för hemelektronik i Kina. En variant för sakernas internet är AliOS Things. – Se alios.cn (på kinesiska). – AliOS hette tidigare först Yun OS, senare Aliyun OS.

[linux] [mobilt] [sakernas internet] [ändrad 5 december 2018]

Moblin

avvecklat Linux-baserat operativ­system för smarta mobiler, numera del av Tizen. – Moblin stod för Mobile Linux. Egent­ligen var det namnet på hela pro­jektet: ut­veck­lings­platt­form, operativ­system och appli­ka­tioner. Pro­jek­tet Moblin på­börja­des av Intel, och över­läts i april 2009 till Linux Foundation (se pressmeddelande). 2010 beslöt Intel att Moblin skulle gå upp i operativ­systemet Meego, som Intel då ut­veck­lade till­sammans med Nokia. Meego har sedan dess i sin tur gått upp i Tizen.

[linux] [mobilt] [nerlagt] [ändrad 4 september 2017]

Linux standard base

(LSB) – standard för de grund­läggande funktionerna i Linux. Syftet med LSB är att den som skriver pro­gram för ett utförande av Linux ska kunna veta att programmet går att köra även på andra utföranden av Linux. – Se Linux Foundations webb­sidor (länk).

[linux] [ändrad 13 augusti 2019]

Open WebOS

operativsystemet webOS med öppen käll­kod. – Hewlett-Packard släppte käll­koden fri i början av 2012 och startade ett ut­vecklings­projekt för systemet, inlednings­­vis med personal från Hewlett-Packard. – Pro­jektet, som numera stöds av LG, har funnits på webosproject.org (nere i maj 2017, troligen för gott, men kopia finns på Internet Archive).

[linux] [nerlagt] [ändrad 14 maj 2017]

Linspire

(tidigare Lindows eller Lind– – –s) – avvecklat Linux-baserat ope­ra­tiv­system, utvecklat för att vara så likt Windows som möjligt. Linspire kom­plet­te­rat med programmet Wine kunde köra Windowsprogram. – Linspire köptes 2008 av sedan dess nerlagda Xandros† som la ner ope­ra­tiv­sys­temet. – Första versionen av Linspire hette Lindows och kom 2002 från företaget med samma namn. I en del länder, bland annat Sverige, hette det Lind– – –s, vilket uttalades ”Lindash”. Det berodde på att Microsoft hade gått till domstol för att stoppa namnet Lindows, som onekligen låter rätt likt Windows. Både operativsystemet och företaget bytte 2004 namn till Linspire. 2008 köpte Xandros företaget, och avvecklade varumärket. – En fri nära släkting till Linspire var Freespire†.

[linux] [namnbyte] [nerlagt] [ändrad 4 september 2017]

SUSE

utförande (distribution) av Linux som säljs och utvecklas av före­taget med samma namn. Företaget SUSE ägs sedan juli 2018 av svenska EQT (se pressmeddelande). – SUSE utvecklades i början av 1990‑talet av ett tyskt företag med samma namn (för­kortning för Software- und Systementwicklung). I november 2003 köpte Novell† före­taget, och 2010 köpte Attach­mate i sin tur Novell och gjorde SUSE till en separat affärsenhet. 2014 köptes Attachmate i sin tur av Micro Focus, som i sin tur sålde det till EQT 2018. – Se suse.com. – SUSE stöder också en grupp av frivilliga som vidareutvecklar SUSE under namnet OpenSUSE, se opensuse.org. (Namnet skrivs numera officiellt SUSE, men ursprungligen skrevs det SuSE.)

[förkortningar på S] [linux] [ändrad 23 november 2018]

Freespire

avvecklad variant av Linux för persondatorer. – Freespire var, som namnet antyder, rätt likt det likaså avvecklade Linspire†, men spreds gratis och fritt. Den senaste versionen var från 2007, så Freespire är i praktiken avvecklat. – Sajten freespire.com har inget med operativsystemet att göra, utan används till en kampanj mot Linspires grundare Michael Robertson.

[linux] [nerlagt]

SELinux

Security-enhanced Linux – ett tilläggsprogram som höjer säkerheten i Linux. SELinux är alltså inget komplett operativ­system. – SELinux har utvecklats av den amerikanska signal­spanings­organisationen NSA med hjälp av frivilliga Linux­program­merare. Det är skrivet i öppen källkod. – Se NSA:s webbsidor. – SELinux kan laddas ner från NSA, men det ingår också i flera utföranden av Linux, se Sourceforge (länk) och SE Android.

[it-säkerhet] [linux] [ändrad 4 september 2017]

Byzantium

utförande av Linux utvecklat för användning och kommunikation som inte ska kunna övervakas. – Byzantium kan köras från CD eller på en USB‑dator och sätter automatiskt (om det finns teknisk möjlighet) upp ett trådlöst nätverk som kan kommunicera direkt med andra datorer i när­heten. (Se mesh.) – Läs också om projektet Meshnet, appen Firechat och om USB-datorn Cotton Candy† samt om Haven, Anonym OS, live CD och Tails. – Se project-byzantium.org (senast uppdaterad 2013).

[linux] [trådlöst] [övervakning] [ändrad 4 september 2017]

Tizen

operativsystem för smarta mobiler, surfplattor och hemelektronik. – Tizen är en vidareutveckling av Meego. Tizen är, liksom Meego, baserat på Linux, och utvecklat främst av Intel och Samsung. (Nokia var med om ut­vecklingen av Meego, men när Tizen­pro­jektet in­leddes hade Nokia gått över till Windows Phone.) – Tizen är gjort för att kunna hantera HTML5 och för att vara ett alternativ till Android. Ut­vecklingen av Tizen stöds av branschorganisationen Tizen Association, som omfattar den tidigare organisationen Limo foundation†. – Sam­sung använder Tizen i kameror och från 2015 också i sina tv-apparater. – Se tizen.org.

[linux] [mobilt] [ändrad 4 september 2017]