Torvalds, Linus

(1969) – finlandssvensk upphovsman och ägare till Linux. – Linus Tor­valds ut­veck­lade den första versionen av Linux 1991 för att få ett Unix­kompa­tibelt operativ­system för person­datorer med Intel‑processorer. Han var miss­nöjd med Minix, en annan Unix­version för person­datorer, efter­som det krävdes licens­avgift för användning av det. Han utvecklade då Linux och publicerade källkoden samt bad om förslag till för­bätt­ringar, vilket ledde till att Linux fick mycket uppmärksamhet, anammades av många stora it‑företag och så småningom blev världens mest spridda operativsystem. – Sedan 2003 är Linus Torvalds anställd på Open source development lab, tidigare på Transmeta†. – I september 2018 meddelade Torvalds att han tar paus från ledningen av utvecklingsarbetet på grund av ”oprofessionellt beteende”. Torvalds har under årens lopp skällt ut och förolämpat medarbetare och andra för misstag och felbedömningar, och han skriver att han inte förrän nu har förstått hur detta påverkar människor. Se detta meddelande. Han återkom i offentligheten i slutet av oktober 2018. – Linus Torvalds fick 1998 EFF:s pris Pioneer Award (länk), år 2000 Lovelace Medal och 2012 Millenniumpriset för teknologi (länk).

[linus torvalds] [linux] [personer] [ändrad 20 november 2018]

Frugalware

utförande av Linux, avsett för användare med goda förkunskaper. De bör inte vara rädda för rena text­gräns­snitt. Frugal­ware har ut­veck­lats sedan 2004. – Se frugalware.org.

[linux] [ändrad 6 september 2017]

*buntu

sammanfattande namn på varianter av operativsystemet Ubuntu. – För lista, klicka på länken här nedanför.

[ubuntu] [ändrad 7 september 2017]