click-through

klick, genomklickning – i marknads­­föring: det att en be­sökare på en webbsida klickar på en länk som går till reklam. (Eller till något annat som man har an­ledning att mäta.) För click-through rate förkortat CTR, se klickkvot. – Skrivs också click­through.

[webbstatistik] [ändrad 28 december 2018]

besökare

i webbstatistik: person som en eller flera gånger gör besök på samma webbplats. – Be­sökare räknas bara en gång, även om de gör flera besök, eftersom det är samma person som återkommer. (Egentligen kan man inte veta om be­sökaren är samma person eller om det är flera personer som använder samma dator, såvida inte besökarna identi­fierar sig genom att logga in.) Besökare kallas också för unika besökare för att markera att samma person bara räknas en gång, även om hon gör flera besök. – På engelska: visitor. – Allmän betydelse: den som tittar på en webb­sida i sin webbläsare är besökare på webbsidan, även om besöket inte registreras på något sätt. – Besökare som har ett konto och loggar in på en webbplats kallas ofta för användare.

[webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]

exponering

  1. – i it-säkerhet: en blotta – något i ett it‑system som under­lättar för angripare att räkna ut hur systemet kan angripas. – En exponering ger inte angriparen direkt möjlighet att tränga in i it‑systemet, men det ger angriparen möjlighet att studera och kart­lägga det, och att komma över användbar information. Exponeringar är alltså inte lika allvarliga säkerhets­brister som sårbarheter. – På engelska: exposure;
  2. – i reklam: se sidexponering;
  3. – i fotografering: kombination av bländare och slutartid.

[it-säkerhet] [kameror] [webbstatistik] [ändrad 16 maj 2018]

dimension

  1. – om databaser: typ av data som kan jämföras och sorteras på ett meningsfullt sätt. – Dimensioner visas oftast i kolumner i en tabell. En typisk dimension är tid. En annan dimension kan vara intäkter. Tid kan delas upp i år, månad, dag och så vidare. Intäkter kan delas upp i försäljning, ränta med mera. De två dimensionerna kan korsa varandra, så att man kan läsa av intäkter i januari – precis som i en vanlig tabell. – Om man låter fler än två dimensioner korsa varandra, vilket är svårt att åskådliggöra men tekniskt okomplicerat, talar man om flerdimensionella eller multidimensionella databaser;
  2. – i webbstatistik: beskrivande egenskap eller kännetecken, till exempel land, språk, sökord. Dimensioner namnges. Om man räknar hur många besökare som ingår i en dimension kallas det för statistik;
  3. – om geometriska dimensioner, se tredimensionell.

[databaser] [marknadsföring] [webbstatistik] [ändrad 6 oktober 2021]

unik besökare

i webbstatistik: besökare på en webb­plats, räknad en gång, oavsett hur många besök hon gör. – För att man verkligen ska kunna skilja på personer krävs inloggning. Utan inloggning kan man nämligen bara räkna besök eller IP‑adresser. Då kan flera personer som använder samma dator räknas som en person, och en person som använder flera datorer räknas som flera personer. – Språkligt: Användningen av ordet unik i denna triviala betydelse väcker ibland irritation. Men den kan försvaras med att varje människa är unik. Å andra sidan borde det räcka med att bara säga besökare, och att skilja mellan besökare och besök. Men ordet besökare ensamt anses inte tillräckligt tydligt. – I flera andra sammanhang (museer, teatrar) räknas återkommande besökare som flera besökare – man räknar alltså egentligen antalet besök.

[språktips] [webbstatistik] [ändrad 20 april 2017]