exponering

  1. – i it-säkerhet: en blotta – något i ett it‑system som under­lättar för angripare att räkna ut hur systemet kan angripas. – En exponering ger inte angriparen direkt möjlighet att tränga in i it‑systemet, men det ger angriparen möjlighet att studera och kart­lägga det, och att komma över användbar information. Exponeringar är alltså inte lika allvarliga säkerhets­brister som sårbarheter. – På engelska: exposure;
  2. – i reklam: se sidexponering;
  3. – i fotografering: kombination av bländare och slutartid.

[it-säkerhet] [kameror] [webbstatistik] [ändrad 16 maj 2018]

dimension

  1. – om databaser: typ av data som kan jämföras och sorteras på ett meningsfullt sätt. Dimensioner visas oftast i kolumner i en tabell. En typisk dimension är tid. En annan dimension kan vara intäkter. Tid kan delas upp i år, månad, dag och så vidare. Intäkter kan delas upp i för­sälj­ning, ränta med mera. De två dimensionerna kan korsa varandra, så att man kan läsa av intäkter i januari – precis som i en vanlig tabell. – Om man låter fler än två dimensioner korsa varandra, vilket är svårt att åskåd­lig­göra men tekniskt okomplicerat, talar man om flerdimensionella eller multidimensionella databaser;
  2. – i webbstatistik: beskrivande egenskap eller kännetecken, till exempel land, språk, sökord. Dimensioner namnges. Om man räknar hur många besökare som ingår i en dimension kallas det för statistik.

[databaser] [marknadsföring] [webbstatistik] [ändrad 5 september 2018]

unik besökare

i webbstatistik: besökare på en webb­plats, räknad en gång, oav­sett hur många besök hon gör. – För att man verkligen ska kunna skilja på per­soner krävs inlogg­ning. Utan inlogg­ning kan man nämligen bara räkna besök eller IP‑adresser. Då kan flera personer som använder samma dator räknas som en person, och en person som använder flera datorer räknas som flera personer. – Språkligt: Användningen av ordet unik i denna tri­vi­ala betydelse väcker ibland irritation. Men den kan för­svaras med att varje människa är unik. Å andra sidan borde det räcka med att bara säga be­sök­a­re, och att skilja mellan besökare och besök. Men ordet besökare ensamt anses inte tillräckligt tydligt. – I flera andra samman­hang (museer, te­at­rar) räknas återkommande besökare som flera besökare – man räknar alltså egentligen antalet besök.

[språktips] [webbstatistik] [ändrad 20 april 2017]

banderoll

(banner, banner ad) – webbannons – i synner­het den vanliga typen som har formen av en avlång, liggande rekt­angel som går från kant till kant, vanligtvis längst ner på sidan.

[marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 2 juli 2019]