klickkvot

(click-through rate, CTR) – mått på genom­slaget för annonser på webben. Kvoten anger hur stor andel av de som har sett en annons på webben som klickar på den för att få mer infor­ma­tion.

[webbstatistik] [ändrad 6 maj 2018]

pogo sticking

”jojoeffekt” – det att en besökare på en webbsida omedelbart återgår till föregående sida, särskilt om det upprepas. – Termen används om dåliga listor med sökresultat: besökaren klickar på den första länken i listan över sökresultat, ser att sidan inte innehåller det hon söker efter, går tillbaka till listan, klickar på nästa länk, hittar inte heller där det som hon söker, går tillbaka till listan och så vidare. – Pogo sticking kan ses som en stark indikation på att sökfunktionen är under­målig. – En pogo stick är en hoppstylta, även kallad kängurustylta.

[webbstatistik] [ändrad 14 april 2015]

sidexponering

mått på antalet besökare på en webbsida. Innebär att sidan visas en gång för en besökare. Kallas också för sidvisning. – På engelska: page impression eller page view. – Ska inte förväxlas med besök eller träffar.

[webbstatistik] [ändrad 4 oktober 2018]

click-through

klick, genomklickning – i marknads­­föring: det att en be­sökare på en webbsida klickar på en länk som går till reklam. (Eller till något annat som man har an­ledning att mäta.) För click-through rate förkortat CTR, se klickkvot. – Skrivs också click­through.

[webbstatistik] [ändrad 28 december 2018]

besökare

i webbstatistik: person som en eller flera gånger gör besök på samma webbplats. – Be­sökare räknas bara en gång, även om de gör flera besök, eftersom det är samma person som återkommer. (Egentligen kan man inte veta om be­sökaren är samma person eller om det är flera personer som använder samma dator, såvida inte besökarna identi­fierar sig genom att logga in.) Besökare kallas också för unika besökare för att markera att samma person bara räknas en gång, även om hon gör flera besök. – På engelska: visitor. – Allmän betydelse: den som tittar på en webb­sida i sin webbläsare är besökare på webbsidan, även om besöket inte registreras på något sätt. – Besökare som har ett konto och loggar in på en webbplats kallas ofta för användare.

[webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]

exponering

  1. – i it-säkerhet: en blotta – något i ett it‑system som under­lättar för angripare att räkna ut hur systemet kan angripas. – En exponering ger inte angriparen direkt möjlighet att tränga in i it‑systemet, men det ger angriparen möjlighet att studera och kart­lägga det, och att komma över användbar information. Exponeringar är alltså inte lika allvarliga säkerhets­brister som sårbarheter. – På engelska: exposure;
  2. – i reklam: se sidexponering;
  3. – i fotografering: kombination av bländare och slutartid.

[it-säkerhet] [kameror] [webbstatistik] [ändrad 16 maj 2018]

dimension

  1. – om databaser: typ av data som kan jämföras och sorteras på ett meningsfullt sätt. – Dimensioner visas oftast i kolumner i en tabell. En typisk dimension är tid. En annan dimension kan vara intäkter. Tid kan delas upp i år, månad, dag och så vidare. Intäkter kan delas upp i försäljning, ränta med mera. De två dimensionerna kan korsa varandra, så att man kan läsa av intäkter i januari – precis som i en vanlig tabell. – Om man låter fler än två dimensioner korsa varandra, vilket är svårt att åskådliggöra men tekniskt okomplicerat, talar man om flerdimensionella eller multidimensionella databaser;
  2. – i webbstatistik: beskrivande egenskap eller kännetecken, till exempel land, språk, sökord. Dimensioner namnges. Om man räknar hur många besökare som ingår i en dimension kallas det för statistik;
  3. – om geometriska dimensioner, se tredimensionell.

[databaser] [marknadsföring] [webbstatistik] [ändrad 6 oktober 2021]