Dapper Drake

namn på version 6.06 av operativsystemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux), släppt i januari 2006. Kom efter Breezy Badger och följdes av Edgy Eft. (Dapper Drake var den version av Ubuntu som inledde namngiv­ningen i bokstavsordning. Någon föregående Ubuntu-version med namn på C fanns inte.)

[ubuntu] [versioner] [ändrad 7 september 2017]

IPv6

IP (Internet protocol), ver­sion 6. – IPv6 är den version av inter­net­proto­kollet IP som gradvis införs under 2000-talet och 2010-talet. Den ersätter IP version 4: någon ver­sion 5 finns inte. Ver­­sion 6 är ett annat proto­koll än version 4, inte bara en för­bätt­rad version, men det finns be­ty­dande lik­heter i stort. Den viktigaste nyheten i ver­sion 6 är att längden på IP‑ad­ress­erna ökar från 32 bitar till 128 bitar. Det innebär att antalet möjliga adresser ökar från 4,3 miljarder till 340 sextiljoner adresser – ett tal med 39 siffror – så antalet IP‑ad­resser blir tillräckligt för alla tänk­bara ändamål inom överskåd­lig framtid. Adress­erna i IPv4 i Nord­amerika tog för­resten slut i september 2015. – IPv6 kan också hantera mobila enheter som bärbara datorer och mobil­tele­foner: de kan behålla samma IP‑adress var de än befinner sig i världen (Mobile IPv6.). – Läs också om Moonv6 och 6Net samt om v6ops.

[förkortningar på I] [internet] [versioner] [ändrad 21 augusti 2017]

Windows Vista

version av Windows, släppt i januari 2007. Microsofts support för Windows Vista upphörde den 11 april 2017, se pressmeddelande. – Windows Vista hade ett nytt grafiskt användargränssnitt, Windows Aero, och ett antal nya funktioner, men var framför allt gjort för att vara säkrare än tidigare versioner av Windows. För­sälj­ningen av Windows Vista gick ändå långsamt, och många användare föredrog den tidigare versionen av Windows, Windows XP. – Windows Vista gick länge under arbetsnamnet Longhorn. Namnet Windows Vista tillkännagavs den 22 juli 2005. – Micro­soft började officiellt arbeta på det som skulle bli Vista är 2001. Det skulle bli en grundlig omarbetning av Windows, gjord under ledning av Bill Gates själv. Den ursprungliga planen var att det nya operativsystemet skulle bli klart 2004. Men lanseringen sköts upp till slutet av 2006 (då levererades systemet till datortillverkarna), och hela systemet skrevs om från grunden 2004–2006. Det avancerade datalagringssystemet WinFS, som från början skulle bli en viktig del av Vista, utvecklades separat. – På grund av kundernas missnöje med Windows Vista snabbade Microsoft på utvecklingen av efterföljaren, Windows 7, som släpptes i oktober 2009.

[versioner] [windows] [ändrad 30 maj 2017]