stalker site

stalkersajtwebbplats som handlar om en känd person och som publiceras av någon som verkar vara besatt av kändisen. – Av stalker (stalkare), en som för­följer en annan person, eventuellt på grund av missriktad beundran – se stalk­ning. Men den som har en stalkarsajt behöver inte göra något olagligt eller hotfullt. Ordet används ibland i över­driven betydelse, alltså om vanliga beundrarsajter. – Se också nätstalkning.

[förföljelse] [webbsidor] [ändrad 19 april 2020]

splash screen

  1. – startruta, introduktionsruta, förskärm – ruta som visas på bildskärmen medan ett datorprogram startar, vanligtvis med programmets namn, leverantör, version och märke;
  2. – introduktionssidawebbsida som visas före den webbsida som besökaren vill se, ofta med ambitiös men innehållslös grafik – och ofta med knappen ”Skip intro”.

[grafiskt användargränssnitt] [webbsidor] [ändrad 26 januari 2022]

preheader

webbsidor och i e-post: kort samman­fatt­ning av innehållet, avsedd att visas i listor. Pre­headern är till exempel den text som visas i förhandsvisning av e-post i vissa e-post­klienter, eller som visas i sökresultaten i en sök­motor. En preheader kan genereras auto­matiskt från första meningen eller meningarna i med­delan­dets brödtext, men ibland kan den skrivas för hand. Det kan löna sig att ägna upp­märk­sam­het åt preheaders för att locka läsare. Om preheadern väljs med automatik blir det ofta administra­tiva budskap som ”Om det här mejlet är svårt att läsa, klicka här”.

[e-post] [sökmotorer] [ändrad 8 september 2020]

fold

om press: det horisontella mittvecket på en tryckt dagstidning. – Above the fold – över vecket, alltså på den övre halvan av sidan, i synnerhet förstasidan: där står de viktigaste nyheterna, som man ser direkt. (Gäller i synnerhet dagstidningar i fullformat, som numera är ovanligt.) Motsvarande på webbsidor: ovanför kanten – på den del av webbsidan som man ser direkt utan att behöva skrolla. – Below the fold – se nedanför kanten.

[publicering] [webben] [ändrad 9 december 2019]

scenario net

”scenarienät” – flera webbsajter som är knutna till varandra för att besökaren ska kunna fullfölja en uppgift. Om du till exempel köper en flygbiljett på internet kan biljettförsäljaren ha länkar till flygbuss, taxibokning och hyrbilar och kanske också till hotell. I ett scenarienät kan man utföra uppgifterna längs en snitslad bana.

[webbtjänster] [ändrad 13 november 2018]

webbplats

(website eller web site) – även sajt – flera webbsidor som har samma utgivare, sammanknytande länkar mellan sidorna och oftast något som är gemensamt för sidornas innehåll. Utgivare kan vara en privatperson, ett företag, en myndighet eller en ideell organisation. – Observera att sidorna på en webbplats inte alltid behöver finnas på samma webbserver och att det kan finnas flera webbplatser på samma webbserver. Det som främst kännetecknar en webbplats är att en och samma utgivare står bakom innehållet på alla sidorna. Webbplatser brukar ha en ingångssida eller välkomstsida, som inte bör kallas för hemsida. Ibland kallas hela webbplatsen för hemsida, men det är befängt. – Se Datatermgruppen (länk).

[webbsidor] [ändrad 12 november 2019]

sajt

försvenskad stavning av site i web site – se webbplats. – Använd den försvenskade stavningen sajt hellre än site, eftersom sajt kan böjas på svenska: en sajt, den sajten, flera sajter, de sajterna. – Se Datatermgruppens rekommendation – länk.

[språktips] [webbsidor] [ändrad 6 november 2019]

caching proxy

server med kopior av webbsidor, använd för att minska belastningen på webbservern som originalen finns på. – Många internetoperatörer lagrar kopior av miljontals webbsidor på servrar. När en besökare anropar en av de webbsidorna levererar internetoperatören en kopia från servern. Därför behöver anropet inte skickas hela vägen till den webbserver som originalet finns på, och som kan vara hårt be­lastad. Metoden minskar belastningen på nätverket och ger kortare svarstider för besökarna. – En svårighet är att många webbsidor, till exempel tidningar och andra massmedier, uppdateras ständigt, så att den lagrade kopian kan bli inak­tuell på några minuter. – Se också cache och proxy.

[webben] [ändrad 22 juni 2020]