virtuell server

ett datorprogram som gentemot andra program beter sig som en fysisk server. De program (klienter) som samverkar med en virtuell server märker ingen skillnad (utom möjligtvis att det går lite långsammare), utan uppfattar den virtuella servern som en fysisk (materiell) server. I grunden finns givetvis ett system med fysiska servrar. Poängen är att en fysisk server kan hysa flera virtuella servrar som dessutom kan flyttas till andra servrar vid behov utan att användarna märker någon skillnad. Man kan alltså utnyttja resurserna i serverhallen mer effektivt. Det är ett exempel på virtualisering. – På engelska: virtual server.

[servrar] [virtualisering] [ändrad 28 september 2018]

paravirtualisering

(paravirtualization) – en form av virtualisering där operativsystem och virtuella maskiner är utformade för virtualisering. (Detta till skillnad från full virtualisering, där operativsystemen fungerar likadant som om de inte var virtualiserade.) Anpassningen görs för att operativsystemen mer effektivt ska kunna utnyttja den gemensamma hårdvaran. Men eftersom nya processorer är anpassade för virtualisering anser många att paravirtualisering är överspelat.

[virtualisering] [ändrad 27 november 2019]