portlet

del av portal: del av portalsida med en bestämd uppgift, som att hämta nyheter, leta i databaser eller visa en kalender. Portlets används för att utveckla portaler som användarna kan anpassa efter egna önskemål genom att lägga till, ta bort eller flytta om bitar. – Kallas ibland på svenska för portlett.

[webbpublicering] [ändrad 20 januari 2016]

jump page

webbsida som visas tillfälligt när man besöker en annan sida. Kan till exempel innehålla reklam som visas en kort stund innan besökaren länkas vidare till den sida hon egentligen vill besöka. Kan också vara sida för inloggning. – Direktöversättningen hoppsida förekommer.

[webbsidor] [ändrad 27 mars 2020]

GUID

Globally unique identifierunikt id‑nummer för webbsidor, artiklar på webben och andra filer. – GUID används vid sidan av namn (rubrik) för att göra förväxling av sidor omöjlig. Ett GUID är ett 38‑siffrigt decimalt tal (eller, med binär notation, ett tal med 128 ettor och nollor). Eftersom GUID slumpas fram finns det ingen garanti för att två filer inte får samma GUID, men sannolikheten är så låg att man kan bortse från den. Program som genererar GUID ingår bland annat i program från Microsoft, Novell† och Oracle, och det finns också webbsidor som framställer GUID. GUID är en form av UUID.

[filer] [förkortningar på G] [webbsidor] [ändrad 18 juli 2017]

guru site

”gurusajt” – webbplats med massor av länkar och annan användbar information. En gurusajt har vanligen sammanställts av någon med ett passionerat intresse för det ämne som sajten handlar om. – Se också guru.

[webbsidor] [ändrad 6 november 2019]