VR-hjälm

Gammalmodig vr‑hjälm. Foto: NCSA.
Gammalmodig VR-hjälm. Foto: NCSA.

föregångare till VR‑glasögon. Den gav bäraren en illusion av att hon befann sig i en annan värld, genererad av ett datorprogram (en virtuell värld). En VR‑hjälm täckte stora delar av huvudet och hade små bildskärmar för ögonen, ofta också små högtalare för öronen och inbyggda rörelse‑sensorer som skickade data om huvudets rörelser till styrdatorn. Datorprogrammet anpassade i realtid bilderna som visades till hu­vud­ets rörelser så att bäraren skulle uppleva den virtuella omvärlden som stabil. Anslut­ningen till styrdatorn var ofta en sladd. VR‑hjälmar användes på 1980- och 1990‑talen, men sedan dess har utrustningen krympt och anslutningen blivit tråd­lös, så nu är VR‑glasögon en bättre term. – På engelska: head‑mounted display eller head‑mounted device, HMD.

[användargränssnitt] [virtuell verklighet] [3d] [ändrad 20 december 2020]

blandad verklighet

(mixed reality) – virtuell verklighet som verkar höra ihop med den materiella verk­lig­heten. Alltså ungefär som i en film där datoranimationer blandas med filmfoto, men med den skillnaden att blandad verklighet genereras i realtid. Användaren upplever blandad verk­lig­het genom en VR‑hjälm eller interaktiva glasögon. – Skillnaden mellan blandad verklighet och förstärkt verklig­het (augmented reality) är inte skarp, men i för­stärkt verklighet är de virtuella inslagen (till exempel text) lätta att urskilja, medan blandad verklighet vill ge en illusion av att de virtuella inslagen ingår i samma värld som de materiella. – Se också Microsoft Hololens.

[användargränssnitt] [verkligheter] [virtuell verklighet] [ändrad 18 december 2018]

Microsoft HoloLens

glasögon från Microsoft för virtuell verklig­het. – Glas­ögonen är ett mellanting mellan inter­aktiva glasögon och VR‑hjälm. De visades upp i januari 2015. De ger så kallad blandad verklighet (mixed reality), det vill säga att användaren ser både sin materiella omgivning och tredimensionella och rörliga bilder som genereras av glasögonen och som passar in i omgivningen. 2019 kom HoloLens 2. – Se Microsofts webbsidor. – Se också hologram och förstärkt verk­lig­het.

[glasögon] [virtuell verklighet] [3d] [ändrad 18 juni 2018]

Lanier, Jaron

Svartvitt porträtt.
Jaron Lanier.

(1960) – amerikansk datorvetare och kompositör. – Jaron Lanier gjorde begreppet virtuell verklighet känt när han 1985, tillsammans med Thomas Zimmermann, grundade företaget VPL Research som sålde hjälmar och handskar för virtuell verklighet. Företaget blev bankrutt 1990. På 1990‑talet var Jaron Lanier bland annat gästforskare på dåvarande Silicon Graphics (senare SGI†) och involverad i utvecklingen av Internet2. Sedan 2006 är han anställd på Microsoft. Jaron Lanier har också komponerat klassisk musik och gett ut skivor. – Som debattör har Jaron Lanier kritiserat Ray Kurzweils och andras visioner om att datortekniken ska leda till en genomgripande omvälvning av människans till­varo. Jaron Lanier anser att datorernas tekniska kapacitet växer mycket snabbare än vår förmåga att skriva program som använder den ökande kapaciteten. Hans bok You are not a gadget (länk) från 2010 ledde till att Jaron Lanier 2014 fick den tyska bokhandelns fredspris (länk). Han har också 2018 gett ut boken Ten arguments for deleting your social media accounts right now (länk), svensk översättning Tio skäl att genast radera dina sociala medier – se också BUMMER. – I ett föredrag på TED Talk från 2018, ”How we need to remake the internet” (länk), hävdar han att affärsmodellen med internettjänster som är gratis för användarna och finansieras med annonser skapar skräp och desinformation; han förespråkar i stället en total övergång till betalda tjänster, och påpekar att den affärsmodellen fungerar bra för Netflix och Viaplay.  – Jaron Laniers webbsida finns på jaronlanier.com. Han har inga konton i sociala medier.

