Windows 2000

den femte versionen av Windows NT, lanserad år 2000. Beteckningen kan vara förvirrande, eftersom Microsoft på 1990‑talet använde årtal som be­teck­ning på operativ­system för konsumentmarknaden, alltså Windows 95/98. Men Windows 2000 var alltså avsett för företagsmarknaden. (Se också Windows ME.)

[windows]

Windows 95

version av Windows från 1995. Windows 95 var avsedd för privatpersoner och såldes jämsides med Windows NT, som var avsett för företag. Windows 95 efterträdde version 3.1 av Windows, och följdes av Windows 98. Det gick under arbetsnamnet Chicago och kallades också för Windows 4.0.

[versioner] [windows] [ändrad 10 november 2018]