Symphony

 1. Symphony Communication Services – en ameri­kansk tjänst för kryp­te­rade snabb­med­de­landen. – Symphony var först en intern tjänst vid namn Live CurrentGoldman Sachs. Goldman Sachs och andra företag bildade 2014 Symphony baserat på Live Current och det upp­köpta bolaget Perzo. Tjänsten är främst avsedd för företag. Det är ut­format för att klara ameri­kanska krav (se Sarbanes-Oxley) på lagring av alla med­de­landen. De lagras krypterade i sju år på företagets servrar;
 2. Symphony OS – ett avvecklat Linux-baserat operativ­system, avsett att köras som live CD. – Se symphonyos.com;
 3. – se Lotus Symphony†;
 4. Symphony – kodnamn på en version av Windows XP†, nämligen Windows XP Media Center Edition från 2005.

[linuxdistributioner] [nerlagt] [programsviter] [meddelanden] [windows‑versioner] [ändrad 25 april 2017]

Windows 10

version av Windows som kom direkt efter Windows 8. (Micro­soft hoppade alltså över Windows 9.) – En definitiv version av Windows 10 visades upp den 21 januari 2015, och blev till­gänglig i juli 2015. Windows 10 för hemmabruk kunde laddas ner gratis om man redan hade Windows. – Det grafiska användargränssnittet i Windows 10 är en revidering av det kritiserade användargräns­snittet i Windows 8, dessutom med in­slag från Windows­ 7. Windows 10 kan användas på person­datorer, smarta mobiler och surfplattor. Användargräns­­­snittet för­­ändras automatiskt när man byter från persondator till surf­platta, eller omvänt. Tal­styrnings­pro­grammet Cortana ingår, liksom bio­­metrisk inloggning, se Windows Hello. – Namnet Windows 10 användes för alla versioner av Windows fram till 2021, fast med tillnamn, och det kom löpande, smärre uppdateringar i stället för helt nya versioner av Windows. 2021 kom Windows 11. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

– Det finns många utgåvor (editions) av Windows 10. De distribueras jämsides med varandra:

 • Windows 10 Home för hemmabruk på persondatorer och surfplattor (försvann den 1 februari 2023);
 • Windows 10 Pro för yrkesmässig användning och för krävande användare;
 • Windows 10 Pro for Workstations – för användning på mycket kraftfulla datorer;
 • Windows 10 Mobile – säljs bara förinstallerat i mobiltelefoner;
 • Windows 10 Mobile Enterprise – Windows 10 Mobile integrerat i Windows 10 Enterprise;
 • – Windows 10 Enterprise för företagsnätverk;
 • Windows 10 Enterprise LTSB – version av Enterprise med 10-årskontrakt (LTSB = Long time servicing branch);
 • Windows 10 Education för skolor;
 • Windows 10 Pro Education – säljs bara förinstallerad;
 • Windows 10 S – enklare version av Windows 10, avsedd för skolor, kan bara köra program från Windows Store; säljs sedan 2018 inte som särskilt program, utan som en inställning i Windows 10;
 • Windows 10 IoT – uppföljare till Windows Embedded, säljs bara till tillverkare;
 • Windows 10 Team – avsett för storskärmsdatorn Surface Hub.
 • Windows 10 Lean är en förenklad version av Windows 10, avsedd för äldre datorer. Den blev känd i slutet av april 2018.

– Versionerna av Windows 10 har fyrsiffriga nummer. De första två siffrorna står för årtal, som 19 för 2019. De sista två siffrorna står för månad, till exempel 03 för mars. Version 1903 är alltså från mars 2019. – Under 2019 har Microsoft gjort det möjligt att köra Linux, närmare bestämt Arch Linux, som ett så kallat subsystem till Windows 10 under beteckningen WSL2 – se Microsofts webbsidor. – Microsoft slutade erbjuda Windows 10 Home för nerladdning den 1 februari 2023. Det kommer fortfarande att underhållas. – IDG:s artiklar om Windows 10: länk.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 26 juni 2021]

Windows XP

den version av Windows som lanserades 2001 som uppföljare till både Windows 2000† och Windows ME†. Windows XP fanns i en version för företags­mark­naden och en annan för konsumenter, men för första gången sedan Windows NT† lanserades hade båda samma namn. – Efterföljare till Windows XP blev Windows Vista†. – Windows XP användes på många företag långt efter att Microsoft hade slutat att sälja det. Först den 8 april 2014 slut­a­de Microsoft att ge support för Windows XP (länk).

[windows] [windows-versioner] [ändrad 2 juli 2019]

Windows 8.1

en revidering av Windows 8, släppt den 18 oktober 2013. – Revideringen föranleddes av det svala mottagandet av Windows 8 och av kritiken mot de stora förändringarna av det grafiska användargränssnittet. En del av nyheterna i Windows 8 togs bort eller gjordes val­fria, och startknappen återinfördes. Att revideringen skulle ske blev känt först i början av 2013. Då kallades den nya versionen för Windows Blue. – Se Microsofts webbsidor. – Windows 8.1 följdes av Windows 10, som presenterades den 30 september 2014. (Något Windows 9 finns alltså inte.) – Se också Thresh­old. – Support och säkerhetsuppdateringar för Windows 8.1 upphörde den 10 januari 2023, se Microsofts webbsidor.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 30 januari 2023]