galvanisk kontakt

det vi brukar mena med elektrisk kontakt, alltså det att två elektriskt ledande föremål vidrör varandra direkt så att elektroner kan passera från det ena till det andra. Termen kan behövas när man vill betona att man inte menar andra sätt att överföra elektrisk ström, till exempel induktion. – Galvanisk isolering är motsatsen, alltså att det finns ett icke‑ledande material (dielektrikum) mellan två elektriska ledare.

[elektrisk ström] [31 december 2019]