surfpunkt

(hotspot) – mindre område där man med wi‑fi kan ansluta datorer trådlöst till internet. En surfpunkt är öppen för allmänheten, eventuellt med krav på inloggning och betalning. En typisk surfpunkt om­fat­tar en mindre lokal, till exempel ett kafé, och har oftast bara en enda trådlös basstation. Kallas också för surfplats eller accesspunkt. – Jämför med surfzon.

[internet] [surf] [wi-fi] [ändrad 6 november 2018]

Super Wi-Fi

oegentlig beteckning på en standard för trådlös datakommunikation på lediga frekvenser mellan de frekvenser som används för marksänd tv. De frekvenserna ligger runt 500 megahertz, jämfört med flera gigahertz för vanlig wi‑fi.  –Namnet Super Wi‑Fi användes av den amerikanska myndigheten FCC i ett förslag om att skapa ett trådlöst nät med lång räckvidd för datakommunikation. Benämningen är oegentlig, eftersom branschorganisationen Wi‑Fi Alliance inte har godkänt Super Wi-Fi som en form av wi‑fi. Ett annat ord är white‑fi. (Den tekniska beteckningen är 802.11af, se denna länk.) De lägre frekvenserna ger längre räckvidd och mindre känslighet för hinder, men lägre kapacitet. Frekvenserna skulle få användas fritt, som i wi‑fi. Tv‑bolagen klagade på att detta skulle störa tv‑sändningarna, vilket ledde till att de första Super Wi‑Fi‑näten 2011 i Houston bara hade begränsad räckvidd. – Super Wi‑Fi användes som stamnät. – Jämför med WiMAX.

[standarder] [trådlöst] [ändrad 11 november 2019]

Roofnet

ett nerlagt projekt på MIT för sammanlänkning av privatpersoners trådlösa nät (wi‑fi) till ett så kallat mesh, så att de gemensamt skulle kunna ansluta sig till en enda trådburen bredbandsförbindelse. Deltagarna placerade antennerna till sina wi‑fi‑basstationer på taket, därav namnet. Projektet pågick på 00‑talet. – Några av pro­jekt­del­tag­arna startade senare företaget Meraki, som Cisco köpte 2012, se meraki.cisco.com.

[experimentell teknik] [nerlagt] [wi-fi] [uppköpt] [ändrad 19 november 2017]

 

Next generation hotspot

(NGH) – varumärke för sammankoppling av trådlösa datornät och mobiltelefonnätet. Målet är att en användare med en dator, surfplatta eller mobiltelefon med wi‑fi ska kunna logga in med automatik på vilket wi‑fi‑nät som helst. Wi‑fi‑nätet ska i sin tur vara anslutet till mobiltelefonnätet. Användaren ska därför kunna bli kopplad till sitt vanliga nätverk var hon än befinner sig. – Läs mer här.

[mobilt] [wi-fi] [ändrad 21 december 2017]

hotspot

  1. – se surfpunkt;
  2. – klickpunkt eller länk – bildelement (tecken, symbol eller bild) på datorskärm som startar hämtning av ett dokument (eller bild- eller ljudfil) när man pekar och/eller klickar på det. Om man inte behöver klicka heter det pekpunkt.

– Ordet hotspot används också i många sammanhang om platser med hög intensitet eller hög käns­lig­het, vare sig det gäller politisk oro eller god radiomottagning (jämför med motsatsen, notspot). – På engelska också hot spot.

[grafiskt användargränssnitt] [språktips] [wi-fi] [ändrad 28 oktober 2019]

Hotspot 2.0

en satsning på standarder som ska göra det lika lätt att använda trådlösa nät (wi‑fi) som att använda mobiltelefonnätet. – Man ska mer eller mindre automatiskt bli ansluten till ett wi‑fi-nät där man befinner sig (vid en hotspot) utan krångel – all information som behövs för inloggning ska vara lagrad på användarens dator (mobiltelefon, surfplatta) och överföras automatiskt. – Wi‑Fi Alliance ligger bakom Hotspot 2.0 och fastställer specifikationerna för den utrustning som ska användas. Det bygger på IEEE-standarden 802.11u, som publicerades 2011. – Mobiltelefoner som är anpassade för Hotspot 2.0 certifieras under varumärket Passpoint. – Läs mer på Wi‑Fi Alliances webbsidor. – Läs också om tillägget 2.0.

[mobilt] [standarder] [wi-fi] [ändrad 29 januari 2018]