subfil

  1. (subfile) – fil som ingår i en annan fil;
  2. – fil som genereras från en annan, större fil; en delmängd av den större filen. Oftast en tillfällig fil som skapas för ett visst ändamål och som sedan kan raderas;
  3. (sub file eller sub-file) – fil med undertexter (subtitles) till en video. Filformatet för sådana undertexter brukar vara sub;
  4. – filformat för textfiler från utvecklingsprogrammet Rational Rose.

[filer] [videoteknik]

VCR

förkortning för video cassette recorder, videokassettspelare. – I praktiken menar man nästan alltid spelare för hemmabruk och för formatet VHS (som det sedan 2016 inte längre till­verkas utrustning för), men det har funnits två andra format för hemmavideo, Betamax och Video 2000.

[förkortningar på V] [videoteknik] [ändrad 22 juni 2017]

refresh

om bildskärmar: uppdatering – alltså uppritande av en komplett bild på bildskärmen, med eller utan ändringar. (Även när bilden på bildskärmen förblir oförändrad måste den ritas upp många gånger i sekunden, annars blir bildskärmen svart). Termen kan också användas i motsvarande be­tyd­else om annat, till exempel om data från mätinstrument. – Refresh rateuppdateringsfrekvens (när det gäller datorer). Refresh rate brukar ha högre frekvens än frame rate: varje bild (frame) visas nämligen vanligtvis två eller tre gånger (alltså exakt samma bild) innan den byts ut mot nästa bildruta. På bildskärmar är upp­dateringsfrekvensen minst 60 hertz, ofta 100 hertz eller mer. När det gäller tv‑apparater (och även bildskärmar) används termerna (bild-)repe­ti­tions­frekvens och, förr, upp­frisk­ningsfrekvens.

[bildskärmar] [videoteknik] [ändrad 11 juni 2017]

video

  1. – tekniskt: rörliga bilder som har spelats in elektroniskt. Det kan göras med analog eller digital teknik. Man skiljer strikt tekniskt mellan video och audio (inspelat ljud);
  2. – i dagligt tal: elektroniskt inspelade rörliga bilder med ljud. I denna ord­lista utgår vi från att video även omfattar ljud;
  3. en video: film, tv-program eller annat som har spelats in på video;
  4. – även: videospelare. – Syftar oftast på spelare för vhs‑band. Strikt talat är en dvd‑spelare också en videospelare, men ingen säger så.

Ordet: video är latin för ’jag ser’.

videolänk

(video link) – anordning för att överföra video. Det syftar oftast på en förbindelse mellan två punkter. Överföringen kan ske trådlöst eller genom kabel. Numera används ofta internet. Trådlös videolänk används ofta mellan handhållna kameror och inspelnings- eller sändningsutrustning i närheten. – Jämför med datalänk.

[videoteknik] [ändrad 28 januari 2019]

vitbalansering

(white balancing) – inställning av en digital kamera eller analog video­kamera så att det som är vitt i motivet även ser vitt ut på bild. Om vit­balansen är rätt inställd brukar andra färger också se rätt ut. Dessutom kan vitbalansering behövas för att dölja att ”vit” belysning i olika miljöer – till exempel dagsljus och ljus från glödlampor – i själva verket har rätt olika färgton.

[videoteknik] [ändrad 22 september 2017]