klickström

förteckning över de länkar som en besökare på en webbplats klickar på under besöket; de sidor besökaren tittar på. Klick­strömmen sparas ofta av webbplatsens utgivare och används som under­lag för studier av besökarnas beteende och för ut­värdering av webb­platsens nytta och utformning. Kallas också för klick­flöde. – På engelska: clickstream.

[webbstatistik] [ändrad 6 januari 2020]

besök

i webbstatistik: besök på en webb­plats av en person vid ett tillfälle. Man skiljer i besöks­stati­stik mellan besök (samma individ kan göra flera besök; varje gång räknas) och besökare (som också kallas för unika besökare – samma be­sökare räknas bara en gång, även om hon återkommer till sidan). Notera att man egentligen inte kan veta vem besökaren är, bara vilken dator eller vilket konto som besöket kommer från. – Be­sök ska inte för­växlas med träffar. – All­män bety­delse: att göra ett besök på en webb­sida är att titta på den i en webb­läsare.

[webbstatistik] [ändrad 10 november 2018]

unik

den enda i sitt slag; något som det bara finns en av. – I vanligt språk­bruk brukar unik bety­da sensationell, enastående. Men det finns också en mer utslätad betydelse av unik: till exempel är alla person­nummer unika, eftersom det inte ska finnas två personer som har samma person­nummer. När man i datorteknik talar om unika adresser, unika nycklar och liknande menar man bara att det inte finns (inte får finnas) två som är exakt likadana. Detta sätt att använda ordet vållar ibland irri­ta­tion. – I webbstatistik före­kommer uttrycket unik besö­kare. Det betyder en be­sö­kare som kommer en eller flera gånger, men det betyder inte att besö­karen är ena­stå­ende på något sätt.

[språktips] [webbstatistik] [ändrad 21 augusti 2019]

klickkvot

(click-through rate, CTR) – mått på genom­slaget för annonser på webben. Kvoten anger hur stor andel av de som har sett en annons på webben som klickar på den för att få mer infor­ma­tion.

[webbstatistik] [ändrad 6 maj 2018]

interstitial

mellansida, mellansideannons, interstitiell annons – ett slags webbannons som visas när man bläddrar mellan sidor på en webbplats. I tv är det programsnuttar som visas före eller efter annonser. – Jäm­för med hyperstitial.

[webbreklam] [ändrad 17 december 2019]

sidexponering

mått på antalet besökare på en webbsida. Innebär att sidan visas en gång för en besökare. Kallas också för sidvisning. – På engelska: page impression eller page view. – Ska inte förväxlas med besök eller träffar.

[webbstatistik] [ändrad 4 oktober 2018]

teaser

teaser site, teaser URL – vilseförande webbsidawebbsida som är utformad för att locka besökare till en annan webb­sida, ibland med provokativa eller direkt vilse­ledande metoder. En teaser som verkar porno­grafisk kan till exempel länka till reklam för preventiv­medel eller till propaganda för sexuell av­håll­samhet.

[bluff och båg] [webbsidor] [ändrad 4 januari 2020]