^

se cirkum­flex accent. – Teck­net ^ kan fri­stående stå för ””upphöjt till”,” som i 3^5 (35), och för ”upp’” i sms och chatt.