e-learning

e-utbildning. Sammanfattande ord för många typer av utbildning som helt eller delvis bedrivs med hjälp av datorer och internet. –Fler uttryck på -e.

ecdl

European computer driving license – det europeiska datakörkortet, alltså en grundutbildning i användning av persondator. Samma som det svenska datakörkortet.

Compis

Den fick inte så många kompisar.

en svensk persondator, utvecklad för användning i skolor, till­verkad 1985—1988. – Compis utvecklades av före­taget Tele­nova och såldes bara till skolor, inte till privat­personer. Den hade operativsystemet CP/M. Compis skilde sig både från den marknads­ledande PC‑standarden och från Mac, och för­svann därför succes­sivt från skolorna. – Läs mer om Compis på Runes PC‑museum.

[it-historia] [historiska datorer] [undervisning] [ändrad 3 maj 2019]

Infinity:One

Vanlig bärbar dator med styrplatta. Samma färgskala som One Laptop per Childs XO-datorer: vit med gröna detaljer.
Infinity:One

billig skoldator från det australiensiska företaget One Education (länk). Det är andra generationen av One Educations utförande av ”hundra­dollars­datorn” (se One laptop per child, OLPC). – Den nya ge­ne­ra­tionen har Windows 10 som ope­ra­tiv­system och Intel-processor, och den saknar den modulära upp­byggnaden som den första generationen hade. Bild­skärmen kan tas loss och användas separat som surfplatta. Den kostar 348 australiensiska dollar (cirka 2 500 kronor). – Se One Edu­ca­tions webbsidor. – Den första generationen från One Education hette XO-Infinity och bestod nästan helt av utbytbara modulära kom­po­nent­er. Me­ningen var att en elev skulle kunna ha samma dator under alla skolår: alla delar kunde bytas ut om de krånglade, eller om det behövdes mer ka­pa­ci­tet. XO-Infinity kunde sättas samman som vanlig bärbar dator eller som surf­platta. Den hade OLPC:s Linux-baserade operativsystem (se Sugar), alternativt Android. – One Education är fri­stå­ende från projektet OLPC. När XO-Infinity lanserades underströk företaget att det tillämpade OLPC:s standarder för XO-datorerna, men efter det har företaget tonat ner den kopplingen. Datorerna har dock fortfarande XO-datorernas ka­rak­te­rist­iska vita och gröna färger.

[olpc]

Global Learning Xprize

en tävling om vem som utvecklar det bästa pro­grammet som hjälper barn i fattiga länder att lära sig läsa, skriva och räkna. – Priset utlystes 2014 och är på samman­lagt 15 miljoner dollar. Pro­grammen måste vara avsedda för surf­plattor och skrivna i öppen källkod. – Täv­lingen sker i två omgångar. 2016 utsågs fem finalister (se denna länk), som belönades med en miljon dollar var. Deras program ska sedan testas på fältet i Tanzania. Efter fälttestet utses 2019 den slutliga vinnaren, som då får tio miljoner dollar. – Initiativ­tagare till Global learning Xprize och chef för projektet är Matt Keller (länk), som tidigare har arbetat med projektet One laptop per child. – Se learning.xprize.org. – Läs också om Xprize (det finns flera).

[barn] [utbildning] [ändrad 10 september 2018]

scratch

  1. kladd, arbets-, temporär, tillfällig – om minnesutrymme eller andra resurser som till­fälligt behövs under en program­körning. Se till exempel mellan­lagrings­band (scratch tape). Numera använder man oftast ordet temporär, som i temporära filer;
  2. stryka (över)ta bort en fil genom att stryka den från hård­diskens interna inne­hålls­förteckning. Utrymmet markeras alltså som ledigt, men ettorna och nollorna finns ändå kvar tills de skrivs över;
  3. Scratch – programspråk för utveckling av webb­sidor med rörliga bilder och ljud. Gjort för att kunna användas av barn. Scratch är utvecklat på MIT, se scratch.mit.edu. – Jämför med Squeak och Hopscotch.

[barn] [datalagring] [drift] [läromedel] [minnen] [programspråk] [ändrad 18 november 2017]

Worldreader

en organisation som sprider e-böcker och läs­plattor i fattiga länder. – Syftet är att för­bättra läskunnigheten. Worldreader till­handa­håller e‑böcker på ett 40-tal språk. För­utom att World­reader delar ut donerade läsplattor har Worldreader också, i sam­arbete med Microsoft, ut­­veck­lat en app för visning av e‑böcker på mobil­telefoner. – Se Worldreader.org. – Läs också om pro­jektet One laptop per child.

[e-böcker] [läsplattor] [organisationer] [utbildning] [världsförbättring] [ändrad 7 september 2018]