[jaron lanier] [personer] [ändrad 24 mars 2023]

interration

registrering av en virtuell värld som juridisk person. – Benämningen interration föreslogs 2013 av den amerikanske forskaren Edward Castranova (edwardcastranova.com), som anser att virtuella världar bör kunna jämställas med företag (se denna länk). – Ordet interration (in+terra – att göra till jord / land) anspelar på engelska incorporation (bolagsbildande, bokstavligen: att göra till kropp, alltså till vad som på svenska kallas för en juridisk person).

[juridik] [virtuell verklighet] [ändrad 29 augusti 2020]

avatar

figur som i en virtuell värld re­presenterar en an­vändare. – En avatar brukar vara en dator­animerad figur som visas på bildskärmen och som an­vändaren kan styra med mus, tangentbord eller andra styr­don. Figuren kan se ut hur som helst – den behöver inte likna en människa. – Avatarer förekommer i många datorspel. Även enklare representationer av människor, som foton, kallas ibland för ”ava­tarer” – se gravatar. – Se också bitmoji – Ordet: Avatar kommer från indisk religion, där ordet står för en andlig eller gudom­lig varelse som av fri vilja har tagit kropps­lig gestalt.

[spel] [virtuell verklighet] [ändrad 19 maj 2023]

SIM

  1. – subscriber identity module – SIM-kort – kort som måste finnas i mobiltele­foner för att man ska kunna ringa. (Man kan dock ringa nödsamtal till 112 på mobiltele­foner utan SIM‑kort.) – Telefonnumret och abonnemanget i mobiltelefoner är knutna till SIM‑kortet. Ett SIM‑kort innehåller abonnentens telefonnummer och annan information som nätet behöver. Det brukar också användas för att lagra använd­arens telefonlista och annan personlig information. SIM-kort kan också användas i bärbara datorer för datakommunikation över mobilnätet och i fasta mottagare för bred­band över mobilnätet. – Varianter:
   • – ”Ur-SIM”: De första SIM-korten kom 1991, och var stora som kredit­­kort. De ersattes snabbt av mini‑SIM;
   • Mini-SIM: Kallas oftast bara för SIM, eftersom det länge har varit den vanligaste storleken: 25⨯15 millimeter;
   • Mikro-SIM: Hälften så stora som mini‑SIM, alltså 12⨯15 millimeter. Formatet fast­ställdes 2003. De första produkterna med mikro‑SIM var Apples iPad och version 4 av iPhone;
   • Nano-SIM: Mått 12,3⨯8,8 millimeter, tjocklek 2/3 millimeter. Formatet utvecklades av Apple, och fastställdes 2012 som standard av ETSI. Introducerades 2013 i iPhone 5;
   • – se också Apple SIM† och eSIM samt soft SIM.

  SIM ska inte förväxlas med SIMM;

 1. – kortform av simulerad, simulering: en sim är en värld eller en figur som påminner om något som finns, eller skulle kunna finnas, i den fysiska världen, men som bara existerar på bildskärmen. Se också simming;
 2. – se security information management.

[förkortningar på S] [it-säkerhet] [kort] [sim] [virtuell verklighet] [ändrad 19 augusti 2021]

förstärkt verklighet

(augmented reality) – teknik som kombinerar människans sinnesintryck med dator­­genererade intryck i realtid. – Den vanliga yttervärlden som vi uppfattar med ögon, öron och andra sinnesorgan kompletteras alltså med virtuella inslag medan vi går och står. Det förutsätter speciella interaktiva glas­ögon eller liknande ut­rustning. En metod som är i praktiskt bruk fungerar så att man tittar på en historisk turistattraktion genom bildskärmen på en smart mobil med kamera. På bildskärmen visas då motivet med datorgenererade tillägg, till exempel en rekonstruktion av hur arkeologer tror att en ruin såg ut innan den blev ruin. Det liknar virtuell verklighet, fast blandat med vanliga sinnesintryck. – Jämför med annotated reality, augmented virtuality och blandad verklighet (mixed reality). – Förstärkt verklighet var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[användargränssnitt] [glasögon] [verkligheter] [virtuell verklighet] [ändrad 5 april 2022]